Tổng hợp các gói cước HOT 3G/4G Viettel, gói SMS, gọi thoại

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
45 Lượt xem
Tên gói Cách đăng ký Ưu đãi Cước phí V85 Soạn V85 gửi 109 310 phút  85.000đ V90 V90 gửi 109 + 2GB/ngày

+ Miễn phí toàn bộ những cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút .
+ 50 phút gọi ngoại mạng .  90.000đ CDSV CDSV gửi 109 + Miễn phí gọi dưới 10 phút
+ Miễn phí nhắn tin 15.000đ B100K B100K gửi 109 600MB + 500 phút 100.000đ B150K B150K gửi 109 1.5GB + 500 phút 150.000đ B185 B185 gửi 109 1.9GB + 500 phút 185.000đ B190 B190 gửi 109 2GB +515 phút 190.000đ B210 B190 gửi 109 2.4GB +570 phút 210.000đ B230 B230 gửi 109 2.8GB + 630 phút 230.000đ B255 B255 gửi 109 3.1GB + 720 phút 255.000đ B260 B260 gửi 109 3.3GB +750 phút 260.000đ  B285 B285 gửi 109 4GB +850p 285.000đ B315 B315 gửi 109 4.5GB + 850 phút 315.000đ B355 B355 gửi 109 5.2GB +1.200 phút 355.000đ B450 B450 gửi 109 8GB +1450 phút 450.000đ B120D B120D gửi 109 2GB +300 phút 450.000đ C30K C30K gửi 109 700MB + 70 phút 30.000đ C50K C50K gửi 109 1.2GB + 100 phút 50.000đ C70K C70K gửi 109 1.5GB +150 phút 70.000đ C90K C90K gửi 109 3GB +200 phút 90.000đ C120K C120K gửi 109 4GB +250  phút 120.000đ C150K C150K gửi 109 5GB +300 phút  150.000đ C200K C200K gửi 109 6.5 GB +500 phút 200.000đ DK50 DK50 gửi 109 500 phút 200.000đ DB59 DB59 gửi 109 100 SMS nội mạng

Miễn phí gọi nội mạng Viettel dưới 30 phút tại Zone Điện Biên

59.000đ F70 F70 gửi 109 + 3GB/ tháng

+ Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút

+ 20 phút gọi ngoại mạng 70.000đ F90 F90 gửi 109 + 5GB/ tháng

+ Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
+ 15 phút ngoại mạng + 250 SMS 90.000đ F120 F120 gửi 109 + 7GB/ tháng- hết data ngừng
+ Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
+ 40 phút ngoại mạng 120.000đ F140 F140 gửi 109 + 8GB
+ Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút– 60 phút gọi ngoại mạng. 140.000đ F190 F190 gửi 109 + 9GB/ tháng
+ Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10 phút. 100 phút gọi ngoại mạng. 190.000đ F120U F120U gửi 109 + 7GB/ tháng – hết data miễn phí
+ Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
+ 40 phút ngoại mạng 120.000đ G70N G70N gửi 109 + 3GB
+ Miễn phí gọi nội mạng dưới 10 phút
+ 20 phút ngoại mạng” 70.000đ Hi90 HI90 gửi 109 + 3GB
+ 200 phút
+ 30 SMS 90.000đ HS30 HS30 gửi 109 + 100 phút
+ 300 sms 30.000đ HS50 HS50 gửi 109 + 2GB
+ 200 phút
+ 200 sms 50.000đ KM29 KM29 gửi 109 100 phút 29.000đ KM49 KM49 gửi 109 200 phút 49.000đ KM30S KM30S gửi 109 100 phút 30.000đ KM50S KM50S gửi 109 200 phút 50.000đ KM70S KM70S gửi 109 300 phút 70.000đ KM100S KM100S gửi 109 500 phút 100.000đ KM130S KM130S gửi 109 1.5GB +400 phút 130.000đ KM150S KM150S gửi 109 3GB +350 phút 150.000đ KM200S KM200S gửi 109 5GB+500 phút 200.000đ KM250S KM250S gửi 109 + 6GB
+ 600 phút
+ 100 SMS 250.000đ KM300S KM300S gửi 109 + 8GB
+ 650 phút
+ 150 SMS 300.000đ KM350S KM350S gửi 109 + 9GB
+ 800 phút
+ 200 SMS 350.000đ KM120V KM120V gửi 109 + 650 phút
+ 250 SMS 120.000đ KM150V KM150V gửi 109 + 850 phút
+ 300 SMS 150.000đ KM200V KM200V gửi 109 + 1.200 phút
+ 350 SMS 200.000đ KM250V KM250V gửi 109 + 1500 phút
+ 400SMS 250.000đ KM300V KM300V gửi 109 + 1800 phút
+ 400SMS 300.000đ QTI60 QTI60 gửi 109 + 6GB/ tháng
+ Miễn phí gọi nội mạng dưới 6 phút
+ Miễn phí 50 phút ngoại mạng 60.000đ ST150 ST150 gửi 109 + 28GB/ 28 ngày
+ Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút   ST200 ST200 gửi 109 + 2GB/ ngày
+ Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
+ Tặng 200 phút ngoại mạng   T20D T20D gửi 109 Cộng 200.000đ gọi nội mạng 20.000đ T50K T50K gửi 109 + 200 phút
+ 100 SMS 50.000đ T70K T70K gửi 109 + 500 phút
+ 150 SMS 70.000đ T80K T80K gửi 109 + 500 phút
+ 500 SMS 80.000đ T400 T400K gửi 109 + Miễn phí gọi nội mạng dưới 60 phút
+ 100 phút ngoại mạng- 100 SMS 400.000đ T500 T500 gửi 109 + 30GB
+ Miễn phí cuộc gọi dưới 60 phút nội mạng
+ 200 phút gọi ngoại mạng.
+ 200 SMS 500.000đ V50S V50S gửi 109 + 300MB
+ 200 phút 50.000đ V90S V90S gửi 109 + 2GB/ngày
+ Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng Viettel dưới 20 phút.
+ Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng, hết phút gọi miễn phí tính cước 690đ/phút
+ Miễn phí lưu lượng truy cập Mocha, Vitetel Study, SMAS và các trang website ngành giáo dục 90.000đ V120 V120 gửi 109 + 2GB/ ngày
+ Miễn phí gọi nội mạng dưới 20 phút
+ Tặng 100 phút ngoại mạng  120.000đ V300S V300S gửi 109 + 6GB
+ 300 phút liên mạng 300.000đ VTTRE VTTRE gửi 109 + 1GB
+ 100 phút 50.000đ VTVUI VTVUI gửi 109 + 2.5GB
+ 250 phút 50.000đ V30K V30K gửi 109 + 200 MB
+ 100 phút 30.000đ V50K V50K gửi 109 100 phút 50.000đ V70K V70K gửi 109 + 400MB
+ 250 phút 70.000đ V90K V90K gửi 109 + 1GB
+ 300 phút 90.000đ V120K V120K gửi 109 + 1.5GB
+ 400 phút 120.000đ V150K V150K gửi 109 + 2.5GB
+ 500 phút 150.000đ V200K V200K gửi 109 +  3.5GB
+ 600 phút 200.000đ VIP30X VIP30X gửi 109  60 phút liên mạng 30.000đ VIP50X VIP50X gửi 109 100 phút liên mạng 50.000đ VIP100X VIP100X gửi 109 200 phút liên mạng 100.000đ VIP150X VIP150X gửi 109 300 phút liên mạng 150.000đ VIP200X VIP200X gửi 109 400 phút liên mạng 200.000đ VIP300X VIP300X gửi 109 600 phút liên mạng 300.000đ

Source: https://1hanoi.com
Category : Kiến trúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN