Căn duyên tiền định tuổi Tân Mùi

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
24 Lượt xem

Bài viết Căn duyên tiền định tuổi Tân Mùi thuộc
chủ đề về Huyền Thuật
thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !!
Hôm nay, Hãy cùng Blong NVC tìm
hiểu Căn duyên tiền định tuổi Tân Mùi trong bài viết hôm nay nhé !
Các bạn đang xem nội dung về : “Căn duyên tiền định
tuổi Tân Mùi”

đoạn Clip về Căn duyên tiền định tuổi Tân Mùi

Xem nhanhVỢ BÍNH TÝ 1996 CHỒNG TÂN MÙI 1991 CĂN DUYÊN HAI TUỔI SỐNG CHUNG RA SAO. # vơbinhtychôngtânmuicănduyênhaituôi. 👉 c bản quyền thuộc về kênh Anh hai Ngọc lâm .
Tuổi Tân Mùi đại kỵ hiệp hônTrai tuổi Tân Mùi đại kị cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kị có chồng trai tuổi Tân Mùi .

 1. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Tân Mùi (Chồng vợ đồng một tuổi) ở
  đời với nhau phạm Biệt Ly.
 2. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Đinh Sửu (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi) ở
  đời với nhau phạm Biệt Ly.
 3. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Canh Thân (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
  ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng.
 4. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Quý Mùi (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi) ở
  đời với nhau phạm Biệt Ly.
 5. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Kỷ Sửu (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi) ở
  đời với với nhéu phạm Biệt Ly.
 6. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Mậu Thìn (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi) ở
  đời với nhéu phạm Tuyệt Mạng.
 7. Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Ất Sửu (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi) ở
  đời với nhéu phạm Biệt Ly.

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 25, 29, 35, 41,
47, 53 tuổi.Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 19, 21, 27, 31, 33, 39
tuổi.Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không
thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh
việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.Tuổi này trai hay gái
sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy ra việc buồn
phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó lên đôi.Tuổi này trai hay gái
có khi đôi bạn số định gặp người ở hướng Thân mới nhằm căn
duyên.xin lưu ý:

 • Trai tuổi Tân Mùi sanh tháng 2, 8, 1, 4, 3, 9 và tháng 12 như
  sanh nhằm mấy tháng này có số lưu thê hoặc đa đoan về việc vợ.
 • Gái tuổi Tân Mùi sanh tháng 2, 5, 1 và tháng 4, như sanh nhằm
  mấy tháng này có số lưu phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
 • Còn như sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 có số khắc con, khó sanh
  và khó nuôi.

Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Nhâm Thân (Chồng
lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở
đời với nhéu đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn
đặng đơn giản, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay
cầu lo việc chi đều đặn có quý nhân giúp đỡ, hào tài ấm no, hào con
đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.Tánh người vợ lời tiếng nóng
nảy, chơn hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài
cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ có phần hạp ở đặng.Kết
luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu đặng hưởng ấm no trung
bình.Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Quý Dậu
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp
người vợ tuổi này ở đời với nhéu đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ
chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, sắp đặt trong
ngoài đều thuận ý, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng
trong nhà sắp đặt vẻ vang.Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui
vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày tuổi tác lên cao, tánh tình chồng
vợ không đặng hạp ý cho lắm, nên nhẫn lại, chung lo với nhau làm ăn
tốt.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, chung sống làm
lên sự nghiệp.Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Giáp
Tuất (Chồng lơn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp
người vợ tuổi này ở đời với nhéu không đặng tốt, gặp số Nhì Bần
tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát tài, phải chịu cảnh thiếu
nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài đủ sử dụng, hào
con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.Tánh người vợ có
duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân
có tiểu bịnh, tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp, chung sống cần năng
cũng đặng ấm no.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng
tốt, ngày hậu đặng trở lên.Chồng tuổi Tân Mùi
vợ tuổi Ất Hợi (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng
tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhéu đặng tốt, gặp số Nhất
Phú Quý, vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiếu phước thì đặng
khá, sắp đặt trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con
thiểu số, vật dụng trong nhà đều đủ.Tánh người vợ tánh hiền, có
duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày tuổi tác lên cao,
miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ đặng hạp ý, chung ở với nhéu
làm ăn đặng trở lên.Kết luận: Cảnh vợ chồng này, ở với nhau đặng
tốt, không chi đáng kỵ.Chồng tuổi Tân Mùi vợ
tuổi Bính Tí (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi
này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhất Phú
Quý, vợ chồng phải chịu cảnh thành bại đôi phen, qua hạn mới dễ làm
ăn, buổi đầu không đặng phát đạt cho lắm, hào tài bình thường, hào
con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.Tánh người vợ chơn hay
đi, tay làm có tiền cũng hay hao phá tiền, tánh lạt lòng, bổn thân
có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ không đặng
hòa hạp cho lắm, ở với nhau làm ăn đặng ấm no.Kết luận: Cảnh vợ
chồng ở với nhéu đặng tốt, nên chung lo, về hào tài có phần luân
chuyển.Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Mậu Dần
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp
người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt
Đạo, vợ chồng làm ăn đặng đơn giản, lo tính việc chi đều thông
suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quý nhơn tương
trợ, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đều đặn
đủ.Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng, ăn nói với người đời lanh
lẹ, bổn thân có tiểu bịnh, tánh tình người chồng hòa hạp, ở với
nhéu hưởng sự ấm êm.Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhéu đặng
hưởng ấm no trung bình.Chồng tuổi Tân Mùi vợ
tuổi Kỷ Mão (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi
này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh
Hiển, vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận, ra đường
ăn nói cầu lo việc chi đều đặn thông suốt, hào tài trung bình, hào
con có muộn, thiểu số, vật dụng trong nhà đủ sử dụng.Tánh người vợ
hay rầu lo, bổn thân hay có bịnh, tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm,
tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp, đặng làm ăn sẽ lập lên.Kết
luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu
phước.Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Tân Tỵ
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn
đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con rất ít.Tánh người vợ thông
minh, vui vẻ có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói ngay
thật, ở đời với nhau chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn đặng lên nghiệp
lớn.Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Nhâm Ngọ
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn
đặng tốt, hào tài ấm no, hào con có muộn, thiểu số.Tánh người vợ
rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bổn thân có tiểu tật, số khó giữ tiền
tài, ý tình chồng vợ hòa thuận, chung sống với nhéu nên iên cố làm
ăn tốt.Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Giáp Thân
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn
đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con thiểu số.Tánh người vợ
lanh lẹ, chơn hay đi, bổn thân có tiểu tật, tay làm có tài, tánh
tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng bình
thường.Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Ất Dậu
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn
không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.Tánh người vợ hay
rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, chơn hay đi, bổn thân hay có
bịnh nhỏ, ở với nhéu chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn đặng
lên.Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Bính Tuất
(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn
không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.Tánh người vợ hay
đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có
tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, nên
kiên cố làm ăn mới đặng.Chồng tuổi Tân Mùi vợ
tuổi Đinh Hợi (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với
nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.Tánh người
vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bổn thân hay có bịnh
nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở
với nhau lập lên sự nghiệp.Chồng tuổi Tân Mùi
vợ tuổi Mậu Tí (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Hai tuổi này ở
với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.Tánh
người vợ chơn hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay
giao thiệp, ở với nhau chồng vợ hay xung về lời tiếng, khá nhẫn lại
việc làm ăn đặng lên.Chồng tuổi Tân Mùi vợ
tuổi Canh Ngọ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng
tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhất
Phú Quý, vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại, đến sau làm ăn
mới tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái
hạp, vật dụng trong nhà đủ dùng.Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc,
chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh tình chồng vợ hay
tương xung, ít hạp ý, ở với nhau làm ăn sẽ lập lên.Kết luận: Cảnh
vợ chồng này ở với nhéu đặng tốt, nên thương lẫn chung lo với
nhéu.Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Kỷ Tị (Vợ lớn
hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ
tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhất Phú Quý, vợ chồng như
có phước hưởng giàu, còn thiếu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp
đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng
trong nhà sắp đặt có thứ tự.Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ
lưỡng, bổn thân có tiểu tật bịnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung
sống đồng lo làm ăn đặng lên sự nghiệp.Kết luận: Cảnh vợ chồng này
ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.Chồng
tuổi Tân Mùi vợ tuổi Đinh Mão (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai
tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con
trung bình.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có số
tạo giữ tiền tài ngày tuổi tác lên cao, ý tình chồng vợ hòa hạp,
chung sống với nhéu lập lên sự nghiệp.Chồng
tuổi Tân Mùi vợ tuổi Bình Dần (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai
tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ sử dụng, hào
con thiểu số.Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc,
tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau chồng vợ có phần
hòa hạp, việc làm ăn khá kiên cố sẽ đặng ấm no.Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Giáp Tý (Vợ lớn hơn chồng 7
tuổi)
Hai tuổi này ở với nhéu làm ăn đặng tốt, hào tài
tương vượng, hào con thiểu số.Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay
lo tính, hay giao thiệp, bản thân tâm ít đặng vui vẻ, ý tình chồng
vợ hay xung khắc về lời tiếng, khá nhẫn lại làm ăn đặng
lên.Chồng tuổi Tân Mùi vợ tuổi Quý Hợi (Vợ
lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng
tốt, hào tài ấm no, hào con đa số.Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh
và thông minh, tay làm có tài cũng thường bị hao tài, tánh tình
chồng vợ hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn tốt.

Căn duyên tiền định – Dương
Công Hầu

Các câu hỏi về căn duyên tiền định tuổi tân mùi

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê căn duyên tiền định tuổi tân
mùi hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn
sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

0/5

( 0 Reviews )

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê căn duyên tiền định tuổi tân mùi hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của những bạn sẽ giúp mình cải tổ hơn trong những bài sau nhé

Source: https://1hanoi.com
Category : Phong thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN