Liên Lạc Với Văn Phòng Địa Phương Của Tôi Từ Nước Ngoài | Internal Revenue Service

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
29 Lượt xem

Dịch Vụ Quốc Tế 

Nếu quý vị là người đóng thuế có các câu hỏi cụ thể về tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp thì quý vị nên liên lạc với Trung Tâm Cuộc Gọi cho Dịch Vụ Người Đóng Thuế Quốc Tế qua điện thoại hay fax. Trung Tâm Cuộc Gọi Quốc Tế hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ

  • 6 giờ sáng đến 8 giờ tối (Giờ Miền Tây) cho câu hỏi về luật thuế vụ
  • 6 giờ sáng đến 11 giờ tối (Giờ Miền Tây) cho tất cả các câu hỏi khác

ĐT: 267-941-1000 (không miễn phí)
Fax: 681-247-3101 (chỉ dành cho các vấn đề liên quan đến tài khoản thuế quốc tế)

Nếu quý vị là chuyên viên thuế hoặc nhà phân phối ứng dụng mà đang gọi điện về yếu tố tương quan đến khai thuế điện tử, và yếu tố này không tương quan đến thông tin tài khoản, thì xin liên lạc với văn phòng trợ giúp điện tử ở Austin theo số 512-416-7750 ( không không tính tiền ). Nhân viên tương hỗ thao tác từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối ( Giờ Miền Trung ) .

Dịch vụ người đóng thuế, trước đây được cung cấp tại các văn phòng ở nước ngoài, là không còn khả dụng. Vui lòng gửi các mẫu đơn khai thuế và thư từ của quý vị đến địa chỉ phù hợp nêu dưới đây.

Cá nhân đóng thuế ở bên ngoài Hoa Kỳ cũng hoàn toàn có thể liên lạc với IRS qua đường bưu điện theo địa chỉ :

Internal Revenue Service
International Accounts
Philadelphia, PA 19255-0725

Doanh nghiệp đóng thuế ở bên ngoài Hoa Kỳ cũng hoàn toàn có thể liên lạc với IRS qua đường bưu điện theo địa chỉ :

Internal Revenue Service
International Accounts
Ogden, UT 84201-0038

Cư dân của Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ hoàn toàn có thể liên lạc với IRS theo số không tính tiền 800-829-1040. ( Giờ thao tác là 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, Thứ Hai – Thứ Sáu ). Để biết thông tin tương hỗ trực tiếp ở Puerto Rico, hãy tìm hiểu thêm Liên Lạc với Văn Phòng IRS tại Địa Phương .

Các mục khác có thể quý vị quan tâm:

Biện Hộ cho Người Đóng Thuế Quốc Tế:

Để nhu yếu tương hỗ của Biện Hộ cho Người Đóng Thuế, hãy gọi đến số không tính tiền của Dịch Vụ Biện Hộ cho Người Đóng Thuế dưới đây hoặc tìm hiểu thêm Liên Lạc Với Biện Hộ cho Người Đóng Thuế Tại Địa Phương ( Local Taxpayer Advocate, LTA ) ở Các Lãnh Thổ Thuộc Caribê Của Hoa Kỳ ( Puerto Rico và Quần Đảo Virgin Thuộc Hoa Kỳ ) và Quốc Tế hoặc Liên Lạc Với Biện Hộ Người Đóng Thuế Tại Địa Phương ( LTA ) ở Hawaii và Lãnh thổ Hoa Kỳ thuộc Thái Bình Dương ( Guam, Samoa thuộc Hoa Kỳ và Quần đảo Bắc Mariana ) .

787-522-8601 – Tiếng Anh
787-522-8600 – Tây Ban Nha
855-818-5697 – Fax

Source: https://1hanoi.com
Category : Kiến trúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN