Bảng xem sao hạn năm 2023 của 12 con giáp chi tiết chính xác

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
58 Lượt xem

Mục Lục

Bảng xem sao hạn năm 2023 của 12 con giáp nam nữ mạng để biết năm Quý Mão bản mệnh phạm sao chiếu mệnh, vận hạn gì và cách hóa giải.

Dưới đây tuvingaynay.com sẽ hướng dẫn cụ thể xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2023 cho mọi độ tuổi ( theo Lục thập hoa giáp ) phân loại nam mạng, nữ mạng rõ ràng, không thiếu. Đồng thời cung ứng cách cúng dâng sao hóa giải đúng chuẩn, hiệu suất cao theo từng sao chiếu mệnh .

Mức độ ảnh hưởng tốt xấu của các sao chiếu mệnh:

– Cát Tinh : Thái Âm, Thái Dương, Mộc Đức

– Hung Tinh: Thái Bạch, La Hầu, Kế Đô

– Trung Tinh : Thổ Tú, Thủy Diệu, Vân Hán ( Văn Hớn )

Mức độ ảnh hưởng của các hạn:

– Đại hạn : Toán Tận ( bệnh tật, hao tài ), Huỳnh Tuyền ( bệnh năng, hao tài ) .– Tiểu hạn : Tam Kheo ( chân tay nhức mỏi ), Ngũ Mộ ( hao tài ) .– Xấu : Thiên Tinh ( thị phi, kiện tụng ), Thiên La ( bị phá phách không yên ), Địa Võng ( tăm tiếng, cạm bẫy, tù tội ), Diêm Vương ( tin buồn từ xa ) .

I. Bảng xem sao hạn của 12 con giáp năm 2023
Bảng sao hạn tuổi Tý năm 2023
Năm sinh Năm Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Mậu Tý 2008 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
Canh Tý 1960 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
Nhâm Tý 1972 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
Giáp Tý 1984 Thái Bạch – Thiên Tinh Thái Âm – Tam Kheo
Bính Tý 1996 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
Bảng sao hạn tuổi Sửu năm 2023
Năm sinh Năm Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Kỷ Sửu 2009 Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương
 Tân Sửu 1961 Mộc Đức – Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Toán Tận
 Quý Sửu 1973 Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương
 Ất Sửu 1985 Thủy Diệu – Thiên Tinh Mộc Đức – Tam Kheo
 Đinh Sửu 1997 Mộc Đức – Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Toán Tận
Bảng sao hạn tuổi Dần năm 2023
Năm sinh Năm  Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Canh Dần 1950 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ
Nhâm Dần 1962 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La
Giáp Dần 1974 Thái Dương – Toán Tận Thổ Tú – Huỳnh Tuyền
Bính Dần 1986 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ
Mậu Dần 1998 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La
Bảng sao hạn tuổi Mão năm 2023
Năm sinh Năm Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
 Tân Mão 1951 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
 Quý Mão 1963 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
 Ất Mão 1975 Thái Bạch – Toán Tận Thái Âm – Huỳnh Tuyền
 Đinh Mão 1987 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
 Kỷ Mão 1999 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
Bảng sao hạn tuổi Thìn năm 2023
Năm sinh Năm Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
 Nhâm Thìn 1952 Mộc Đức – Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Toán Tận
Giáp Thìn 1964 Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương
 Bính Thìn 1976 Thủy Diệu – Thiên Tinh Mộc Đức – Tam Kheo
 Mậu Thìn 1988 Mộc Đức – Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Toán Tận
Canh Thìn 2000 Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương
Bảng sao hạn tuổi Tỵ năm 2023
Năm sinh Năm Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Quý Tỵ 1953 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La
Ất Tỵ 1965 Thái Dương – Thiên La Thổ Tú – Diêm Vương
Đinh Tỵ 1977 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ
Kỷ Tỵ 1989 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La
Tân Tỵ 2001 Thái Dương – Toán Tận Thổ Tú – Huỳnh Tuyền
Bảng sao hạn tuổi Ngọ năm 2023
Năm sinh Năm Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
 Giáp Ngọ 1954 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
 Bính Ngọ 1966 Thái Bạch – Toán Tận Thái Âm – Huỳnh Tuyền
 Mậu Ngọ 1978 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
 Canh Ngọ 1990 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
 Nhâm Ngọ 2002 Thái Bạch – Thiên Tinh Thái Âm – Tam Kheo
Bảng sao hạn tuổi Mùi năm 2023
Năm sinh Năm  Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Ất Mùi 1955 Vân Hán – Địa Võng La Hầu – Địa Võng
Đinh Mùi 1967 Thủy Diệu – Thiên Tinh Mộc Đức – Tam Kheo
Kỷ Mùi 1979 Mộc Đức – Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Toán Tận
Tân Mùi 1991 Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương
Quý Mùi 2003 Thủy Diệu – Ngũ Mộ Mộc Đức – Ngũ Mộ
Bảng sao hạn tuổi Thân năm 2023
Năm sinh Năm Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Bính Thân 1956 Thái Dương – Thiên La Thổ Tú – Diêm Vương
Mậu Thân 1968 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ
Canh Thân 1980 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La
Nhâm Thân 1992 Thái Dương – Toán Tận Thổ Tú – Huỳnh Tuyền
Giáp Thân 2004 Thổ Tú – Tam Kheo Vân Hán – Thiên Tinh
Bảng sao hạn tuổi Dậu năm 2023
Năm sinh Năm Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Đinh Dậu  1957 Thái Bạch – Toán Tận Thái Âm – Huỳnh Tuyền
Kỷ Dậu 1969 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
Tân Dậu 1981 Kế Đô – Địa Võng Thái Dương – Địa Võng
Quý Dậu 1993 Thái Bạch – Thiên Tinh Thái Âm – Tam Kheo
Ất Dậu 2005 La Hầu – Tam Kheo Kế Đô – Thiên Tinh
Bảng sao hạn tuổi Tuất năm 2023
Năm sinh Năm Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Mậu Tuất 1958 Thủy Diệu – Thiên Tinh Mộc Đức – Tam Kheo
Canh Tuất 1970 Mộc Đức – Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Toán Tận
Nhâm Tuất 1982 Vân Hán – Thiên La La Hầu – Diêm Vương
Giáp Tuất 1994 Thủy Diệu – Ngũ Mộ Mộc Đức – Ngũ Mộ
Bính Tuất 2006 Mộc Đức – Huỳnh Tuyền Thủy Diệu – Toán Tận
Bảng sao hạn tuổi Hợi năm 2023
Năm sinh Năm Sao – Hạn 2023 nam mạng Sao – Hạn 2023 nữ mạng
Đinh Hợi 2007 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La
Kỷ Hợi 1959 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ
Tân Hợi 1971 Thái Âm – Diêm Vương Thái Bạch – Thiên La
Quý Hợi 1983 Thái Dương – Toán Tận Thổ Tú – Huỳnh Tuyền
Ất Hợi 1995 Thổ Tú – Ngũ Mộ Vân Hán – Ngũ Mộ

Việc cúng sao hóa giải hoàn toàn có thể làm bằng lễ vật dâng sao cúng khấn nhưng cũng hoàn toàn có thể thay việc cúng sao hạn bằng việc thận trọng trong mọi hoạt động giải trí, giữ cho tân hồn thuần hậu .

II. Hệ thống Cửu diệu – Sao hạn năm 2023 Quý Mão

Trong ý niệm, hàng năm mỗi người đều có một ngôi sao 5 cánh chiếu mệnh. Đó hoàn toàn có thể là cát tinh, hoàn toàn có thể là hung tinh hoặc trung tinh, nhưng có chung đặc thù đều là những ngôi sao 5 cánh có thật trong thiên hà .Hệ thống cửu diệu gồm có 9 ngôi sao 5 cánh, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại 1 lần, gồm có :

1. Sao Thái Dương (Nhật diệu) – Cát tinh

Sao Thái Dương thuộc mạng lưới hệ thống Cửu Diệu và đó là một cát tinh, chủ về giàu sang. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành Hỏa, là một Phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên phái mạnh .Sao Thái Dương chính là Mặt Trời, thuộc hành Hỏa, là đệ nhất cát tinh trong mạng lưới hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này nhờ vượng khí cát lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc .

Những tác động khi sao Thái Dương chiếu mệnh:

– Làm ăn được phát đạt, gặp suôn sẻ trong việc kinh doanh. Nhiều người kinh doanh hoàn toàn có thể tạo dựng nên tên thương hiệu nổi tiếng, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp .– Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có thời cơ thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng .– Giai đoạn thuận tiện nhất là vào tháng 6 và tháng 10 Âm lịch là hai tháng Đại cát .– Đối với thế hệ trẻ gặp năm hạn này học tập mưu trí, sáng suốt, thường có thành tích học tập tốt, thi tuyển đỗ đạt cao .– Vì thực chất là ánh sáng nên cách làm cần quang minh, đường đường chính chính mới gặp cát lợi. Nếu như làm ăn mờ ám thì tình hình ngược lại, giống như sao Thái Bạch, là hung quỷ hao tốn của cải .Nhiều quan điểm cho rằng sao Thái Dương chỉ hợp với phái mạnh, không hợp với phái đẹp, tuy nhiên với thực chất là vượng tinh thì phái mạnh đắc lợi hơn, phái đẹp cũng gặp như mong muốn, tuy nhiên không bằng phái mạnh .Mời bạn tìm hiểu thêm : Sao Thái Dương là gì ? Một Phúc tinh chiếu mệnh cho bên phái mạnh

2. Sao Thái Âm (Nguyệt diệu) – Cát tinh

Sao Thái Âm là một cát tinh mạnh thuộc hành Thủy, là sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Tác động của sao Thái Âm :– Sao Thái Âm chiếu mạng nam nữ thường có thời cơ bội thu về tài lộc .– Sao chiếu mệnh phái mạnh sẽ được người khác trợ giúp về tài lộc, sự nghiệp, nếu đang trong độ tuổi kết hôn hoàn toàn có thể lập mái ấm gia đình .– Sao chiếu mệnh phái đẹp sẽ tăng trưởng sự nghiệp can đảm và mạnh mẽ, danh lợi lưỡng toàn, sinh con .– Có lợi cho ai thao tác tương quan đến , tu sửa, sửa chữa thay thế, thiết kế xây dựng nhà cửa đều cát lợi .– Người được sao Thái Âm chiếu mạng cuộc sống tốt đẹp, có phúc phần .– Nếu sao Thái Âm hãm địa, đồng cung với Văn Khúc thì phần nhiều làm nghề tự do. Sao này mất ánh sáng ở Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, trong lúc đó, Dậu, Tuất, Hợi, Tý là miếu địa, vượng địa .– Cung Sửu, Mùi có Sao Thái Dương đồng cung là chủ bình hòa, thêm cát tinh cũng tốt, gặp sát xung phá thì bất lợi .Thái Âm miếu vượng ở cung mệnh chủ về vợ sang, có tài nội trợ, gặp được nhiều phụ nữ đẹp nếu có thêm Văn Khúc thì hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến cung đối là quan lộc, chủ về quý .Sao Thái Âm tối kỵ đồng cung với sao Kình Dương, chủ về tiền tài bị phá tán, bị sao của vợ, con gái, mẹ xung phá nên phụ nữ trong nhà có hình khắc, thương vong .Sao Thái Âm ở cung tật ách thì có chứng tiểu đường, âm hư, sa bìu, phong thấp, can vượng, trướng nước, tật mắt. Thái Âm gặp hãm địa lại thêm sát thì bị ung thư gan .Thái Âm ở điền trạch chủ về giàu sang, nếu ở gần vùng đất thấp trũng, có hồ nước hoặc đường nước, sông trạch, khe đầm, giếng nước hoặc nơi ít ánh sáng thì tốt .Khi gặp sao Thái Âm, trong năm đương số thường gặp nhiều suôn sẻ, thuận tiện, gia tài thu được rất phong thịnh, nhất là vào tháng 9. Sang tháng 11 thì kém suôn sẻ vì khi ấy là thời gian trọng đông thời tiết lạnh lẽo, sầm uất mà sao Thái Âm thuộc hành Thủy, khi Thủy khí cực vượng, tâm ý con người thường có sự đổi khác, nhiều người nội tâm, trầm cảm, tâm lý nhiều, u buồn lo ngại. Với thực chất là một sao chỉ tài phú, người xưa nhắc nhở khi có tiền vẫn phải tiết kiệm ngân sách và chi phí và biết cách giữ gìn .Mời bạn tìm hiểu thêm : Sao Thái Âm là gì ? Sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng toàn

3. Sao Mộc Đức (Mộc diệu) – Cát tinh

Sao Mộc Đức là một phước tinh thuộc hành Mộc trong mạng lưới hệ thống cửu diệu niên hạn, dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mạng đều gặp như mong muốn .

Một số tác động thường gặp đối với người có sao Mộc Đức chiếu mệnh:

– Quý nhân trợ mệnh, hoàn toàn có thể gặp người tốt chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp, kinh doanh thương mại được ví như “ vén mây mờ để nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, thoát khỏi sầm uất, tối tăm .– Tuy nhiên, với người mới khởi đầu khởi nghiệp cần thận trọng, đề phòng thất bại .– Hôn nhân hòa hợp, tốt về mặt cưới hỏi .– Nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao Mộc Đức chiếu thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, tỉnh bơ, quyết đoán .– Có bạn hữu mới .– Có thời cơ thăng quan tiến chức .– Công việc bình an sinh tài sinh lợi .– Đối với việc học tập của một số ít người thì năm này lưu lại một mốc quan trong trong sự nghiệp học tập của mình, thường gặp thầy giỏi, bạn tốt, trợ giúp trong học tập và giành được thành tích cao .– Đề phòng thương tật ở mắt. Gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại .– Người mệnh Kim hoặc mệnh Mộc gặp Mộc Đức Tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận nhưng cuối năm lại thuận tiện, bảo đảm an toàn. Khi ở hung vận, đề phòng thương tật ở mắt. Gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại .Thuận lợi là thế nhưng khi có sao Mộc Đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy nhã nhặn lắng nghe quan điểm mọi người xung quanh, đặc biệt quan trọng là chỉ huy hoặc tiền bối đi trước, gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách xử lý .Mời bạn tìm hiểu thêm : Sao Mộc Đức là gì ? Nam nữ được sao này chiếu mạng đều gặp suôn sẻ

4. Sao Thủy Đức (Thủy Diệu) – Trung tinh

Sao Thủy Diệu hay còn gọi là Thủy tinh, là một phước lộc tinh thuộc Cửu Diệu, nếu ai được chiếu mệnh thì đó là điều như mong muốn, chủ về tài lộc hỉ, sao này rất hợp cho người mệnh Mộc và Kim, nó mang đến sự giật mình và suôn sẻ trong việc làm .

Ảnh hưởng của sao Thủy Diệu đến cuộc sống của bạn:

– Đối với công danh sự nghiệp : khi gặp sao này nhiều người thăng quan tiến chức như rồng vẫy vùng nơi biển cả .– Xét về tài lộc, gia tài thì đương số sẽ trở lại trên những con thuyền chở đầy kim ngân, tài bảo. Nhiều người đi làm ăn xa sẽ thu được thành công xuất sắc tỏa nắng rực rỡ .– Người mệnh Kim gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp, mệnh Mộc cũng rất tốt nhất là phái đẹp nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà .– Người mệnh Hỏa khi gặp chòm sao Thủy Diệu chiếu mệnh có đôi chút trở ngại nhưng đó không phải là điều đáng lo vì vốn dĩ Thủy Diệu là một phước lộc tinh rồi .– Không nên đi sông biển, đi xa tránh qua sông qua đò, tránh gây tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu .– Sao Thủy Diệu tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8 .Mời bạn tìm hiểu thêm : Sao Thủy Diệu là gì ? Sao chủ về tài lộc, hợp với người mệnh Mộc và Kim

5. Sao Thổ Tú (Thổ diệu) – Trung tinh

Sao Thổ Tú là một Hung tinh trong Cửu Diệu tinh mặc dầu mức độ ảnh hưởng tác động của sao Thổ Tú là không lớn nhưng nó cũng hoàn toàn có thể gây ra những hạn sâu mà mệnh chủ nên lưu tâm :

– Gặp tiểu nhân hãm hại : Sao Thổ Tú chiếu mệnh thì làm ăn khó thuận tiện, xung quanh luôn có những tiểu nhân gièm pha, phá hoại, mọi sự khó thành. Chính thế cho nên cần chú ý quan tâm, phân định rõ kẻ tiểu nhân đừng để bị tận dụng mà hại thiệt thân .– Vấn đề sức khỏe thể chất : Với người có sao Thổ Tú chiếu mệnh năm nay sức khỏe thể chất không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng .– Xuất hành : Người có sao Thổ Tú chiếu mệnh thì xuất hành, đi xa không thuận tiện, nên hạn chế đi xa tránh gặp nạn .– Chuyện tình cảm : Do sao Thổ Tú chiếu mạng chuyện tình cảm không được suôn sẻ, gặp nhiều trắc trở, xảy ra nhiều cự cãi, tranh chấp không đáng có .Khi hiểu sao Thổ Tú là gì bạn sẽ hiểu rằng khi sao chiếu mệnh bạn thường trong lòng hay mang nỗi buồn man mác, tâm ý không vững vàng, hay không tin, không nhiệt huyết trong việc làm làm ăn, tuy nhiên cũng không gặp tai ương gì. Vì thế, nên tìm cách kiểm soát và điều chỉnh cảm hứng của mình bằng những điều tích cực .Nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi. Gia trạch không an tâm, hay chiêm bao mộng mị, không nên nuôi con vật gì .Mời bạn tìm hiểu thêm : Sao Thổ Tú là gì ? Sao này chiếu mệnh làm ăn khó thuận tiện, hay đau ốm

6. Sao Vân Hán (Vân Hớn) (Hỏa diệu) – Trung tinh

Sao Vân Hán hay Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ nhân khó sinh họa huyết quang, nam nhân thì quan trường bất lợi. Gia đình không an tâm, điền sản bất vượng, tự phải thận trọng. Những mối họa sao Vân Hán hoàn toàn có thể mang tới cho mệnh chủ như :– Làm ăn mọi việc đều trung bình– Nói lời khó nghe dễ bị thiệt thân– Đề phòng thương tật, đâu ốm, mồm miệng .– Nam gặp tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch .– Gia đình không an tâm, điền sản bất vượng, tự phải thận trọng .– Trở nên thủ cực, bảo vệ nền nếp cũ, khá bảo thủ và không ưa thay đổi. Vì những nguyên do này mà người bị sao Vân Hớn chiếu dễ vướng vào những rắc rối về sách vở, kiện tụng, nóng nảy không giữ mồm miện nên xích míc, cãi cự .Về cơ bản thì sao Vân Hớn cũng tương đối lành nên đa số cũng không tác động ảnh hưởng lớn trong việc làm cũng như sức khỏe thể chất. Có điều vào một vài thời gian quan trọng trong năm cũng nên quan tâm giữ gìn bổn mạng, nhường nhịn lời ăn lời nói để tránh những thị phi rắc rối không thiết yếu hoàn toàn có thể xảy ra nhất là tháng 4 và tháng 8 âm lịch .Mời bạn tìm hiểu thêm : Sao Vân Hán là gì ? Có cách nào để hóa giải sao hạn này tương thích nhất ?

7. Sao Thái Bạch (Kim diệu) – Hung tinh

Sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh mạnh nhất trong mạng lưới hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, việc làm làm ăn lận đận, thậm chí còn còn ảnh hưởng tác động đến cả tính mạng con người .Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim Tinh còn được gọi là Triều Dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỉ, thêm nhân khẩu, hôn nhân gia đình cưới gả đều hạn chế, sử dụng tiền tài cần chú ý quan tâm tiểu nhân .Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu tư vì bị mây mù bao trùm, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên đời sống u tối, tiếp tục gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lượng của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu thế khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần .Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng quan tiến chức rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý quan tâm, thận trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cự cãi. Khi cần giải quyết và xử lý những việc này thì phải thật nhã nhặn, nhún nhường sẽ có lợi hơn .Nhìn chung, dân gian ý niệm rằng để giảm bớt những vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng hóa giải sao Thái Bạch hàng tháng .Sao Thái Bạch kỵ nhất là vào tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm .Mời bạn tìm hiểu thêm : Sao Thái Bạch là gì ? Sao Thái Bạch chiếu mệnh có đáng lo như bạn nghĩ ?

8. Sao La Hầu – Xấu (Hành Kim) (hung nhất đối với nam mạng)

Sao La Hầu hay còn gọi là Khẩu Thiệt Tinh là một trong 9 Cửu Diệu của niên hạn, là hung tinh thuộc hành Kim. Đây chính là một hung tinh mang đến những điều không may, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn trọng. Sao này tác họa mạnh nhất vào thời gian tháng 1 và tháng 7 âm lịch .Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền tài, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp những chuyện thị phi tương quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần quan tâm những bệnh về máu huyết, tai mắt .Người nào mệnh Kim và Mộc thì chịu tác động ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác vì sao này thuộc Hành Kim. Đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó lại được hên may, làm ăn được phát đạt mà người vợ sinh sản cũng được bình an .Đối với đàn ông gặp sao này thường thiệt hại nặng nề hơn phái đẹp, hoàn toàn có thể hao tiền tốn của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, tiêu tốn lãng phí, bồ bịch, bạc bài, bê tha bia rượu, nhà đạo xích míc bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh thường mang tiếng, cãi cự, sinh ra buồn chán muộn phiền .Xâu chuỗi lại yếu tố ta thấy rằng năm gặp sao La hầu chiếu mạng nên tránh góp vốn đầu tư làm ăn lớn, cẩn trọng phát sinh những chuyện đào hoa bất chính, đề phòng đau ốm, tranh chấp cãi cự, kiện cáo hoặc mang tiếng xấu, bị hiểu nhầm, hoài nghi, khó báo cáo giải trình .Mời bạn tìm hiểu thêm : Sao La Hầu là gì ? Làm sao để hạn chế rủi ro đáng tiếc khi sao La Hầu chiếu mạng ?

9. Sao Kế Đô – Xấu (Hành Thổ) (hung nhất đối với nữ mạng)

Sao Kế Đô là một hung tinh đem lại sự buồn khổ, chán nản, hờ hững. Sức mạnh của sao Kế Đô vô cùng lớn, tác động ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy không an tâm, luôn tự ti và không tin chính bản thân mình .Hung tinh Kế Đô chủ về bệnh tật, tai ương người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật giật mình .Nhìn chung sao Kế Đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, niềm tin thường không ổn định, hay buồn chán chán nản. Gia đạo không an tâm, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền tài còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại .Nữ giới cực kỵ sao Kế Đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui. Nhưng nếu mang bầu, mang thai mà gặp sao Kế Đô thì ngược lại, dữ sẽ hóa lành. Bởi theo ý niệm người xưa là phụ nữ có bầu bị sao Kế Đô chiếu mệnh sẽ không tác động ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng .Kế Đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm thông thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát. Thế nên gia chủ cứ hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn .Mời bạn tìm hiểu thêm : Sao Kế Đô là gì ? Làm sao để hóa giải sao Kế Đố chiếu mạng hiệu suất cao ?Trong mạng lưới hệ thống cửu diệu, nếu xảy ra trường hợp “ Nam La Hầu, nữ Kế Đô ”, đó được coi là hạn nặng nhất, xấu nhất. Tham khảo : Bảng xem sao chiếu mệnh và vận hạn của nam nữ theo từng tuổi

III. Hệ thống 8 vận hạn năm 2023 Quý Mão
1. Hạn Địa Võng:

Hạn Địa Võng thường gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi, bị hiểu nhầm, mang tiếng xấu … Vì những điều trên nên đời sống của đương số cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu …Hạn Địa Võng được xác lập dựa vào tuổi âm lịch và giới tính của đương số. Cụ thể những tuổi có hạn Địa Võng như sau :Nam : 16, 25, 34, 43, 52, 61, 69, 70, 78, 87, 96 tuổi gặp hạn Địa VõngNữ : 16, 25, 34, 43, 52, 61, 69, 70, 78, 87, 96 tuổi gặp hạn Địa Võng

2. Hạn Toán Tận:

Những người có hạn Toán Tận trong năm này sẽ bị mất tiền tài, của cải mà không dự trù trước được, tai ương sẽ giật mình ập đến với gia chủ. Trong đó, những, có hai rủi ro tiềm ẩn cao nhất đó là bị cướp bóc, thứ hai là chung vốn làm ăn, cùng nhau đi khai thác lâm sản, và gặp phải tai nạn thương tâm giật mình, thiệt hại rất lớn về tiền của .Hạn Toán Tận rất kỵ so với phái mạnh, những tai nạn thương tâm xảy ra thường là dạng tai nạn thương tâm bất ngờ đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó, nếu những người phúc đức kém, vận số xấu hoàn toàn có thể nguy hại tính mạng con người .Hạn Toán Tận được xác lập dựa vào tuổi âm lịch và giới tính của đương số. Cụ thể những tuổi có hạn Toán Tận như sau :Nam : 14, 23, 32, 41, 49, 50, 58, 67, 76, 85, 94 tuổi gặp hạn Toán TậnNữ : 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 89, 90, 98 tuổi gặp hạn Toán Tận

3. Hạn Thiên Tinh:

Hạn Thiên Tinh chủ sức khỏe thể chất. Những người gặp hạn này, dễ gặp yếu tố về sức khỏe thể chất, đặc biệt quan trọng là ngộ độc khi nhà hàng. Khi có bị đau ốm, song song với việc chữa trị, thì phải thành tâm cầu xin Trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau chóng thuyên giảm. Với những người phụ nữ mang thai, cũng dễ bị ngộ độc, nếu trèo cao, hoặc cố lấy những vật phẩm trên cao, dễ bị té ngã, dẫn tới trụy thai .Hạn Thiên Tinh được xác lập dựa vào tuổi âm lịch và giới tính của đương số. Cụ thể những tuổi hạn chế Thiên Tinh như sau :Nam : 13, 22, 31, 39, 40, 48, 57, 66, 75, 84, 93 tuổi gặp hạn Thiên TinhNữ : 11, 19, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 tuổi gặp hạn Thiên Tinh

4. Hạn Huỳnh Tuyền:

Hạn Huỳnh Tuyền chủ sức khỏe thể chất. Chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây xẩm. Kinh doanh kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì tương quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất kể ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi .Hạn Huỳnh Tuyền được xác lập dựa vào tuổi âm lịch và giới tính của đương số. Cụ thể những tuổi có hạn Huỳnh Tuyền như sau :Nam : 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 89, 90, 98 tuổi gặp hạn Huỳnh TuyềnNữ : 14, 23, 32, 41, 49, 50, 58, 67, 76, 85, 94 tuổi gặp hạn Huỳnh Tuyền

5. Hạn Tam Kheo:

Hạn Tam Kheo là hạn chủ về sức khỏe thể chất, người gặp hạn Tam kheo nên quan tâm những bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những trường hợp xích míc trong đời sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra người gặp hạn Tam kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân xương khớp .Hạn Tam Kheo được xác lập dựa vào tuổi âm lịch và giới tính của đương số. Cụ thể những tuổi có hạn Tam Kheo như sau :Nam : 11, 19, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 tuổi gặp hạn Tam KheoNữ : 13, 22, 31, 39, 40, 48, 57, 66, 75, 84, 93 tuổi gặp hạn Tam Kheo

6. Hạn Ngũ Mộ:

Người có hạn Ngũ Mộ sẽ luôn gặp yếu tố về Tiền Bạc, nói đúng mực hơn đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất đó là việc mua và bán sản phẩm & hàng hóa, đồ vật, dễ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt .Nếu khi mua và bán không có sách vở, hóa đơn rõ ràng, hoàn toàn có thể bị hỏng không được Bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc bị chính quyền sở tại tịch thu bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của, bởi hoàn toàn có thể gặp phải người gian, trộm cắp, dẫn tới thiệt hại về kinh tế tài chính của mình .Hạn Ngũ Mộ được xác lập dựa vào tuổi âm lịch và giới tính của đương số. Cụ thể những tuổi có hạn Ngũ Mộ như sau :Nam : 12, 21, 29, 30, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 tuổi gặp hạn Ngũ MộNữ : 12, 21, 29, 30, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 tuổi gặp hạn Ngũ Mộ

7. Hạn Diêm Vương:

Hạn Diêm Vương bất lợi lớn so với phái nữ, đặc biệt quan trọng những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe thể chất thai sản thường bị rình rập đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất hoàn toàn có thể nguy khốn tính mạng con người. Người đau ốm nếu không chữa trị, hoặc chữa trị không đến nơi đến chốn, lâu ngày cũng khó mà qua khỏi .Tuy nhiên, đây là một năm tuyệt vời với mọi người, nếu không mắc phải bệnh, hoặc được chữa trị tốt, thì năm nay ăn nên làm ra, phát lộc phát lộc, mái ấm gia đình luôn luôn vui tươi, niềm hạnh phúc, vạn sự phát lộc .Hạn Diêm Vương được xác lập dựa vào tuổi âm lịch và giới tính của đương số. Cụ thể những tuổi hạn chế Diêm Vương như sau :Nam : 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 79, 80, 88, 97 tuổi gặp hạn Diêm VươngNữ : 15, 24, 33, 42, 51, 59, 60, 68, 77, 86, 95 tuổi gặp hạn Diêm Vương

8. Hạn Thiên La:

Hạn Thiên La chủ về sức khỏe thể chất và tâm ý. Người gặp hạn Thiên La đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả 2 cần nhẫn nhịn, đồng cảm nhau, như vậy với được niềm hạnh phúc .Hạn Thiên La được xác lập dựa vào tuổi âm lịch và giới tính của đương số. Cụ thể những tuổi hạn chế Thiên La như sau :

Nam: 15, 24, 33, 42, 51, 59, 60, 68, 77, 86, 95 tuổi gặp hạn Thiên La

Nữ : 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 79, 80, 88, 97 tuổi gặp hạn Thiên LaTheo tuvingaynay.com !

Source: https://1hanoi.com
Category : Phong thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN