Năm hạn Tam Tai của tuổi Ngọ rơi vào những năm nào? | Đất Xuyên Việt Blog

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
47 Lượt xem

Mục Lục

Người tuổi Ngọ gồm Canh Ngọ 1990, Nhâm Ngọ 2002, Giáp Ngọ 2014, Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978. Những năm hạn Tam Tai của tuổi Ngọ là vào năm nào?

1. Hạn Tam Tai là gì?

Con người từ lúc sinh ra đều mang trên mình một số phận, một vận mệnh riêng không liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên có những vận hạn của quy luật đất trời thì ai đều cũng phải trải qua, trong đó có hạn Tam Tai. Từ xưa đến nay dân gian vẫn luôn cho rằng Tam Tai là một vận hạn với nhiều khó khăn vất vả, trắc trở cần phải vượt qua. Vậy hạn Tam Tai là gì ?
Hạn Tam Tai chính là hạn của 3 năm liên tục đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là Ba, số 3, thứ ba. Còn “ Tai ” nghĩa là tai ương, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn Tam Tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tục gặp hạn Tam Tai. Điều này xảy ra được xem như thể một quy luật một vòng tuần hoàn. Trong 3 năm này gia chủ cần chú ý quan tâm :
Năm tiên phong của hạn Tam Tai ( Hỏa tai ), gia chủ không nên mở màn làm những việc làm trọng đại .

Năm giữa của hạn Tam Tai ( Thủy tai ) thì gia chủ không nên dừng việc mà mình đang thực thi. Bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có liên tục thì dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Thông thường hạn ở năm giữa là nặng nhất .
Bạn đang đọc : Năm hạn Tam Tai của tuổi Ngọ rơi vào những năm nào ?

Vào năm cuối Tam Tai ( Phong tai ) gia chủ lưu ý không nên kết thúc việc làm quan trọng vào đúng năm này .
Khi vào vận Tam Tai thì hay khốn đốn, trắc trở, khó khăn vất vả. Đặc biệt là khi cả vợ chồng cùng nằm trong Tam Hợp tuổi nói trên vì đôi bên đều phải stress cùng lúc. Mức độ cộng hưởng sẽ làm tác động ảnh hưởng nặng đến mái ấm gia đình. Đó cũng là thiệt thòi của những tuổi hợp. Nếu vợ chồng không cùng Tam Hợp thì hạn rải rác sẽ đỡ áp lực đè nén hơn .
Mời bạn tìm hiểu thêm thêm : Hạn Tam Tai là gì ? Cách tính và hóa hóa giải Tam Tai như thế nào ?

2. Cách tính hạn Tam tai như thế nào?

Hạn tam tai sẽ được tính theo nhóm tuổi Tam hợp. Nghĩa là những người sinh năm con giáp tam hợp sẽ có chung một hạn tam tai. Cụ thể :

a. Nhóm thứ nhất gồm 3 tuổi tam hợp: Thân, Tý, Thìn gặp hạn Tam tai tại 3 năm liên tiếp: Dần, Mão, Thìn

Năm Dần : gặp Thiên Cổ Tinh Quân tắc vật hại nhân hoặc vi trùng vi hại hoặc bị mê hoặc chi bệnh .
Năm Mão : phùng Thiên Hình Tinh Quân tắc bị pháp luật hình phạt hoặc cập đao thiết nhi xuất hành dã, bị giải phẫu .
Năm Thìn : ngộ Thiên Kiếp Tinh Quân tắc cướp đạo nhi thất tài vật hoặc bị uy quyền bức bách, cướp bóc tổn thất tài vật .

b. Nhóm 3 con giáp tam hợp: Dần, Ngọ, Tuất chịu hạn Tam tai tại các năm liên tiếp: Thân, Dậu Tuất

Năm Thân : gặp Thiên Hoàng Tinh Quân tắc bị thiên hành chi hữu, khủng cụ chi họa .
Năm Dậu : gặp Thiên Đối Tinh Quân tắc hữu đối thủ cạnh tranh hoặc đối thủ cạnh tranh dĩ hoàng thiên .
Năm Tuất : gặp Địa Tai Tinh Quân tắc hữu tai hại vi thổ địa .

c. Nhóm 3 con giáp tam hợp: Hợi, Mão, Mùi gặp hạn Tam tai tại các năm: Tỵ, Ngọ, Mùi.

Năm Tỵ : ngộ Âm Mưu Tinh Quân tắc hữu thù địch chi nhân mưu vi hại ( bị người mưu hại ) .
Năm Ngọ : phùng Hắc Sát Tinh Quân tắc hữu hắc ám sự ( việc mờ ám có hại ) .
Năm Mùi : ngộ Bạch Sát Tinh Quân tắc tổn thất tài vật hoặc hữu tang sự bạch y bạch cẩn ( cử mặc đồ trắng ) .

d. Nhóm thứ 4 gồm tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn Tam tai tại ba năm liên tiếp: Hợi, Tý Sửu.

Năm Hợi : ngộ Địa Bại Tinh Quân tắc bị bại hoại sự nghiệp hoặc bại hoại gia tài hoặc bại hoại gia phong .
Năm Tý : ngộ Địa Vong Tinh Quân tắc bị tai hại vi thổ địa nhi tổn thất hoặc thổ động nhi bệnh tật .
Năm Sửu : ngộ Địa Hình Tinh Quân tắc vi thổ địa nhi cập hình phạt hoặc tổn thất điền địa hoặc vị thổ địa đông nhi hữu tai .

3. Năm hạn Tam Tai của tuổi Ngọ rơi vào những năm nào?

Người tuổi Ngọ gồm Canh Ngọ 1990, Nhâm Ngọ 2002, Giáp Ngọ năm trước, Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978. Những năm hạn Tam Tai của tuổi Ngọ là vào năm nào ?
Theo như cách tính hạn Tam Tai ở trên, người tuổi Ngọ gặp hạn Tam Tai 3 năm liên tục tại những năm : Thân, Dậu, Tuất. Có nghĩa là :
Những người tuổi Ngọ, đơn cử là tuổi Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ và Mậu Ngọ cần tránh những năm hạn Tam Tai : năm Nhâm Thân 1992, Quý Dậu 1993, Giáp Tuất 1994, Giáp Thân 2004, Ất Dậu 2005, Bính Tuất 2006, Bính Thân năm nay, Đinh Dậu 2017, Mậu Tuất 2018, Mậu Thân 2028, Kỷ Dậu 2029, Canh Tuất 2030, Canh Thân 2040, Tân Dậu 2041, Nhâm Tuất 2042 .

 • Nhóm tam hợp thứ 1: Thân, Tý, Thìn gặp hạn Tam tai các năm Dần, Mão, Thìn
 • Nhóm tam hợp thứ 2: Dần, Ngọ, Tuất gặp hạn Tam tai các năm Thân, Dậu, Tuất
 • Nhóm tam hợp thứ 3: Hợi, Mão, Mùi gặp hạn Tam tai các năm Tỵ, Ngọ, Mùi
 • Nhóm tam hợp thứ 4: Tỵ, Dậu, Sửu gặp hạn Tam tai các năm Hợi, Tý, Sửu

Như vậy những người tuổi Ngọ thuộc nhóm tam hợp thứ 2 ( tức là Dần, Ngọ, Tuất ). Vậy tam tai tuổi Ngọ rơi vào những năm Thân, Dậu, Tuất .
Tức là những người tuổi Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990, Nhâm Ngọ 2002, Giáp Ngọ năm trước gặp những năm tam tai như sau :

 • Năm 1992 (Nhâm Thân), 1993 (Quý Dậu), 1994 (Giáp Tuất)
 • Năm 2004 (Giáp Thân), 2005 (Ất Dậu), 2006 (Bính Tuất)
 • Năm 2016 (Bính Thân), 2017 (Đinh Dậu), 2018 (Mậu Tuất)
 • Năm 2028 (Mậu Thân), 2029 (Kỷ Dậu), 2030 (Canh Tuất)
 • Năm 2040 (Canh Thân), 2041 (Tân Dậu), 2042 (Nhâm Tuất)
 • Năm 2052 (Nhâm Thân), 2053 (Quý Dậu), 2054 (Giáp Tuất)
 • Năm 2064 (Giáp Thân), 2065 (Ất Dậu), 2066 (Bính Tuất)
 • Năm 2076 (Bính Thân), 2077 (Đinh Dậu), 2078 (Mậu Tuất)
 • Năm 2088 (Mậu Thân), 2089 (Kỷ Dậu), 2090 (Canh Tuất)

Tam tai tuổi Giáp Ngọ 1954

Tham khảo những giải thuật về Năm Tam Tai Tuổi Giáp Ngọ 1954 để chuẩn bị sẵn sàng ý thức vượt qua vận hạn khó khăn vất vả bạn nhé !
Cứ 12 năm thì hạn Tam Tai sẽ được lặp lại 1 lần, hạn Tam Tai sẽ bị liên tục trong vòng 3 năm. Và tất yếu, khi bạn hạn Tam Tai thì chắc như đinh sẽ có những chuyện không may xảy đến, chỉ là mức độ nặng hay nhẹ mà thôi. Đối với người tuổi Giáp Ngọ, khi đến kỳ hạn Tam Tai và những năm Thân, Dậu, Tuất. Mặc dù mọi chuyện hoàn toàn có thể không diễn ra theo như Dự kiến, nhưng bằng việc biết trước để chuẩn bị sẵn sàng tâm ý, kiêng kỵ kỹ thì vận hạn sẽ được hóa giải theo .
Trong những mối quan hệ nam nữ thân thiện hay những cặp vợ chồng gia chủ tuổi Giáp Ngọ, việc hai người cùng thuộc một kì Tam Tai, ảnh hưởng tác động sẽ được tăng lên gấp bội. Các tuổi gặp hạn Tam Tai sẽ phải đương đầu với nhiều điều khó khăn vất vả, rủi ro xấu. Đặc biệt, họ hoàn toàn có thể rơi vào thực trạng tâm lý không an tâm, tính cách nóng lạnh thất thường. Hơn nữa, tài lộc cũng sẽ bị hao tổn, mái ấm gia đình gặp tang thương, đau buồn …

Tam Tai Tuổi Bính Ngọ 1966

Tam Tai Tuổi Bính Ngọ 1966 cũng là một vận hạn mà người tuổi này cần vượt qua. Để giúp bạn chủ động phòng tránh, chúng tôi san sẻ cho bạn những thông tin về Tam Tai Tuổi Ngọ 1966 ngay dưới đây .
Trong những năm Tam Tai là Dần, Ngọ, Tuất, tuổi Bính Ngọ sẽ gặp nhiều điều rủi ro xấu, khó khăn vất vả, không như mong muốn, ví dụ như :

 • Tính tình nóng nảy bất thường.
 • Có tang trong thân tộc.
 • Dễ bị tai nạn xe cộ.
 • Bị thương tích.
 • Bị kiện thưa hay dính đến pháp luật.
 • Thất thoát tiền bạc.
 • Mang tiếng thị phi.
 • Tránh cưới gả, hùn vốn, mua nhà và kỵ đi sông đi biển.

Tam tai tuổi Mậu Ngọ 1978

Mỗi con người khi sinh ra đều mang trong mình một số phận, vận mệnh riêng mà không ai đoán biết được. Tìm hiểu về Tam Tai Tuổi Mậu Ngọ 1978 là cách giúp người tuổi này chớp lấy được vận hạn của mình. Xin được giải đáp cùng bạn về Tam Tai Tuổi Ngọ 1978 như sau :
Hạn Tam Tai của tuổi Mậu Ngọ có trường hợp sẽ gặp “ Tam Hợp hoá Tam Tai ” khi những con giáp trong cùng mái ấm gia đình cùng tuổi Tam Hợp. Tam hợp là ba trạng thái chính của vòng tràng sinh gồm sinh – vượng – mộ kết lại mà thành. Khi 3 trạng thái này gặp nhau giống như 3 cỗ máy được khuếch đại nguồn năng lượng lên gấp bội làm biến hóa về chất, gọi là “ hóa ”. Có 2 loại hóa, đó là hóa tốt và hóa xấu. Tam hợp hóa xấu sẽ được gọi là tam tai .
Các tuổi cùng kỳ tam hợp khi rơi vào kỳ tam tai thì trở thành “ tam hợp hoá tam tai ”. Lúc này, nguồn năng lượng xấu đi được ngày càng tăng là mệnh chủ càng thêm căng thẳng mệt mỏi. Tuy nhiên “ Tam hợp hóa tam tai ” là ý niệm dân gian, nó chỉ xảy ra trong một khoảng chừng thời hạn nhất định chứ không phải cả cuộc sống của con người. Nó chỉ xảy ra khi quy tụ vừa đủ những yếu tố và gây khó khăn vất vả hơn một chút ít .
Theo quy luật tương sinh tương khắc và chế ngự trong ngũ hành thì năm Tam Tai còn dựa vào những yếu tố của năm đó, nếu như :

 • Trường hợp ngũ hành năm tam tai tương sinh ngũ hành tuổi người gặp hạn thì năm hạn Tam tai cũng nhẹ.
 • Tuy nhiên nếu ngũ hành năm tam tai và tuổi tương khắc nhau (bị khắc chế) thì năm hạn Tam tai có thể có nhiều tai ương, họa hại.

Tam Tai Tuổi Canh Ngọ 1990

Tuổi Canh Ngọ 1990 Tam Tai Vào Những Năm Nào hay Tam Tai Tuổi Ngọ 1990 có tác động ảnh hưởng như thế nào là những câu hỏi mà người tuổi này rất được chăm sóc. Và nếu bạn đang chăm sóc đến yếu tố này thì đừng bỏ lỡ những thông tin về Tam Tai Tuổi Canh Ngọ 1990 dưới đây nhé !
Có thể thấy hạn tam tai là một trong những hạn xấu mà con người ai cũng phải trải qua. Với đặc tính xấu và lê dài liên tục trong 3 năm liền, nó làm cho người tuổi Canh Ngọ gặp hạn Tam Tai vào năm Thân, Dậu, Tuất có đời sống trở nên khó khăn vất vả hơn nhiều .
Vận tam tai từ lâu đã được cho rằng sẽ mang đến nhiều điềm xui. Không những thế hoàn toàn có thể là những biến cố mà gia chủ tuổi Canh Ngọ không hề lường trước được. Tiếp tục làm những việc đã làm từ trước thì thường không bị ảnh hưởng tác động nặng. Không nên khởi sự trong những năm bị Tam Tai .

Khi xét hạn Tam Tai người ta hay xem tích hợp lá số của thân chủ tuổi Canh Ngọ. Nếu những yếu tố trong lá số tốt, có nhiều sao hay cách cục hóa giải thì cũng làm giảm bớt, nếu trong những năm bị Tam Tai hạn của lá số xấu thì sẻ bị xấu thêm, khó mà tránh được tai ương .

Xem thêm: CÁCH CHĂM CHÓ CON 2 THÁNG TUỔI CHO NGƯỜI MỚI BẮT CHÓ VỀ

Tam Tai Tuổi Nhâm Ngọ 2002

Tam Tai Tuổi Nhâm Ngọ 2002 có ảnh hưởng tác động như thế nào đến mệnh chủ tuổi này ? Dưới đây là những giải đáp cho bạn về Tam Tai Tuổi Ngọ 2002 .
Khi gặp hạn tam tai tuổi Canh Ngọ, người bị hạn không nên thực thi những việc làm lớn, tác động ảnh hưởng tới cả đời người như thể xây nhà, sửa nhà, kinh doanh thương mại lớn, cưới hỏi, … Bởi nếu triển khai vào những năm hạn tam tai, thường việc làm diễn ra không được thuận tiện, hay gặp trắc trở, khó khăn vất vả. Để lại hậu quả sau đó không mấy tốt đẹp. Vì thế, vào những năm tam tai, người tuổi Canh Ngọ phải rất là cẩn trọng, kể cả việc đi lại, bảo vệ sức khỏe thể chất bản thân .
Đừng sợ tam tai. Hạn mà tới bất ngờ thì mới tá hỏa, hạn mà đã nhìn thấy trước thì trí tuệ sẽ giúp bản thân tránh được hạn. Người đời thường không thích bị hạn. Nhưng đời làm gì có ai suôn sẻ hay thuận tiện mãi được. Hạn ai cũng có và hạn cũng là cần có. Vì con người ta học hỏi từ hạn xấu nhanh hơn lúc gặp thời. Vì con người ta trưởng thành từ khó khăn vất vả tốt hơn việc sinh ra đã thuận tiện .

Tam Tai Tuổi Giáp Ngọ 2014

Cùng tò mò về Tam Tai Tuổi Giáp Ngọ năm trước với những nghiên cứu và điều tra và nghiên cứu và phân tích và luận giải của chuyên gia phong thủy, tử vi được san sẻ trong video dưới đây. Mời bạn đọc cùng theo dõi .

Cách Giải Hạn Tam Tai Tuổi Ngọ

Cách Giải Hạn Tam Tai Tuổi Ngọ giúp đề phòng, phòng tránh để năm hạn được tai qua nạn khỏi. Hạn chế thấp nhất những vấn đề không đáng có xảy ra .
Mong giảm hạn tam tai, cách tốt nhất chính là tu tâm, làm nhiều việc thiện. Có như vậy thì tâm hồn ta cũng thảnh thơi hơn, luật nhân quả cũng sẽ ghi nhận cách sống của mỗi người để gặp chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có. Ngoài ra trong năm hãy dữ thế chủ động phòng thân, hạn chế đi xa và làm ăn kinh doanh thương mại để giảm thiểu thấp nhất những rủi ro đáng tiếc .
Ngoài cách làm này thì gia chủ gặp hạn Tam Tai hoàn toàn có thể vận dụng yếu tố khoa học phong thủy để hóa giải. Bằng cách tuổi Ngọ hoàn toàn có thể đeo bản mệnh Phật bên mình để được phù hộ, độ trì, hóa giải hung khí trừ hạn Tam Tai. Phật bản mệnh tuổi Ngọ là Phật Đại Thế Chí bồ tát. Ngài là hình tượng của ánh sáng trị tuệ. Người dùng sức mạnh từ ánh sáng trí tuệ để soi sáng giúp những người tuổi Ngọ đạt được trí tuệ thông suốt, sự nghiệp hanh thông và phát huy năng lượng .

Tuổi Ngọ Cúng Tam Tai Ngày Nào

Tuổi Ngọ Cúng Tam Tai Ngày Nào ? Đây là câu hỏi tiên phong cần phải giải đáp khi gia chủ tuổi Ngọ muốn tổ chức triển khai lễ cúng hóa giải .
Cách phổ cập nhất mà thân chủ hóa giải Tam tai chính là tiến hành lễ cúng bài. Theo đó, thầy cúng sẽ địa thế căn cứ vào Tam tai nào, chọn ra ông Thần ứng với năm đó, vào ngày đơn cử của hàng tháng, xác lập hướng cúng để tiến hành lễ dâng hương để hóa giải Tam tai .
Người xưa cho rằng 3 năm tam tai sẽ ứng với 3 ông thần riêng không liên quan gì đến nhau. Do đó để triển khai cúng hóa giải tam tai nên xác lập được năm đó tương ứng với ông thần nào ? Từ đó lập bàn thờ cúng vào thời hạn đã định sẵn .

Năm tuổi mệnh Thần  Ngày âm lịch hàng tháng Hướng lạy
Địa Vong 22 Bắc
Sửu Địa Hình 14 Đông Bắc
Dần Thiên Linh 15 Đông Bắc
Mão Thiên Hình 14 Đông
Thìn Thiên Kiếp 13 Đông Nam
Tỵ Hắc Sát 11 Đông Nam
Ngọ Âm Mưu 20 Nam
Mùi Bạch Sát 8 Tây Nam
Thân Nhân Hoàng 8 Tây Nam
Dậu Thiên Họa 7 Tây
Tuất Địa Tài 6 Tây Bắc
Hợi Địa Bại 21 Tây Bắc

Cách Cúng Tam Tai Tuổi Ngọ

Những ai gặp hạn Tam Tai cần chăm sóc và sớm hóa giải bằng cách cúng tam tai để giảm vận hạn. Vậy Cách Cúng Tam Tai Tuổi Ngọ như thế nào ?

Chuẩn bị lễ vật:

 • Bài vị cúng theo tên vị thần giáng hạ trong năm.
 • Gỡ ít tóc rối hoặc cắt một ít tóc, móng tay, móng chân của tuổi người phạm vào hạn Tam tai 2021 (Tỵ, Dậu, Sửu). Gói cùng với ít tờ tiền lẻ sau đó đặt trên đĩa để trên bàn lễ.
 • Chuẩn bị thịt, tôm, trứng vịt luộc.
 • Hương, hoa, trà, rượu, tiền vàng, nước, cau trầu, gạo muối, thuốc lá…

Tiến hành lễ cúng:

Lễ cũng trọn vẹn hoàn toàn có thể diễn ra ở sân nhà mình, nhưng tốt nhất vẫn nên tiến hành cúng ở ngã 4, ngã 3 đường. Người cúng thắp nhang và khấn bài cúng hóa giải Tam Tai .
Sau đó chờ đến khi nhang tàn hết, bí hiểm lặng thinh, không trò chuyện với bất kể ai. Rồi cầm gói nhỏ ( tóc, móng tay, móng chân, tiền lẻ ) ra ngã ba đường mà vứt. Lưu ý vứt xong không ngoái đầu lại. Hoặc trọn vẹn hoàn toàn có thể đốt chung gói nhỏ đó với 3 xấp giấy tiền, vừa đốt vừa khấn vái cầu xin cho tiêu trừ hết tai nạn thương tâm thương tâm. Lấy gạo muối vãi ra đường, không cầm đồ cúng về mà chỉ mang bàn, đồ vật ( mâm, ly, tách … ) về nhà .

Văn khấn giải hạn Tam Tai:

Nam mô a di đà phật ! ( 3 lần )
Nam mô hữu thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng thượng đế !
Kính thỉnh : Mông long đại tướng …. ( A ) tam tai …. ( B ) Ách Thần Quang

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ….
Họ tên con là …….
Hiện nay đang cư ngụ tại ………

Hôm nay con sắm sửa biện hương lễ vật, hương hoa dâng lên hóa giải tam tai. Kính thỉnh Mông Long Đại Tướng … .. ( A ) tam Tai … .. ( B ) Ách Thần Quang giá đáo đàn tràng, chứng tỏ thọ hưởng. Cầu xin cho con được tai qua nạn khỏi, nguyên niên Phước Thọ. Xuân đa kiết khánh, Hạ bảo bình an, Thu tống tam tai, Đông nghinh bá phước !
Thượng hưởng !

Trong đó:

(A): Là tên các vị Thần ứng theo từng năm như sau:

 • Năm Thân: thần NHƠN HOÀNG
 • Năm Dậu: thần THIÊN HỌA
 • Năm Tuất: thần ĐỊA TAI

(B): Là chỉ Ngũ Hành của năm đó ứng với:

 • KIM: Thân-Dậu.
 • Mộc: Dần-Mẹo
 • THỦY: Hợi-Tý.
 • HỎA: Tị-Ngọ
 • THỔ: Thìn-Tuất-Sửu-Mùi.

Một số việc xấu có thể xảy ra khi người tuổi Ngọ gặp hạn Tam Tai:

+ Tính tình nóng nảy bất thường.
+ Có tang trong thân tộc.
+ Dễ bị tai nạn xe cộ.
+ Bị thương tích.
+ Bị kiện thưa hay dính đến pháp luật.
+ Thất thoát tiền bạc.
+ Mang tiếng thị phi.

Source: https://1hanoi.com
Category : Phong thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN