Đảng Dân chủ (Hoa Kỳ) – Wikipedia tiếng Việt

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
44 Lượt xem

Đảng Dân chủ (tiếng Anh: Democratic Party), cùng với Đảng Cộng hòa, là một trong hai chính đảng lớn nhất tại Hoa Kỳ. Đảng Dân chủ, truy nguyên nguồn gốc của mình đến thời Thomas Jefferson vào đầu thập niên 1790, là đảng chính trị lâu đời nhất tại Hoa Kỳ, cũng là một trong số các chính đảng lâu đời nhất thế giới.[18][19]

Là một trong hai chính đảng quan trọng tại Hoa Kỳ, Đảng Dân chủ, từ năm 1896, có khuynh hướng tự do hơn Đảng Cộng hòa. Bên trong Đảng Dân chủ sống sót nhiều khuynh hướng khác nhau hơn so với những chính đảng quan trọng tại những vương quốc đã công nghiệp hóa khác, một phần là vì những chính đảng của người Mỹ thường không có đủ quyền lực tối cao để trấn áp đảng viên của mình như những đảng chính trị tại nhiều nước khác, phần khác là vì mạng lưới hệ thống chính trị tại Hoa Kỳ không theo thể chế đại nghị .

Triết lý kinh tế khuynh tả của Franklin D. Roosevelt, có ảnh hưởng sâu đậm trên chủ nghĩa tiến bộ Mỹ, đã định hình nghị trình kinh tế của đảng kể từ năm 1932. Liên minh New Deal của Roosevelt thường xuyên kiểm soát Chính phủ liên bang mãi cho đến thập niên 1970. Những lý tưởng của Phong trào Dân quyền trong thập niên 1960, nhận được sự ủng hộ tích cực của đảng bất kể sự chống đối từ những đảng viên miền Nam vào lúc ấy, tiếp tục soi dẫn các nguyên tắc tự do của đảng.

Năm 2004, Đảng Dân chủ là chính đảng lớn nhất nước Mỹ, giành được sự ủng hộ của 72 triệu cử tri ( 42,6 % của tổng số 169 triệu cử tri ĐK ). [ 20 ] Kể từ cuộc tổng tuyển cử năm năm nay, những nghị sĩ Đảng Dân chủ chiếm thiểu số trong Quốc hội khóa 115 : chiếm thế thiểu số ở Viện Dân biểu, và cùng hai nghị sĩ độc lập, là thành phần thiểu số tại Thượng viện. Thiểu số thống đốc tiểu bang là đảng viên Dân chủ .

Mục Lục

Nền tảng ý thức hệ

Lập trường chủ yếu của Đảng Dân chủ kể từ thập niên 1930 vẫn được xem là có khuynh hướng tự do. Trên trường quốc tế, quan điểm của Đảng Dân chủ thường được xem là dân chủ xã hội vì chủ nghĩa tự do ở Mỹ có ý nghĩa khác với ở quốc tế. Quan điểm chính trị của Đảng Dân chủ bắt nguồn từ trào lưu tân tiến ở Mỹ và từ hệ tư tưởng của những nhà trí thức như John Dewey .Đảng Dân chủ ủng hộ quyền tự do dân sự, tự do xã hội, bình đẳng, thời cơ đồng đều, và mạng lưới hệ thống doanh nghiệp tự do được điều tiết bởi sự can thiệp của chính quyền sở tại. Đảng Dân chủ tin rằng chính quyền sở tại nên thủ giữ một vai trò trong nỗ lực giảm nghèo và xoá bỏ những bất công xã hội, ngay cả khi điều này có nghĩa là phải dành cho chính quyền sở tại nhiều quyền lực tối cao hơn cũng như phải tăng thuế để chi trả cho những dịch vụ xã hội .Không thuận tiện gì để định nghĩa những nguyên tắc và giá trị của bất kể đảng phái chính trị nào, và cũng không cần phải vận dụng chúng cho tổng thể thành viên của đảng. Một số thành viên hoàn toàn có thể sự không tương đồng với một vài pháp luật hoặc nhiều hơn nữa trong cương lĩnh của đảng. Cương lĩnh đảng thường chỉ biểu lộ quan điểm của đa phần đại biểu đến dự đại hội cấp vương quốc và thường chịu ảnh hưởng tác động sâu đậm bởi ứng viên tổng thống được đảng đề cử vào lúc ấy .

Ý thức hệ và Bầu cử

Kể từ thập niên 1890, Đảng Dân chủ ủng hộ lập trường ” tự do ” ( theo nghĩa tự do xã hội, không phải tự do cổ xưa ). Trong những cuộc thăm dò tại phòng phiếu, Đảng Dân chủ có sự ủng hộ thoáng rộng từ những thành phần kinh tế tài chính, chủng tộc, xã hội khác nhau. [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] Hậu thuẫn cho Đảng Dân chủ gồm có thành phần trung lưu học vấn cao chủ trương văn minh, cũng như những tầng lớp công nhân có khuynh hướng xã hội bảo thủ. [ 24 ] Đảng Dân chủ hiện là chính đảng lớn nhất Hoa Kỳ. Năm 2004, có gần 72 triệu ( 42,6 % ) người Mỹ ĐK cho Đảng Dân chủ, so với 55 triệu ( 32,5 % ) cho Đảng Cộng hòa, và 42 triệu ( 24,8 % ) cho những ứng viên độc lập. [ 20 ]Trong lịch sử dân tộc, đảng từng ủng hộ thành phần nông dân, người lao động, những nghiệp đoàn, những nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo ; đảng chống những doanh nghiệp và những định chế kinh tế tài chính ngoài quy hoạch, và ủng hộ mạng lưới hệ thống thuế lũy tiến. Về ngoại giao, chủ nghĩa quốc tế là chủ đề thống trị từ năm 1913 đến giữa thập niên 1960. Từ thập niên 1930 Đảng Dân chủ khởi sự hoạt động cho những chương trình phúc lợi tương hỗ người nghèo. Trong đảng cũng có cánh ủng hộ doanh nghiệp, nhưng cánh này bị thu hẹp dần trong thập niên 1930, còn cánh bảo thủ miền Nam cũng mất dần ảnh hưởng tác động sau khi Tổng thống Lyndon B. Johnson ủng hộ Đạo luật Dân quyền năm 1964. Các nghiệp đoàn có tác động ảnh hưởng lớn trên thành phần tự do ( đỉnh điểm là thời kỳ 1936 – 52 ). Trong khi đó, ảnh hưởng tác động của hội đồng người Mỹ gốc Phi tăng dần kể từ thập niên 1960. Từ thập niên 1970, những người chủ trương bảo vệ môi trường tự nhiên cấu thành một nhóm quan trọng bên trong đảng .

Trong những thập niên gần đây, đảng chấp nhận một nghị trình chủ trương trung tả về kinh tế và tiến bộ về xã hội, khiến thành phần cử tri ủng hộ cũng thay đổi đáng kể. Từng được hậu thuẫn bởi đông đảo cử tri thuộc các nghiệp đoàn và giai tầng công nhân, nay đảng dựa vào thành phần tiến bộ xã hội có học thức với lợi tức trên mức trung bình, và tầng lớp lao động có chủ trương bảo thủ trong các vấn đề xã hội. Ngày nay, đảng viên Dân chủ vận động thêm quyền tự do xã hội, chương trình bảo trợ các sắc dân thiểu số (affirmative action), cân đối ngân sách, và hệ thống doanh nghiệp tự do có sự can thiệp của chính phủ khi cần thiết. Quyết sách kinh tế của đảng thực hiện bởi chính phủ Clinton được mệnh danh “Lập trường Trung dung” (Third Way).[25] Đảng Dân chủ tin rằng chính quyền nên thủ giữ một vai trò trong nỗ lực giảm nghèo và xoá bỏ những bất công xã hội, ngay cả khi điều này có nghĩa là phải dành cho chính quyền nhiều quyền lực hơn cũng như phải tăng thuế để chi trả cho các dịch vụ xã hội. Khảo sát của hãng Gallup vào tháng 8/2018 cho thấy 57% số người theo Đảng Dân chủ thích chủ nghĩa xã hội. Các nhóm theo chủ nghĩa xã hội và dân chủ xã hội hầu như đều gia nhập Đảng Dân chủ tạo thành cánh tả của đảng này.[26]

Đảng Dân chủ, từng là lực lượng thống trị vùng Đông Nam nước Mỹ, nay hoạt động giải trí mạnh ở vùng Đông Bắc ( Trung Đại Tây Dương và New England ), vùng Ngũ Đại Hồ, cũng như bờ biển Thái Bình Dương, kể cả Hawaii. Đảng Dân chủ cũng có nhiều ảnh hưởng tác động tại những thành phố lớn .

Ý thức hệ

Với 72 triệu thành viên đăng ký, Đảng Dân chủ là một cấu trúc đa dạng về ý thức hệ, trong đó thành phần tiến bộ (progressive) chiếm đa số, cũng là nhóm đảng viên có nhiều ảnh hưởng nhất trong đảng.

Tiến bộ

Những thành viên có khuynh hướng tự do xã hội, còn gọi là thành phần tiến bộ hoặc tự do hiện đại, chiếm đa số, khoảng 45,6%, trong tổng số phiếu bầu cho Đảng Đảng chủ. Theo Pew Research Center, thành phần tự do chiếm 19% tổng số phiếu bầu với 92% cử tri Mỹ có khuynh hướng tự do ủng hộ Đảng Dân chủ.[24] Những người có nghề nghiệp chyên môn đã tốt nghiệp đại học từng ủng hộ Đảng Cộng hòa mãi cho đến thập niên 1950 nay là thành phần nòng cốt của Đảng Dân chủ.[27] Đa số những người chủ trương tự do ủng hộ việc sử dụng các đối sách ngoại giao thay vì các biện pháp quân sự, việc nghiên cứu tế bào gốc, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, chính quyền thế tục, kiểm soát súng chặt chẽ hơn, các luật lệ bảo vệ môi trường, cũng như bảo vệ quyền phá thai. Họ có quan điểm tích cực về tình trạng nhập cư và đa dạng văn hóa, nhưng phân hóa về các thỏa ước và tổ chức thương mại như NAFTA. Phần lớn chống đối việc gia tăng quân sự và trưng bày Mười Điều răn tại các tòa nhà công cộng.[24]

Theo Pew Research Center, có 41% những người hậu thuẫn Đảng Dân chủ sống trong những ngôi nhà dành cho giới giàu có, 49% đã tốt nghiệp đại học, tỷ lệ cao nhất trong các thành phần dân số, có tỷ lệ gia tăng nhanh nhất từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2000.[24] Cánh tự do chiếm phần lớn giới trí thức,[28] và đông đảo người thuộc tầng lớp chuyên nghiệp.[21][22][23]

Tự do Dân sự

Những người ủng hộ quyền tự do dân sự thường hậu thuẫn Đảng Dân chủ do lập trường của đảng về những yếu tố như dân quyền, và sự phân lập giữa giáo hội và nhà nước tương đương với họ hơn quan điểm của Đảng Cộng hòa, mặt khác nghị trình kinh tế tài chính của Đảng Dân chủ lôi cuốn họ hơn nghị trình của Đảng Tự do. Những người này chống việc trấn áp súng, bảo lãnh mậu dịch, khuyễn mãi thêm doanh nghiệp, nợ chính phủ nước nhà, và chủ trương ngoại giao can thiệp .

Bảo thủ

Tại Viện Dân biểu, những đảng viên Dân chủ Blue Dog, một nhóm có chủ trương ôn hòa và bảo thủ về các vấn đề tài chính và xã hội, chủ yếu là người miền Nam, cấu thành cánh bảo thủ trong Đảng Dân chủ. Là một khối bầu phiếu đồng thuận, mới kết nạp thêm 40 thành viên giúp họ có khả năng làm thay đổi kết quả bầu phiếu và mở những cuộc thương thuyết với lãnh đạo Đảng Cộng hòa. Những đảng viên Dân chủ ủng hộ việc chống phá thai đôi khi tự nhận mình là bảo thủ dựa trên lập trường bảo thủ về các vấn đề xã hội.

Trung dung

Mặc dù còn có nhiều quan điểm khác biệt trong cánh trung dung của Đảng Dân chủ, những người này cố thúc đẩy một thái độ hòa hợp về các lý tưởng chính trị. So với các nhóm khác trong đảng, cánh trung dung có quan điểm tích cực hơn về việc sử dụng quân lực, ngay cả trong chiến tranh Iraq, muốn cắt giảm phúc lợi, như được thể hiện qua việc họ ủng hộ các kế hoạch cải cách phúc lợi và cắt giảm thuế. Là một trong những thành phần có ảnh hưởng lớn nhất trong Hội đồng Lãnh đạo Dân chủ (Democratic Leadership Council – DLC), một tổ chức phi vụ lợi cổ xúy lập trường trung dung trong đảng. DLC hoan nghênh Tổng thống Bill Clinton và xem chính phủ của ông như là một chứng cứ sinh động cho lập trường trung dung, và là một thành quả của DLC. Cựu Dân biểu Harold Ford, Jr. (Tennessee) hiện là chủ tịch DLC.

Tầng lớp Chuyên môn

Từ năm 2000, thành phần có nghề nghiệp trình độ, là những người đã tốt nghiệp ĐH đang làm những việc làm tương quan đến nghành nghề dịch vụ tri thức, với một hầu hết vừa đủ, ủng hộ Đảng Dân chủ. Từ năm 1988 đến 2000, những tầng lớp này hậu thuẫn cho Đảng Dân chủ với tỷ suất cách biệt là 12 %. Từng là hậu cứ vững chãi cho Đảng Cộng hòa, nay thành phần có nghề nghiệp trình độ phân rẽ ra để ủng hộ cả hai đảng, thuận tiện hơn cho Đảng Dân chủ. Sự hậu thuẫn ngày càng ngày càng tăng dành cho những ứng viên Dân chủ hoàn toàn có thể do tác động ảnh hưởng ngày càng lớn của những giá trị xã hội theo khuynh hướng tân tiến trong những tầng lớp trình độ. [ 29 ]

Thành phần có nghề nghiệp chuyên môn, là những người đã tốt nghiệp đại học, chuyên tạo ra các ý tưởng và các loại hình dịch vụ, từng là những đảng viên Cộng hòa kiên định có mặt trong mọi nghề nghiệp… ngày này phần lớn làm việc trong bộ máy hành chính và các tập đoàn kinh tế hơn là làm chủ doanh nghiệp. Họ chịu ảnh hưởng sâu đậm từ các phong trào bảo vệ môi trường, dân quyền, và nữ quyền – bắt đầu bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ. Trong bốn kỳ bầu cử từ năm 1998 đến 2000, tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân chủ trong giới này trung bình là 52% so với 40% (cho Đảng Cộng hòa) –
John B. Judis và Ruy Teixeira, The American Prospect, 19 tháng 6 năm 2007

Một cuộc khảo sát cho thấy ” sinh viên y khoa Mỹ có quan điểm chính trị văn minh hơn nhiều so với giới trẻ Mỹ. Các thầy thuốc tương lai này tỏ ra thuận tiện gật đầu những thông điệp tân tiến hơn. Khuynh hướng chính trị của họ hoàn toàn có thể có tác động ảnh hưởng thâm thúy trên thái độ của họ so với mạng lưới hệ thống y tế. ” [ 30 ] Cũng có những hiệu quả tựa như so với những giáo sư ĐH và những kinh tế tài chính gia, là những người can đảm và mạnh mẽ ủng hộ chủ nghĩa tự do và Đảng Dân chủ hơn những nhóm nghề nghiệp khác. [ 28 ]

Kinh tế gia

Các nhà kinh tế tài chính học Mỹ là những người can đảm và mạnh mẽ ủng hộ Đảng Dân chủ, quan điểm của họ thường tương thích với những thông điệp đến từ forum Đảng Dân chủ. Một đa số lớn, 63 %, tự nhận mình là có lập trường văn minh, chỉ chưa đến 20 % nhận mình là bảo thủ hoặc tự do. [ 31 ] Theo một cuộc khảo sát năm 2004, trong số 1 000 kinh tế tài chính gia người Mỹ, tỷ suất ĐK cho Đảng Dân chủ và Cộng hòa là 2,5 – 1. Phần lớn những nhà kinh tế tài chính học ủng hộ ” những pháp luật về bảo đảm an toàn, trấn áp súng, tái phân phối tài nguyên, trường công lập, và luật chống tẩy chay, ” và chống ” những giải pháp trấn áp người nhập cư nghiêm nhặt hơn, những doanh nghiệp có chủ sở hữu là nhà nước, và thuế quan. ” [ 32 ] Những cuộc khảo sát khác chỉ ra rằng trong thành phần có nghề nghiệp trình độ, số lượng đảng viên Dân chủ vượt quá đảng viên Cộng hòa với tỷ suất 2,8 – 1. Một nghiên cứu và điều tra của Tạp chí Southern Economic cho thấy ” 71 % kinh tế tài chính gia Mỹ tin rằng việc phân phối cống phẩm tại Hoa Kỳ cần phải công minh hơn, và 81 % cảm thấy cần phải xem việc tái phân phối lợi tức là một công dụng hợp pháp của chính quyền sở tại. ” ” [ 33 ]

Giới Trí thức

Giới khoa bảng, tri thức, và những thành phần tri thức chiếm tỷ suất quan trọng trong số những cử tri bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ. Đặc biệt là giới khoa bảng bị lôi cuốn mạnh bởi những quan điểm văn minh. Một cuộc khảo sát năm 2005 cho thấy gần 72 % thành phần giảng dạy ĐH tự nhận mình là tân tiến, chỉ có 15 % nhận mình là bảo thủ. Các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn có khuynh hướng tự do nhất, trong khi ngành kinh doanh thương mại là bảo thủ nhất. Các giáo sư phái mạnh và những tri thức thao tác tại những học viện chuyên nghành khét tiếng là những người có khuynh hướng tự do nhất. [ 28 ] Một cuộc khảo sát khác của UCLA triển khai năm 2001 – 2002 cho thấy có 47,6 % giáo sư nhận mình là tự do, 34,4 % ôn hòa, và 18 % bảo thủ. [ 34 ] Tỷ lệ những giáo sư nhận mình có khynh hướng tự do là từ 49 % trong chuyên ngành kinh doanh thương mại đến hơn 80 % ngành khoa học chính trị và nhân văn. [ 28 ] Tuy nhiên, theo 1 số ít nhà khoa học xã hội như Brett O’Bannon thuộc Đại học DePawn, quan điểm tự do của những giáo sư xem ra chẳng có mấy tác động ảnh hưởng, nếu không nói là không có, trên lập trường chính trị của những sinh viên. [ 35 ] [ 36 ]

Giới trẻ

Theo những điều tra và nghiên cứu gần đây, phần nhiều giới trẻ muốn bầu phiếu cho những ứng viên Dân chủ. Trong những kỳ tuyển cử từ năm 1992, nhiều người trẻ tuổi thích tự nhận mình là văn minh hơn những thành phần còn lại của dân số Hoa Kỳ. [ 37 ] Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004, ứng viên Đảng Dân chủ, John Kerry, nhận 54 % phiếu bầu của nhóm tuổi 18-29, trong khi tỷ suất này dành George W. Bush là 45 %. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ, những ứng viên Dân chủ được 60 % số phiếu bầu của nhóm tuổi nói trên, và những ứng viên Cộng hòa chỉ có 38 %. [ 22 ] [ 23 ] Các cuộc thăm dò chỉ ra rằng cử tri càng nhỏ tuổi càng có quan điểm tự do, nhất là so với những yếu tố như hôn nhân gia đình đồng tính, và chăm nom sức khỏe thể chất phổ quát, với 58 % bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ trong năm 2008. [ 37 ]

Lao động

Từ thập niên 1930, các tổ chức nghiệp đoàn là thành phần thu hút nhiều sự chỉ trích thuộc liên minh Đảng Dân chủ. Các nghiệp đoàn cung cấp tài chính, các tổ chức chính trị cơ sở, và số lượng lớn cử tri bỏ phiếu cho đảng. Song, trong nửa thế kỷ qua số lượng thành viên nghiệp đoàn sút giảm mạnh, trong khi khoảng cách giữa tỷ lệ thành viên trong khu vực công và khu vực tư tăng nhanh. Ba tổ chức nghiệp đoàn có ảnh hưởng trong Đảng Dân chủ là AFL-CIO, Liên đoàn Change to Win, và National Education Association (Hiệp hội Giáo dục Quốc gia). AFL-CIO và Change to Win đều xem việc vận động thông qua Đạo luật Employee Free Choice là ưu tiên hàng đầu trong năm 2007. Những vấn đề khác mà các nghiệp đoàn quan tâm là chính sách công nghiệp (trong đó có chế độ bảo hộ mậu dịch) nhằm duy trì việc làm cho đoàn viên trong công nghiệp chế tạo, nâng cao mức lương tối thiểu, và phát triển các chương trình xã hội như an sinh xã hội, và chăm sóc sức khỏe phổ quát.

Tầng lớp Lao động

Dù đã mất nhiều sức mạnh chính trị từ sự suy vi của những tổ chức triển khai nghiệp đoàn, [ 38 ] những tầng lớp lao động Mỹ vẫn là thành lũy của Đảng Dân chủ, và liên tục là thành phần cơ bản của lực lượng cử tri ủng hộ đảng. Ngày nay, có đến một phần ba công chúng Mỹ thuộc thành phần lao động, với khoảng chừng 52 % hoặc thuộc những tầng lớp lao động hoặc thuộc nhóm người có thu nhập thấp. [ 39 ] [ 40 ] Thường thì đặc thù để phân biệt những tầng lớp lao động là họ có việc làm không thay đổi và có qui củ. Do đó, thành phần chính của giai tầng này là những nhân viên cấp dưới văn phòng và công nhân xí nghiệp sản xuất. [ 39 ] Ngay cả khi phần đông những người thuộc những tầng lớp lao động được hưởng mức sống tương ứng, sự không ổn định kinh tế tài chính và những phúc lợi từ mạng lưới phúc lợi xã hội khiến những người này đồng ý quan điểm trung tả so với những yếu tố kinh tế tài chính. Tuy nhiên, do lập trường bảo thủ về những yếu tố xã hội, những tầng lớp lao động vẫn duy trì sự độc lạ về quan điểm so với những người chủ trương tân tiến. Những người thuộc giai tầng lao động thường mộ đạo hơn, và thường đến từ một hội đồng sắc tộc thiểu số. Trình độ học vấn và thu nhập của những đảng viên Dân chủ lỗi thời và bảo thủ này thuộc vào hạng thấp nhất trên map phân chia dân số theo ý thức hệ. Đến năm 2005, chỉ có 15 % có bằng ĐH so với 49 % những người văn minh, và 27 % mức trung bình cả nước. Tính chung, những người này chiếm 54 % tổng số cử tri bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ. [ 24 ] Ảnh hưởng quan trọng của cử tri thuộc những tầng lớp lao động biểu lộ trên những cuộc thăm dò tại phòng phiếu thực thi bởi CNN chỉ ra rằng đa phần phiếu của những người ít học và thu nhập thấp đều dồn cho những ứng viên Đảng Dân chủ. [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]

Dân tộc Thiểu số

Một thành phần đông đảo thuộc tổng số cử tri bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ thuộc các sắc dân thiểu số. Lập trường của Đảng Dân chủ về chính sách ưu đãi người thiểu số (affirmative action), phúc lợi dành cho người thất nghiệp và thu nhập thấp, nghiệp đoàn, và chính sách nhập cư có sức thu hút lớn đối với nhiều sắc dân thiểu số đang sinh sống trên đất Mỹ.

Người Mỹ gốc Phi

Kể từ lúc chấm dứt cuộc nội chiến, người Mỹ gốc Phi ủng hộ Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, đến thập niên 1930 họ quay sang bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ khi Franklin D. Roosevelt tiến hành chương trình New Deal dành nhiều hỗ trợ kinh tế cho các cộng đồng thiểu số, trong đó có người Mỹ gốc Phi và người nói tiếng Tây Ban Nha (Hispanic). Sự ủng hộ của các tổng thống Dân chủ John F. Kennedy và Lyndon B. Johnson dành cho Phong trào Dân quyền trong thập niên 1960 mang về cho Đảng Dân chủ sự hậu thuẫn rộng lớn hơn từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi, mặc dù sự ủng hộ này, được xem như là thái độ thù nghịch đối với cư dân da trắng miền Nam, đã dẫn đến sự phân hóa bên trong các chính đảng Hoa Kỳ, những người tiến bộ nhất đến với Đảng Dân chủ, và những người bảo thủ nhất gia nhập Đảng Cộng hòa. Thêm vào đó là các di dân đến từ Caribbean và châu Phi, khi đến phòng phiếu họ đều chọn các ứng viên Dân chủ.

Hispanic

Các sắc dân nói tiếng Tây Ban Nha (Hispanic), nhất là người Mỹ gốc Mexico và gốc Salvador sinh sống ở miền Nam, cùng với đông đảo người Puerto Rico và Dominica ở vùng Đông Bắc, là lực lượng hậu thuẫn cho Đảng Dân chủ. Họ mạnh mẽ ủng hộ lập trường tiến bộ về chính sách nhập cư. Trong kỳ bầu cử tổng thống năm 1996, Tổng thống Dân chủ Bill Clinton nhận 72% phiếu bầu của các sắc dân Hispanic. Tuy nhiên, kể từ đó Đảng Cộng hòa bắt đầu giành được sự ủng hộ ngày càng tăng của cộng đồng Hispanic, nhất là những tín hữu Kháng Cách và Ngũ Tuần trong cộng đồng này. Với quan điểm tiến bộ hơn về chính sách nhập cư, George W. Bush là tổng thống Cộng hòa đầu tiên giành được 40% phiếu bầu của người Hispanic. Dù vậy, trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2006, sự hậu thuẫn của cộng đồng Hispanic dành cho Đảng Cộng hòa đã suy giảm, từ 44% xuống còn 30%, trong khi đó tỷ lệ này dành cho các ứng viên Dân chủ từ 55% năm 2004 lên đến 69% năm 2006.[22][23] Trong khi người Mỹ gốc Cuba vẫn tiếp tục kiên định lòng trung thành với Đảng Cộng hòa, thì các sắc dân México, Puerto Rico, Dominica, Trung Mỹ, và Nam Mỹ thích bỏ phiếu cho các ứng viên Dân chủ hơn.

Người Mỹ gốc Á

Đảng Dân chủ giành được sự ủng hộ đáng kể từ hội đồng người Mỹ gốc Á. Cộng đồng này tương đối nhỏ nhưng ngày càng tăng trưởng. Người Mỹ gốc Á thường dành phiếu bầu cho Đảng Cộng hòa mãi cho đến cuộc bầu cử tổng thống năm 1992, George H. W. Bush nhận 55 % phiếu của những sắc dân châu Á, so với 31 % cho Bill Clinton, và 15 % cho Ross Perot. Tuy vậy, kể từ năm 1996, Đảng Dân chủ thành công xuất sắc hơn với người châu Á, đến năm 2006 62 % cử tri Mỹ gốc Á bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ. Nguyên do là từ sự biến hóa cấu trúc dân số trong hội đồng người Mỹ gốc Á, khi số người gốc Hoa và gốc Ấn học thức ngày càng tăng, họ là những người có lập trường trung tả về kinh tế tài chính và văn minh về xã hội. Hầu hết công dân gốc Việt và gốc Philippines vẫn liên tục dồn phiếu cho những ứng viên Cộng hòa ( dù với tỷ suất giảm dần ), trong khi người gốc Hoa, Nam Á, Hàn, Nhật, Khu vực Đông Nam Á không tính Nước Ta ( nhất là những sắc dân Hmong, Campuchia, Lào ), và dân cư đến từ những hòn đảo trên Thái Bình Dương đều bầu cho Đảng Dân chủ. Còn những cử tri trẻ tuổi ( từ 18-30 tuổi ) thuộc toàn bộ sắc dân châu Á đều có khuynh hướng ủng hộ Đảng Dân chủ trong những kỳ tuyển cử .

Các sắc dân khác

Đảng Dân chủ có được sự ủng hộ can đảm và mạnh mẽ của người thổ dân Mỹ, nhất là ở những bang Arizona, New Mexico, Montana, North Dakota, South Dakota, Washington, Alaska, Minnesota, Wisconsin, và North Carolina .Cộng đồng Do Thái cũng là hậu cứ vững chãi của Đảng Dân chủ, với hơn 70 % phiếu bầu dành cho những ứng viên Dân chủ trong những kỳ bầu cử năm 2004 và 2006. [ 22 ] [ 23 ]Kể từ lúc xảy ra cuộc chiến tranh Iraq, hội đồng Ả Rập và người Hồi giáo, vẫn có truyền thống cuội nguồn ủng hộ Đảng Cộng hòa, quay sang dồn phiếu cho Đảng Dân chủ .

Lập trường

giá thành

Đảng Dân chủ tin rằng mức thâm hụt ngân sách to lớn sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế tài chính, dẫn đến sự không ổn định thị trường và bị buộc hoặc phải cắt giảm những loại dịch vụ công hoặc tìm kiếm nguồn thu mới, thường là tăng thuế. Đảng Dân chủ chống chủ trương tiêu tốn đến độ thâm hụt ngân sách .

Nhìn chung, Đảng Dân chủ ủng hộ hệ thống thuế có tác dụng cung cấp nhiều dịch vụ hơn đồng thời giảm thiểu các bất công.[41] Hiện họ đang cố đảo ngược chương trình của chính phủ Bush giảm thuế cho thành phần giàu nhất, trong khi vẫn giữ nguyên mức thuế cho giới trung lưu.[42] Đại thể, các đảng viên Dân chủ hậu thuẫn chủ trương cho rằng chính phủ cần chi tiêu nhiều hơn cho các loại hình dịch vụ xã hội, mà cắt giảm các chi tiêu quốc phòng.[43][44] Họ chống đối việc cắt giảm các dịch vụ xã hội như an sinh xã hội, Medicare, Mecicaid, và các chương trình phúc lợi khác,[45] vì tin rằng những cắt giảm này sẽ làm gia tăng sự bất công xã hội.

Chăm sóc Sức khỏe và Bảo hiểm

Đảng Dân chủ hoạt động cho ” mạng lưới chăm nom sức khỏe thể chất chất lượng cao và đến với mọi người “, nhiều người ủng hộ việc lan rộng ra sự can thiệp của chính phủ nước nhà vào nghành này. Họ lôi kéo thực thi mạng lưới hệ thống bảo hiểm sức khỏe thể chất vương quốc, và mạng lưới chăm nom sức khỏe thể chất phổ cập dưới nhiều hình hức khác nhau, nhằm mục đích cung ứng thực trạng tăng giá những mô hình bảo hiểm sức khỏe thể chất lúc bấy giờ. Một số đảng viên Dân chủ như Dân biểu John Dingell và Thượng nghị sĩ Edward Kennedy hoạt động cho chương trình ” Chăm sóc Sức khỏe cho Mọi người. ” [ 46 ]

Đạo luật USA PATRIOT

Tất cả thượng nghị sĩ Dân chủ ngoại trừ Russ Feingold đều bỏ phiếu thông qua Đạo luật USA PATRIOT (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism – Thống nhất và Củng cố nước Mỹ bằng cách Cung ứng những Phương tiện Thích ứng Cần có để Ngăn chặn Khủng bố). Sau khi bày tỏ lo ngại về việc “xâm phạm vào đời tư” và các hạn chế tự do dân sự khác của đạo luật, Đảng Dân chủ bị phân hóa khi đạo luật này được gia hạn năm 2006. Hầu hết thượng nghị sĩ đều bỏ phiếu đồng ý gia hạn đạo luật trong khi hầu hết dân biểu bỏ phiếu chống.

Hôn nhân Đồng tính

Xảy ra phân hóa trong Đảng Dân chủ về vấn đề hôn nhân đồng tính. Một số đảng viên ủng hộ tình trạng kết hợp dân sự (civil union) cho các cặp đồng tính, những người khác có chủ trương hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, trong khi nhiều người khác chống đối dựa trên những luận điểm tôn giáo. Tuy nhiên, đa số đều cho rằng kỳ thị người khác vì thiên hướng tình dục của họ là sai trái.

Quyền Riêng tư cá thể

Đảng Dân chủ tin rằng mỗi cá thể có quyền riêng tư, đảng ủng hộ luật lệ nhằm mục đích áp đặt những hạn chế trên những cơ quan thi hành pháp lý và những đơn vị chức năng tình báo khi theo dõi công dân Mỹ. Một số viên chức đảng đấu tranh nhằm mục đích thiết lập luật lệ bảo vệ người tiêu dùng, hạn chế việc trao đổi tài liệu về người tiêu dùng giữa những công ty .

Quyền Sinh sản

Đảng Dân chủ tin rằng toàn bộ phụ nữ có quyền tiếp cận với những giải pháp tránh thai, họ ủng hộ việc sử dụng ngân sách trợ giúp tránh thai cho phụ nữ nghèo. Trên forum của đảng năm 2000 và 2004, họ ủng hộ việc phá thai ” bảo đảm an toàn, hợp pháp và hạn chế ” – nghĩa là hợp pháp hóa phá thai bằng cách huỷ bỏ những luật lệ được cho phép chính phủ nước nhà can thiệp vào quyết định hành động phá thai, đồng thời giảm thiểu số lượng ca phá thai bằng cách tiếp thị kiến thức và kỹ năng về sinh sản và ngừa thai, cũng như khuyến khích việc nhận con nuôi .

Đảng Dân chủ chống lại những nỗ lực nhằm đảo ngược phán quyết Roe kiện Wade (Roe v. Wade) năm 1973 của Tối cao Pháp viện công nhận quyền phá thai. Xem đây là thuộc lĩnh vực của quyền tự do cá nhân và bình đẳng giới tính, nhiều thành viên Đảng Dân chủ tin rằng tất cả phụ nữ có quyền chọn lựa mà không có sự can thiêp của chính quyền. Họ tin rằng mỗi phụ nữ, với sự tra vấn lương tâm, có quyền quyết định xem phá thai là hành vi có phù hợp với đạo đức hay không. Nhiều người Dân chủ tin rằng phụ nữ nghèo nên được chính phủ trợ giúp để phá thai.

Đa số thành viên Đảng Dân chủ theo đuổi lập trường trung dung. Họ tin cậy những chương trình nỗ lực giảm thiểu số lượng ca phá thai đồng thời bảo vệ phá thai là hợp pháp. Đầu năm 2005, Thượng nghị sĩ Hillary Clinton nói rằng những phe đối nghịch nên tìm ra một ” nền tảng chung ” để ngăn ngừa những trường hợp mang thai ngoài ý muốn hầu hoàn toàn có thể giảm thiểu số ca phá thai mà bà gọi là ” những lựa chọn đau buồn và bi thảm so với nhiều, rất nhiều phụ nữ ” .

Kiểm soát Tội phạm và Vũ khí

Đảng Dân chủ tập chú vào những chiêu thức ngăn ngừa tội phạm, tin rằng những giải pháp ngăn ngừa sẽ tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền thuế do người dân góp phần, được dùng để chi trả cho lực lượng công an và ngân sách y tế, cũng như ngăn ngừa được những vụ sát nhân. Họ nhấn mạnh vấn đề đến giải pháp cải tổ mạng lưới hệ thống công an hội đồng và nâng cao trình độ nhiệm vụ cho công an đang thi hành trách nhiệm, hầu hoàn toàn có thể đạt được tiềm năng này. Cương lĩnh của đảng cũng đề cập đến nạn bạo hành mái ấm gia đình, lôi kéo phát hành luật lệ nghiêm khắc trừng phạt người vi phạm và bảo vệ nạn nhân .Trong tiềm năng giảm thiểu tội phạm và những vụ sát nhân, trong một trăm năm qua, Đảng Dân chủ đã đưa ra những giải pháp trấn áp vũ khí, đáng kể nhất là Đạo luật Giải giáp Quốc gia năm 1934 và Đạo luật Kiểm soát Vũ khí năm 1939 ( ký phát hành bởi Tổng thống Franklin D. Roosevelt ), Đạo luật Kiểm soát súng năm 1968 ( đệ trình bởi Thượng nghị sĩ Christopher Dodd với sự hậu thuẫn của Thượng nghị sĩ Edward Kennedy ), Dự luật Brady năm 1993 và Đạo luật Kiểm soát Tội phạm năm 1994 ( ký phát hành bởi Tổng thống Bill Clinton ). Dù vậy, nhiều thành viên Đảng Dân chủ, nhất là ở thôn quê, miền Nam và miền Tây không mặn mà gì với những giải pháp hạn chế chiếm hữu vũ khí .

Kỳ thị

Đảng Dân chủ ủng hộ quyền Bình đẳng trong Cơ hội cho tổng thể người dân Mỹ không phân biệt giới tính, tuổi tác, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, tín ngưỡng hoặc nguồn gốc chủng tộc .

Chăm sóc Sức khoẻ và Bảo hiểm

Đảng Dân chủ hoạt động cho chủ trương ” chăm nom sức khoẻ cho mọi người “, nhiều người ủng hộ giải pháp lan rộng ra sự can thiệp của chính phủ nước nhà vào nghành nghề dịch vụ này. Nhiều thành viên Đảng Dân chủ ủng hộ mạng lưới hệ thống chăm nom sức khoẻ vương quốc với nhiều mô hình khác nhau nhằm mục đích phân phối ngân sách bảo hiểm sức khoẻ ngày càng tăng cao. Năm 1951, Tổng thống Harry S. Truman trình diễn đề án bảo hiểm sức khoẻ vương quốc như thể một phần trong chương trình Fair Deal của ông, dù đề án này đã bị vượt mặt bởi Thương Hội Y tế Mỹ. Gần đây, Thượng nghị sĩ Edward Kennedy hoạt động cho chương trình ” Chăm sóc Y tế cho mọi người ” .Năm 2004, John Kerry khẳng định chắc chắn sự hậu thuẫn của ông dành cho chủ trương cơ quan chính phủ liên bang cấp ngân quỹ cho những khu công trình nghiên cứu tế bào gốc, thực thi theo những ” hướng dẫn nghiêm nhặt nhất “. Ông lý giải ” Chúng ta không hề bỏ lỡ thời cơ cứu sống sinh mạng và giảm bớt nỗi đau của con người ” .

Đảng Dân chủ hậu thuẫn chính sách ưu đãi dành cho thành phần thiểu số (affirmative action) như là một cách sửa chữa sự kỳ thị trong quá khứ và bảo đảm sự tuyển dụng công bằng mà không phận biệt chủng tộc hay giới tính, nhưng chống lại việc sử dụng định mức (quota) trong thuê mướn nhân công. Đảng Dân chủ mạnh mẽ ủng hộ Đạo luật Người Mỹ với người Khuyết tật nhằm cấm đoán sự kỳ thị đối với người khác dựa trên sự khiếm khuyết về thể chất hoặc trí tuệ.

Môi trường

Quan điểm của Đảng Dân chủ về thiên nhiên và môi trường là sức khỏe thể chất của những mái ấm gia đình và sức mạnh của nền kinh tế tài chính nhờ vào vào năng lực bảo vệ môi trường tự nhiên sống. Họ cam kết tranh đấu để tăng cường luật lệ bảo vệ cho dân cư không khí trong lành để thở, và nước sạch để uống. Họ tin rằng chủ trương nguồn năng lượng thích hợp sẽ là chìa khóa cho sự tăng trưởng kinh tế tài chính, bảo mật an ninh vương quốc, và môi trường tự nhiên trong lành. [ 47 ]Mối chăm sóc lớn nhất của những đảng viên Dân chủ trong nghành thiên nhiên và môi trường là thực trạng hâm sôi toàn thế giới, điển hình nổi bật nhất là cựu Phó Tổng thống Al Gore, người đang hoạt động trải qua những luật lệ hạn chế khí thải nhà kính. Ngày 15 tháng 10 năm 2007, Gore được trao Giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực thiết kế xây dựng sự nhận thức về sự đổi khác khí hậu do con người gây ra, cũng như lập nền cho những giải pháp thiết yếu nhằm mục đích đối phó với chúng. Ông chứng minh và khẳng định, ” sự khủng hoảng cục bộ khí hậu không phải là một yếu tố chính trị, nó là một thử thách tâm linh và đạo đức so với toàn thể quả đât. ” [ 48 ]

Tên và Biểu tượng

” Lừa sống đá sư tử chết ” bởi Thomas NastLogo đảng hình con lừa vẫn là một hình tượng được biết đến thoáng rộng của Đảng Dân chủ mặc dầu không phải là logo chính thức của đảng .Logo Đảng Dân chủ hình con lừa theo kiểu mẫu ” con lừa đang đá chạy ” tân tiến

Từ những năm 1790, đảng Liên bang (Federalist) đã sử dụng tên “Đảng Dân chủ” như một sự sỉ nhục để trêu chọc những người ủng hộ Jefferson. Điển hình như năm 1798, George Washington nói “Nếu bạn cọ rửa một người da đen để có thể trở nên trắng thì bạn cũng có thể thay đổi chính kiến của một đảng viên Dân chủ”. Tuy nhiên, trong thập niên 1830, biệt danh từng được xem là một sự sỉ nhục này đã trở thành tên chính thức, và chính đảng này gọi mình là “Đảng Dân chủ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ”.

Biểu tượng được biết đến nhiều nhất của đảng là chú lừa. Khởi thủy, hình ảnh của chú lừa sản sinh từ những chế diễu, bôi bác trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1828, khi Open một vở kịch được đặt theo tên Tổng thống Andrew Jackson, khi ấy là ứng viên của Đảng Dân chủ. Jackson đã bị gọi là ” Andrew Jackass ” ( đây là một cách chơi chữ trong Tiếng Anh, ‘ jackass ‘ có nghĩa là ‘ thằng ngu ‘, trong đó ‘ ass ‘ là con lừa ), và ông đã gật đầu biệt danh này .

Ngày 19 tháng 1 năm 1870, Thomas Nast của Harper’s Weekly (Tuần báo Harper) vẽ một tranh biếm họa tựa đề “Lừa sống đá sư tử chết” làm sống lại hình ảnh chú lừa như là biểu tượng của Đảng Dân chủ (biểu tượng này đã được dùng trong thập niên 1930). Những họa sĩ biếm họa khác tiếp nối Nast và sử dụng hình ảnh chú lừa cho các đảng viên Dân chủ, và chú voi cho GOP (Đảng Cộng hòa). Biểu tượng chính thức của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC), miêu tả cách điệu hình ảnh một chú lừa đang phóng chân tung một cú đá hậu.

Cả hai đảng chính ( và nhiều đảng nhỏ ) sử dụng những màu truyền thống cuội nguồn đỏ, trắng và lam trong hình tượng và quảng cáo. Còn những phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo thường dùng màu đỏ và lam để hiển thị lập trường của những tiểu bang trong bầu cử. Kể từ cuộc tuyển cử năm 2000, tiểu bang bầu cho Đảng Dân chủ được lưu lại màu lam và màu đỏ dành cho bang bầu phiếu cho Đảng Cộng hòa .

Kết cấu và tổ chức triển khai hiện tại

Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ đảm nhiệm tổ chức triển khai phối hợp thích đáng hoạt động giải trí tranh cử của Đảng Dân chủ. Mặc dù Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ cũng đảm nhiệm trông coi đốc xúc quy trình biên soạn quan điểm chính trị, nhưng mà nó hầu hết vẫn tập trung chuyên sâu vào hoạt động giải trí tranh cử và sách lược tổ chức triển khai, mà không phải là chủ trương công cộng chỉnh thể. Về phương diện bầu cử tổng thống nó đảm nhiệm chỉ huy toàn cục quy trình thực thi Đại hội đại biểu toàn nước Đảng Dân chủ, đã gồm có quá trình bầu cử sơ bộ, quyên tiền, đo lường và thống kê khảo sát quan điểm nhân dân, và hoà hợp nhất trí sách lược tranh cử. Sau khi chọn ra người đề cử, dựa vào điều luật quyên tiền tuyển cử, hoạt động giải trí quyên tiền tranh cử vượt qua kim ngạch nhất định chỉ hoàn toàn có thể triển khai ở bên trong cấu trúc của chính đảng. [ 49 ]

Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ là do thành viên Ủy ban chọn ra cách mỗi bốn năm.[50] Lúc tổng thống là đảng tịch dân chủ, thành viên của Ủy ban thông thường sẽ ủng hộ ứng viên được chọn lựa làm tổng thống đảm nhiệm chủ tịch. Ông Howard Dean đánh bại rất nhiều đối thủ trúng cử làm chủ tịch vào đầu năm 2005, ông ấy chủ trương Đảng Dân chủ không nên tập trung vào bang rung lắc mà mức ủng hộ đó chênh lệch gần giống nhau với Đảng Cộng hoà, nên ông ấy đã nêu ra cái gọi là “Chiến lược Năm mươi bang”. Mục tiêu của ông ấy là cần khiến cho Đảng Dân chủ giành được thắng lợi ở trong chiến dịch tuyển cử của mỗi bang và mỗi tầng lớp, mỗi vùng bầu cử của cả nước đều có tổ chức đảng bộ kiện toàn.[51]

Dựa vào Điều lệ Đảng Dân chủ, thực ra Đại hội đại biểu toàn nước Đảng Dân chủ mới phải là quyền uy cao nhất của Đảng Dân chủ, mà không phải là Ủy ban Toàn quốc, Ủy ban Toàn quốc chỉ là đảm nhiệm tổ chức triển khai hoạt động giải trí chính đảng thường thì. [ 50 ] Ủy ban Toàn quốc là do đại biểu của đảng bộ Đảng Dân chủ của mỗi bang hợp thành, thứ tự xếp đặt chỗ ngồi của tổng số hai trăm vị đại biểu dựa vào nhân khẩu của mỗi bang mà phân loại, nên đại biểu thường thì là do bầu cử sơ bộ của những bang hoặc đảng bộ địa phương chọn ra, những vị đại biểu được chọn ra này cũng sẽ đảm nhiệm chức vị khác, có một chút ít cũng là Hạ nghị sĩ ở những nơi của Đảng Dân chủ .Ủy ban Tranh cử Quốc hội Đảng Dân chủ ( Democratic Congressional Campaign Committee, viết tắt DCCC ) đảm nhiệm hiệp trợ bầu cử Hạ viện những nơi, nó đã chiêu tập tiền vốn hơn 10 triệu đô la Mĩ ở trong cuộc bầu cử năm 2005 – 2006. quản trị Ủy ban Tranh cử Quốc hội Đảng Dân chủ trước kia là Hạ nghị sĩ bang Illinois ông Rahm Emanuel. Ngoài ra cũng có Ủy ban Tranh cử Thượng nghị viện Đảng Dân chủ ( Democratic Senatorial Campaign Committee ), cùng một kiểu cũng chiêu tập tiền vốn số lượng nhiều cho ứng viên những nơi trong cuộc bầu cử Thượng nghị viện, đảm nhiệm quản trị chính là Thượng nghị sĩ bang Thành Phố New York ông Chuck Schumer .Tổ chức quyên tiền quy mô khá nhỏ khác đã gồm có Ủy ban Tranh cử Quốc hội Đảng Dân chủ [ 1 ] – đoàn thể đảm nhiệm bầu cử Quốc hội cấp địa phương và bang. Dưới quyền Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ cũng có hai tổ chức triển khai người người trẻ tuổi : Ban Thanh niên Đảng Dân chủ ( Young Democrats of America ) và Ban Người Đảng Dân chủ Học viện ( College Democrats ) .Mỗi bang đều có sẵn đảng bộ độc lập, do thành viên Ủy ban chọn ra hợp thành ( thường thì là quan chức được chọn ra cùng với Hạ nghị sĩ của vùng bầu cử hầu hết ), và lại do họ chọn ra quản trị đảng bộ. Do đó Ủy ban cấp thành phố, thị xã, Q. và vùng bầu cử thường thì là do nhân viên cấp dưới những cấp những những tầng lớp của nơi đó chọn ra mà hợp thành, Ủy ban cấp địa phương và bang thường thì dựa vào quyền xét xử của chúng nó mà hoà hợp nhất trí hoạt động giải trí tranh cử, trông coi đốc xúc Đại hội đại biểu cấp địa phương hoặc là bầu cử sơ bộ và hội nghị cán bộ, có lúc cũng sẽ dựa vào pháp lý và pháp luật của bang, địa phương đó mà đề cử tên ứng viên. Mặc dù họ thường thì lấy được rất ít tiền vốn do quyên tiền, vào năm 2005 quản trị đảng lúc đó ông Howard Dean đã mở màn một kế hoạch mới, lấy tiền tiền vốn của Ủy ban Toàn quốc hiệp trợ đảng bộ cấp địa phương và bang, và lại mướn dùng công chức đảng bộ toàn chức. Ông Dean cảm thấy vô cùng không thỏa mãn nhu cầu so với việc Ủy ban Tranh cử Thượng viện và Hạ viện nhu yếu liên miên không ngớt tập trung chuyên sâu góp vốn đầu tư của cải vốn liếng để đánh cuộc vào những bang tới gần tình hình tuyển cử, do đó quyết định hành động đem tổng thể tiền vốn phân phối đồng đều cho những bang, mà bất luận tình hình tuyển cử của chúng tốt hay xấu. [ 52 ]

Lịch sử

Đảng Cộng hòa-Dân chủ : 1792 – 1824

Đảng Dân chủ có nguồn gốc từ đảng Cộng hòa–Dân chủ (Democratic-Republican) do Thomas Jefferson thành lập năm 1792. Dù vậy, một số học giả cho rằng đảng này ra đời vào năm 1828, những người ủng hộ Andrew Jackson, dưới sự lãnh đạo của Martin Van Buren, cùng các cựu thành viên đảng Liên bang (Federalist) tiến hành thành lập Đảng Dân chủ. Sau khi đảng Liên bang tan rã vào khoảng năm 1816, đảng Cộng hòa Dân-chủ của Jefferson cũng bắt đầu giải thể. Hệ thống dành đặc quyền chọn ứng viên tổng thống cho một nhóm thiểu số tinh hoa của đảng chấm dứt sau năm 1816. Từ đó, đảng bớt xem trọng tính trung thành và báo chí cũng bớt giọng điệu đảng phái. Những thay đổi này dẫn đảng dần đến sự tan rã. Năm 1824, John Quincy Adams, Henry Clay và Andrew Jackson, những ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Dân chủ-Cộng hòa mạnh mẽ kêu gọi giải thể đảng.

Dân chủ Jackson : 1828 – 1854

Andrew Jackson, Tổng thống Dân chủ đầu tiên của Hoa Kỳ (1829–1837)
Dưới sự hướng dẫn của nhà tổ chức tài ba Martin Van Buren, cả ba nhân vật này xây dựng một chính đảng mới có địa phận hoạt động giải trí trên toàn nước, tích hợp với những hậu cứ vững chãi tại những tiểu bang, phối hợp với những thủ lĩnh chính trị địa phương tự xưng là ” Người theo Jackson “. Từ ” Dân chủ ” Open trong tên tuổi của đảng khoảng chừng năm 1834. Ảnh hưởng địa lý của Đảng Dân chủ cũng tựa như như Đảng Dân chủ-Cộng hòa ( cả hai đều có nhiều ảnh hưởng tác động ở Thành phố Thành Phố New York và tiểu bang Virginia, nhưng yếu thế tại vùng New England ). Đảng cũ và đảng mới có cùng một thông điệp với nội dung chống thành phần thượng lưu, ” giới cầm quyền ” và đặt lòng tin vào ” nhân dân ” .Sự chống đối hầu hết đến từ đảng Whig mới xây dựng. Đảng này hình thành từ phe trái chiều chống Jackson. Henry Clay là nhà chỉ huy quan trọng nhất, nhưng ông này lại thất bại trước Jackson năm 1832. Đảng Dân chủ trong thập niên 1830 là một liên minh phức tạp cấu thành bởi nhiều tác nhân : nông dân trên mọi miền của nước Mỹ phối hợp với những nhóm công nhân sinh sống trong những đô thị. Những yếu tố chủ chốt trong thập niên này là sự bảo trợ, thuế quan và Ngân hàng Hoa Kỳ. Các yếu tố kinh tế tài chính như Ngân hàng Hoa Kỳ và thuế quan trở nên những điểm trung tâm từ năm 1828 đến năm 1850, cùng 1 số ít yếu tố khác như phân phối đất đai và lan rộng ra biên giới vương quốc. Nhưng đến thập niên 1850, những yếu tố này bị phủ bóng bởi những tranh luận về nạn nô lệ, ý thức dân tộc bản địa và quyền của những tiểu bang, sau cuối dẫn đến cuộc Nội chiến .
Grover Cleveland, đảng viên Dân chủ đầu tiên đắc cử tổng thống trong giai đoạn 1856–1912

Van Buren thắng cử năm 1836 nhưng bị đánh bại khi tái tranh cử năm 1840. James Polk dành thắng lợi năm 1844 và tiến hành cuộc chiến chống México, sau đó về hưu. Năm 1848 những người Dân chủ thuộc nhóm Free Soil tách khỏi đảng khiến Zachary Taylor, một anh hùng trong chiến tranh thuộc đảng Whig, dành chiến thắng. Đến phiên đảng Whig lại chia rẽ từ sau năm 1850, cống hiến cơ hội cho Đảng Dân chủ chiếm ưu thế tại hầu hết các tiểu bang. Franklin Pierce đắc cử năm 1852. Thủ lĩnh tại Quốc hội Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Stephen A. Douglas thúc đẩy thông qua đạo luật Kansas-Nebraska năm 1854 mặc dù có nhiều chống đối. Nhiều đảng viên Dân chủ (nhất là những người thuộc nhóm Free Soil từ năm 1848) gia nhập đảng Cộng hòa vừa mới thành lập. James Buchanan đắc cử năm 1856, nhưng chính sách của ông về tiểu bang Kansas đã khiến Douglas tức giận đến nỗi đã đem đảng đến bên bờ vực chia rẽ.

Nội chiến và Tái thiết

Trong thập niên 1850, tiếp theo sự phân rã của đảng Whig, Đảng Dân chủ dần dà cũng bị chia cắt, với cánh miền Nam kiên quyết ủng hộ việc mở rộng chủ trương nô lệ vào những lãnh thổ mới, đối nghịch với chủ trương của đảng Cộng hòa vừa mới thành lập, tìm cách ngăn chặn sự mở rộng nô lệ vào vùng đất mới. Trong kỳ đại hội năm 1860 đề cử ứng viên tổng thống, xảy ra chia rẽ trong nội bộ đảng và những người ly khai quyết định tổ chức một đại hội cạnh tranh. Đảng viên dân chủ miền Bắc đề cử Stephen A. Douglas trong khi người miền Nam đề cử John Breckenridge cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1860. Kết quả cuộc bầu cử là chiến thắng thuộc về Abraham Lincoln thuộc đảng Cộng hòa, bảy tiểu bang miền Nam rút khỏi liên bang dẫn đến cuộc Nội chiến. Trong cuộc chiến, đảng viên Dân chủ miền Bắc chia thành hai phe, Dân chủ Chiến tranh, ủng hộ các chính sách quân sự của Tổng thống Lincoln, và nhóm Copperhead, mạnh mẽ chống đối.

Dù bị tan tác sau đại chiến, Đảng Dân chủ hưởng lợi nhờ lòng phẫn uất của người miền Nam trong Thời kỳ Tái thiết, sau đó là thái độ thù nghịch của dân cư trong vùng so với đảng Cộng hòa. Khi Thời kỳ Tái thiết chấm hết bởi Thoả hiệp năm 1877, và trong thập niên 1890 quyền bầu cử của người da đen bị tước bỏ, miền Nam suốt trong gần một thế kỷ luôn luôn bầu cho Đảng Dân chủ. Ở hầu hết những bang miền Nam, trên trong thực tiễn hầu hết chỉ có một đảng, và thắng lợi của Đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử sơ bộ là ” tương tự với việc đắc cử “. Trong thập niên 1880, trên bình diện vương quốc tình thế có vẻ như cân đối hơn. Mặc dù đảng Cộng hòa liên tục trấn áp Tòa Bạch Ốc kể từ năm 1885, Đảng Dân chủ vẫn duy trì được thế cạnh tranh đối đầu, với hậu cứ vững chãi tại miền Nam và sức mạnh to lớn ở vùng nông thôn Tây bắc, những hội đồng dân tộc bản địa Đức và Ireland sinh sống trong những đô thị, những thị xã công nghiệp và những láng trại thuộc khu hầm mỏ ở vùng Đông Bắc. Trong suốt phần nhiều quãng thời hạn này, họ giành được quyền trấn áp Hạ viện. Năm 1884, Grover Cleveland, thống đốc Dân chủ tiểu bang Thành Phố New York, người có khuynh hướng cải cách, đắc cử tổng thống và tái đắc cử năm 1892. Nhưng ông bị vượt mặt trong cuộc bầu cử năm 1888 .

Giai đoạn 1896 – 1932

Woodrow Wilson, Tổng thống Dân chủ duy nhất trong giai đoạn 1892–1932

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1896, đảng viên Dân chủ ủng hộ nhóm Free Silver đánh bại phe bảo thủ trong đảng giành quyền đề cử William Jennings Bryan. Bryan, trong chiến dịch vận động, mạnh mẽ tấn công những quyền lợi tài chánh miền Đông, nhưng thất bại trước William McKinley trong cuộc bầu cử mang tính quyết định: đảng Cộng hòa chiếm giữ Tòa Bạch Ốc suốt 28 năm trong giai đoạn lịch sử kéo dài 36 năm (1896 – 1932). Đảng Cộng hòa kiểm soát phần lớn miền Đông Bắc, Tây Bắc và một nửa miền Tây. Bryan, được hậu thuẫn bởi những tiểu bang miền Nam và vùng đồng bằng, chỉ đủ mạnh để được đề cử ứng viên tổng thống năm 1900 (thua McKinley) và năm 1908 (thua Taft). Phe bảo thủ chống Bryan kiểm soát kỳ đại hội tổ chức năm 1904, nhưng lại đối diện với sức mạnh áp đảo của Theodore Roosevelt. Bryan từ bỏ nhóm Free Silver và luận điệu chống đế quốc để quay sang ủng hộ trào lưu tiến bộ đang thịnh hành. Năm 1912, Bryan ủng hộ Woodrow Wilson và được thưởng công bằng chiếc ghế bộ trưởng ngoại giao, nhưng sau đó, năm 1916, ông từ chức để phản đối chính sách diều hâu (non-pacifistic) của Wilson.

Tận dụng tình trạng phân hóa bên trong đảng Cộng hòa, năm 1910 những người Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện, và giúp đưa một nhà trí thức có khuynh hướng cải cách, Woodrow Wilson, nắm giữ chức tổng thống từ năm 1912 đến năm 1916. Wilson đã thành công trong nỗ lực thuyết phục Quốc hội thông qua một loạt các đạo luật tiến bộ (progressive) như cắt giảm thuế quan, nâng cao hiệu lực các đạo luật chống độc quyền (antitrust), Hệ thống Dự trữ Liên bang, chi trả phúc lợi cho công nhân đường sắt và cấm lao động trẻ em (bị đảo ngược bởi Tối cao Pháp viện). Thêm vào đó, các tu chính hiến pháp dành quyền bầu cử cho phụ nữ và cấm rượu mạnh cũng được thông qua trong nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống. Wilson đã lãnh đạo Hoa Kỳ đến chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, giúp soạn thảo Hòa ước Versailles, trong đó có việc thành lập Hội Quốc Liên. Nhưng từ năm 1919, giống tình trạng sức khoẻ của ông, kỹ năng chính trị của Wilson bắt đầu suy yếu, và mọi việc đột nhiên trở nên tồi tệ. Thượng viện bác bỏ hòa ước Versailles cũng như Hội Quốc Liên, làn sóng đình công và bạo động nổ ra trên toàn quốc gây ra tình trạng bất ổn. Năm 1924 tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ, một nghị quyết phản đối nhóm Ku Klux Klan (một tổ chức chủ trương kỳ thị chủng tộc) được giới thiệu như là một bản tu chính nghị quyết nhằm kết án các định kiến xã hội và các nhóm thù hận. Đây là một phép thử quyền lực mà Al Smith và Oscar W. Underwood dùng để thách thức sự đề cử dành cho William McAdoo. Sau nhiều tranh luận, nghị quyết bị đánh bại vì thiếu chỉ một phiếu, nhưng McAdoo cũng không thể giành được sự đề cử vì thiếu đa số hai phần ba theo quy định. Đảng Dân chủ bị phân hóa trầm trọng và bị đánh bại bởi đảng Cộng hòa trong những chiến thắng áp đảo vào các năm 1920, 1924 và 1928. Tuy nhiên, năm 1928 Al Smith đã kịp xây dựng một hậu cứ vững chắc trong vòng những cộng đồng Công giáo sinh sống tại các thành phố lớn, cùng lúc sự kiện Franklin D. Roosevelt đắc cử Thống đốc tiểu bang New York đã mang nhà lãnh đạo mới xuất hiện này vào tâm điểm của sân khấu chính trị Hoa Kỳ.

Chính sách mới ( New Deal )

Cuộc Đại Suy thoái (Great Depression) dọn đường cho một chính phủ có khuynh hướng tự do, và Franklin D. Roosevelt, với chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 1932, đã tiến vào Tòa Bạch Ốc, dù thông điệp tranh cử của ông không rõ ràng với những lời hứa phục hồi luật cấm rượu và những chỉ trích nhắm vào những thất bại của Herbert Hoover. Trong lễ nhậm chức ngày 4 tháng 3 năm 1933, Roosevelt đưa ra một loạt các chương trình hành động được biết dưới tên New Deal, tập chú vào hoạt động cứu trợ, phục hồi và cải cách (relief, recovery, reform). Đó là cứu trợ dành cho đạo quân thất nghiệp và vùng nông thôn đang suy kiệt, phục hồi kinh tế, và các cải cách dài hạn nhằm ngăn cản suy thoái quay trở lại. Cuộc bầu cử năm 1932 mang đến cho Đảng Dân chủ một đa số lớn tại cả hai viện của Quốc hội cũng như các ghế thống đốc tiểu bang; cuộc bầu cử năm 1934 làm gia tăng thêm khoảng cách. Những chương trình ban hành năm 1933, thường được các sử gia gọi là New Deal thứ nhất, giành được sự đồng thuận rộng rãi; Roosevelt cố gắng tiếp xúc với giới doanh nghiệp, công đoàn, nông gia và người tiêu dùng, ở thành thị lẫn nông thôn. Dù vậy, đến năm 1934, ông bắt đầu hướng đến chính sách mang nhiều tính đối đầu hơn. Roosevelt tìm cách tách rời đảng khỏi chủ nghĩa tư bản trọng thương (laissez-fair capitalism) mà hướng về một hệ tư tưởng tập chú vào quy hoạch kinh tế và vào việc bảo hiểm cho những rủi ro. Hai từ cũ mang lấy ý nghĩa mới. Nay “tự do” nghĩa là ủng hộ New Deal, còn “bảo thủ” là chống New Deal. Các đảng viên Dân chủ bảo thủ nổi giận, dưới sự lãnh đạo của Al Smith, thành lập Liên minh Tự do Mỹ năm 1934 và tổ chức phản công, nhưng nỗ lực của họ không hiệu quả.

Sau khi kiểm soát Quốc hội năm 1934, Roosevelt bắt tay vào một chương trình lập pháp đầy tham vọng gọi là “New Deal thứ hai”, với những mục tiêu như xây dựng các nghiệp đoàn lao động, quốc hữu hóa hệ thống phúc lợi qua Cơ quan Cải thiện Việc làm (Works Progress Administration), thiết lập an sinh xã hội, áp đặt nhiều quy định hơn trên doanh nghiệp (nhất là trong lĩnh vực giao thông và truyền thông), tăng thuế lợi tức doanh nghiệp. Ông xây dựng một liên minh mới, đa số và đa dạng, gọi là Liên minh New Deal, gồm có các nghiệp đoàn lao động, thành phần thiểu số (quan trọng nhất là người Công giáo, Do Thái, và lần đầu tiên, người da đen). Liên minh New Deal chiến thắng trong tất cả cuộc bầu cử tổng thống ngoại trừ hai lần (năm 1952 và 1956) cho đến khi bị tan rã trong năm 1968.

Sau thắng lợi vang dội trong lần tái tranh cử năm 1936, Roosevelt công bố kế hoạch lan rộng ra Tối cao Pháp viện, lâu nay thiết chế này vẫn có khuynh hướng chống kế hoạch New Deal của ông. Bùng nổ một cơn bão lửa từ những người chống đối, do chính phó tổng thống của ông, John Nance Garner, đứng vị trí số 1. Roosevelt bị vượt mặt bởi một liên minh giữa những người Cộng hòa với cánh bảo thủ của Đảng Dân chủ. Họ xây dựng một liên minh bảo thủ mới và cố phong toả những luật đạo có khuynh hướng tự do cũng như trấn áp Quốc hội trong suốt thời hạn còn lại của nhiệm kỳ tổng thống. Bị de doạ bởi cánh bảo thủ trong đảng, Roosevelt tìm cách vô hiệu họ ; năm 1938, ông hoạt động chống lại năm thượng nghị sĩ Dân chủ có khuynh hướng bảo thủ. Họ bác bỏ chủ trương liên bang can thiệp vào những yếu tố của tiểu bang, và cả năm nghị sĩ này đều dành thắng lợi trong lần tái tranh cử .Chủ trương tự do New Deal là ủng hộ tăng trưởng phúc lợi xã hội, nghiệp đoàn lao động, dân quyền và áp đặt thêm luật lệ cho doanh nghiệp. Những người chống đối nhấn mạnh vấn đề đến sự tăng trưởng lâu dài hơn, ủng hộ doanh nghiệp và cắt giảm thuế, nay khởi sự tự gọi mình là ” bảo thủ ” .

Từ Truman đến Kennedy : 1945 – 1963

Ngày 12 tháng 4 năm 1945, Roosevelt từ trần khi đương chức, Harry S. Truman tiếp sau ông. Sự rạn nứt bên trong đảng mà Roosevelt cố che lấp khởi đầu Open. Cựu Phó Tổng thống Henry A. Wallace diễn đạt Truman là kẻ thủ lợi nhờ cuộc chiến tranh vì những chương trình chống Liên Xô của ông, Wallace cũng chỉ trích Chủ thuyết Truman, Kế hoạch Marshall và NATO. Tuy nhiên, phe ủng hộ Wallace bị loại khỏi đảng và tổ chức triển khai nghiệp đoàn trong những năm 1946 – 1948 bởi những đảng viên trẻ tuổi như Hubert H. Humphrey, Walter Reuther và Arthur Schlesinger Jr .. Mặt khác, mũi tiến công của Đảng Cộng hòa nhắm vào chủ trương đối nội của Truman. ” Đủ chưa ? ” và ” Lầm lẫn là Truman ” là những câu khẩu hiệu được ưu thích của người Cộng hòa, và họ nắm quyền trấn áp Quốc hội vào năm 1946, lần tiên phong kể từ năm 1928 .

Nhiều lãnh tụ đảng đã sẵn sàng để đánh đổ Truman, nhưng chưa có cơ hội. Truman phản công, loại trừ Strom Thurmond cùng cánh da trắng miền Nam (Dixiecrat), và tiến hành một động thái chiến lược táo bạo bằng cách triệu tập một phiên họp đặc biệt tại Quốc hội dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa, trình những dự luật mà ông biết chắc là họ sẽ bác bỏ, để rồi khi tình thế trở nên bế tắc, ông tổ chức một chuỗi các cuộc vận động liên hoàn trên toàn quốc để cáo buộc họ là Quốc hội khoá thứ 80 “Không chịu làm gì”. Trong một cuộc bầu cử có lẽ là đáng kinh ngạc nhất trong thế kỷ XX, năm 1948 Truman đánh bại Thomas Dewey để tái đắc cử, đồng thời Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội. Dù vậy, những đề án Fair Deal của Truman như kế hoạch chăm sóc sức khoẻ cho mọi người, bị đánh bại bởi liên minh bảo thủ ở quốc hội.

Năm 1952, Dwight D. Eisenhower chiếm lại Tòa Bạch Ốc cho đảng Cộng hòa sau khi vượt mặt thống đốc bang Illinois Adlai Stevenson. Bốn năm sau, Eisenhower lặp lại thắng lợi trước Stevenson. Trong QH, bộ đôi gốc Texas, quản trị Hạ viện Sam Rayburn và lãnh tụ phe hầu hết Thượng viện Lyndon B. Johnson, cùng nhau cầm giữ đảng dưới bóng của vị anh hùng thời cuộc chiến tranh, Eisenhower .

Thượng nghị sĩ John F. Kennedy thành công trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1960, đánh bại phó tổng thống đương chức Richard Nixon. Dù nhiệm kỳ tổng thống của Kennedy kéo dài chỉ một ngàn ngày, ông đã cố kiềm chế ảnh hưởng của những người cộng sản sau khi chịu thất bại trong cuộc xâm lăng Vịnh con Heo ở Cuba và việc xây dựng Bức tường Bá Lâm, và gởi 16.000 binh sĩ đến Việt Nam. Kennedy thách thức người dân Mỹ tiến vào cuộc Chạy đua vào Không gian để đặt một người Mỹ lên Mặt Trăng trong năm 1969. Sau vụ Khủng hoảng Hoả tiễn Cuba, ông nỗ lực làm dịu tình hình căng thẳng với Liên Xô. Kennedy thúc đẩy dân quyền và tinh thần hòa hợp chủng tộc, ra lệnh điều động vệ binh liên bang bảo vệ những người tuần hành vì tự do ở miền nam. Tổng thống Kennedy bị ám sát ngày 22 tháng 11 năm 1963 tại Dallas, tiểu bang Texas. Ngay sau đó Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 36 của Hoa Kỳ. Johnson, người kế thừa chính sách New Deal, phá vỡ ảnh hưởng của liên minh bảo thủ ở Quốc hội, thông qua con số đáng kể các đạo luật có khuynh hướng tự do, được biết dưới tên Great Society. Johnson thành công trong nỗ lực tìm kiếm sự phê chuẩn cho các đạo luật bảo vệ dân quyền và khởi sự chính sách hòa hợp chủng tộc ở miền nam. Cùng lúc, Johnson leo thang chiến tranh ở Việt Nam, dẫn đến những xung đột nội bộ trong đảng và làm đảng phân hóa trong cuộc tuyển cử năm 1968.

Phong trào Dân quyền : 1963 – 1969

Người Mỹ gốc Phi, vẫn có truyền thống ủng hộ Đảng Cộng hòa kể từ cuộc Nội chiến, trong thập niên 1930 chuyển sang Đảng Dân chủ, phần lớn là do các chương trình cứu tế của New Deal, và nhiệt huyết đấu tranh cho dân quyền của Đệ Nhất Phu nhân Eleanor Roosevelt. Trong nhiều thành phố như Chicago, toàn bộ guồng máy Cộng hòa trong những khu dân cư da đen đổi đảng hầu như chỉ trong một đêm. Dù vậy, đến cuối thập niên 1960, liên minh New Deal bắt đầu rạn nứt khi ngày càng có nhiều lãnh tụ Đảng Dân chủ lên tiếng ủng hộ dân quyền song lại thiết lập hậu cứ truyền thống cho đảng trong vòng phe Dân chủ miền nam và những nhóm Công giáo dựa theo chủng tộc ở các thành phố phương bắc.

Giai đoạn quy đổi : 1969 – 1993

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1972, Đảng Dân chủ đề cử Thượng nghị sĩ George McGovern với câu khẩu hiệu chống cuộc chiến tranh của ông ” Hỡi người Mỹ, hãy về nhà “. McGovern chủ trương triệt thoái lập tức khỏi Nước Ta và bảo vệ cống phẩm tối thiểu cho mọi người dân Mỹ. Trong khi McGovern cố hoạt động chống những chủ trương của Nixon thì những bật mý về người đứng cùng liên danh với ông, Thomas Eagleton ( từng được điều trị bằng liệu pháp shock điện ), trở thành tai ương cho hình ảnh của McGovern. Sargent Shriver, một liên minh của Daley, được đồng ý để trở nên ứng viên phó tổng thống. Cuộc tổng tuyển cử là một thắng lợi áp đảo cho Richard Nixon khi McGovern chỉ giành được mỗi một bang Massachussetts. Nhưng Đảng Dân chủ vẫn duy trì được thế hầu hết ở Quốc hội và tại hầu hết viện lập pháp những tiểu bang .
Vụ tăm tiếng Watergate đã huỷ diệt sự nghiệp chính trị của Nixon và cho những người Dân chủ chút ít hy vọng. Khi Tổng thống Gerald Ford ân xá Nixon sau khi ông này từ chức năm 1974, Đảng Dân chủ có thời cơ làm lớn chuyện ” thối nát ” và giành thắng lợi trong cuộc bầu cử không bình thường. Cuộc bầu cử năm 1976 tận mắt chứng kiến thành công xuất sắc giật mình của Thống đốc tiểu bang Georgia, Jimmy Carter, một người bên ngoài ít tiếng tăm nhưng hứa hẹn một tính cách chân thực .Trong số những thành quả quan trọng của Tổng thống Carter có việc phong cách thiết kế chủ trương nguồn năng lượng vương quốc, và củng cố những cơ quan chính quyền sở tại, dẫn đến việc xây dựng hai bộ mới, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Bộ Giáo dục đào tạo Hoa Kỳ. Carter đứng vị trí số 1 những nỗ lực lưỡng đảng nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh những ngành công nghiệp vận tải đường bộ đường đi bộ, hàng không, hỏa xa, kinh tế tài chính, truyền thông online và dầu mỏ. Ông tương hỗ mạng lưới hệ thống phúc lợi xã hội, và chỉ định số lượng kỷ lục phụ nữ và thành phần thiểu số vào những vị trí công quyền và những chức vụ tư pháp. Carter hoạt động trải qua những luật đạo bảo vệ thiên nhiên và môi trường và lan rộng ra Dịch Vụ Thương Mại Công viên Quốc gia ở Alaska, thêm 103 triệu mẫu Anh vào thẩm quyền quản trị của liên bang. Về ngoại giao, những thành tựu của Carter là Hiệp ước Trại David, Hiệp ước Kênh đào Panama, thiết lập quan hệ ngoại giao khá đầy đủ với Cộng hòa Nhân dân Nước Trung Hoa, và đàm phán Hòa ước SALT II với Liên Xô. Bên cạnh đó, ông đấu tranh cho nhân quyền trên khắp quốc tế và xem nhân quyền là trọng tâm của chủ trương đối ngoại .Mặc dù những thành quả ấy, Carter thất bại trong nỗ lực thực thi kế hoạch y tế vương quốc và cải cách mạng lưới hệ thống thuế như ông đã hứa khi ra tranh cử. Lạm phát tăng cao. Bên ngoài là vụ khủng hoảng cục bộ con tin ở Iran ( 4 tháng 11 năm 1979 – 20 tháng 1 năm 1981 ), 52 người Mỹ bị bắt giữ làm con tin trong 444 ngày, cùng những thất bại trong ngoại giao và quân sự chiến lược nhằm mục đích giải cứu con tin. Sự kiện quân đội Liên Xô chiếm đóng Afghanistan làm suy yếu hình ảnh của Carter so với người dân Mỹ. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1980, Carter vượt mặt Ted Kennedy để giành sự đề cử của đảng nhưng lại thất bại trước Ronald Reagan. Đảng Dân chủ mất 12 ghế ở Thượng viện, như vậy lần tiên phong kể từ năm 1954, Đảng Cộng hòa nắm quyền trấn áp Thượng viện. Song Đảng Dân chủ vẫn duy trì thế đa phần ở Hạ viện. Dù đã thất bại trong cuộc tuyển cử, Carter vẫn liên tục đàm phán tìm kiếm sự phóng thích cho những con tin cho đến phút cuối của nhiệm kỳ .Nhân tố góp phần cho thành công xuất sắc của Ronald Reagan thuộc đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 1980 là những người Dân chủ ủng hộ chủ trương bảo thủ. Những ” người Dân chủ Reagan ” này là thành viên Đảng Dân chủ trước và sau nhiệm kỳ của Reagan. Hầu hết là người da trắng ở vùng Đông Bắc và Trung Tây lôi cuốn bởi chủ trương của Reagan, bảo thủ trong nước và diều hâu ở quốc tế. Reagan chiếm phiếu ở 49 tiểu bang, vượt mặt cựu Phó Tổng thống Walter Mondale, một người ủng hộ New Deal, trong cuộc bầu cử năm 1984. Trong cuộc bầu cử năm 1988, Thống đốc tiểu bang Massachussetts, Michael Dukakis, một chuyên viên về hành chính công, thất bại trước Phó Tổng thống George H. W. Bush .

Thời kỳ Clinton : 1993 – 2001

Năm 1992, lần tiên phong trong 12 năm, cử tri Mỹ chọn một chính trị gia Dân chủ để đặt vào Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Bill Clinton đã cân đối ngân sách liên bang lần tiên phong kể từ nhiệm kỳ tổng thống của Kennedy và giúp kinh tế tài chính Mỹ tăng trưởng mạnh cũng như ngày càng tăng cống phẩm ở quốc tế. Năm 1994 tận mắt chứng kiến mức lạm phát kinh tế và thất nghiệp được kéo xuống đến mức thấp nhất trong 25 năm. Tổng thống ký phát hành luật Brady, ấn định thời hạn chờ đón năm ngày trước khi mua súng ngắn, và phát hành luật cấm nhiều loại vũ khí bán tự động hóa ( luật này đã hết hạn năm 2004 ). Đạo luật Nghỉ phép Y tế và Gia đình của ông có ảnh hưởng tác động trên 40 triệu người Mỹ, cho họ quyền nghỉ phép có lương và bảo vệ việc làm trong trường hợp nghỉ hộ sản, bệnh tật cá thể và mái ấm gia đình. Clinton giúp hồi sinh dân chủ ở Haiti, gây áp lực đè nén lên những vòng đàm phán tự do Palestine – Israel, làm trung gian cho cuộc ngừng bắn lịch sử dân tộc ở Bắc Ireland, và thương thuyết Hòa ước Dayton, giúp kết thúc bốn năm khủng bố và tàn sát ở vùng đất Nam Tư cũ. Năm 1996, Clinton đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, lần tiên phong kể từ Franklin D. Roosevelt ( năm 1944 ), một tổng thống Dân chủ được tin tưởng trong hai nhiệm kỳ liên tục .Tuy nhiên, năm 1994, Đảng Dân chủ mất thế đa phần tại cả hai viện của Quốc hội. Clinton phủ quyết những dự luật cải cách phúc lợi được Đảng Cộng hòa ủng hộ trước khi chịu ký phát hành dự luật thứ ba, Đạo luật Cơ hội Việc làm và Trách nhiệm Cá nhân trong năm 1996. Clinton trải qua Thoả ước Tự do Mậu dịch Bắc Mỹ ( NAFTA ) với Canada và México mặc cho những chống đối kinh hoàng từ những nghiệp đoàn lao động và sự tuyệt vọng của cánh tả trong đảng .

Giai đoạn 2001 – 2009

Bầu cử Tổng thống năm 2000

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, Đảng Dân chủ chọn Phó Tổng thống Al Gore làm ứng viên cho chức vụ tổng thống. Gore và George W. Bush, ứng viên đảng Cộng hòa và là con trai của một cựu tổng thống, bất đồng với nhau về một số vấn đề như phá thai, chính trị vũ khí, môi trường, quyền của người đồng tính, cắt giảm thuế, chính sách ngoại giao, giáo dục công lập, tình trạng nóng ấm toàn cầu, bổ nhiệm thẩm phán và chính sách ưu đãi các nhóm thiểu số (affirmative action). Tuy nhiên, mối quan hệ thân thiết của Gore với Clinton và DLC khiến một số người chỉ trích như ứng cử viên Đảng Xanh, Raph Nader, khẳng định rằng Bush và Gore chẳng khác gì nhau, nhất là về chủ trương tự do thương mại và cắt giảm phúc lợi xã hội. Một phụ tá của Nader giải thích lý do Nader ra tranh cử “là vì chúng tôi muốn trừng phạt Đảng Dân chủ, chúng tôi muốn họ bị tổn thương.”

Gore giành được 500.000 phiếu đại trà phổ thông nhiều hơn Bush, nhưng thua bốn phiếu của Cử tri đoàn. Nhiều người cho rằng sự thất bại này là do Gore mất phiếu cho đảng thứ ba của Nader .Dù vậy, Đảng Dân chủ được thêm năm ghế ở Thượng viện ( kể cả thắng lợi của Hillary Rodham Clinton ở Thành Phố New York ) để biến tỷ suất 55-45 nghiêng về đảng Cộng hòa trở nên tỷ suất 50-50 ( không kể phiếu của phó tổng thống hầu hoàn toàn có thể phá vỡ thế bế tắc ). Thế nhưng, khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jim Jeffords của Vermont quyết định hành động trở nên thành viên độc lập và bầu phiếu cho phe Dân chủ ở Thượng viện, thế hầu hết ngả về Đảng Dân chủ với quyền trấn áp Thượng viện dành cho lãnh tụ phe đa phần và quản trị những uỷ ban. Dù vậy, đảng Cộng hòa chiếm lại thế đa phần ở Thượng viện do những thắng lợi trong năm 2002 và 2004, chỉ để lại 44 ghế cho những nghị sĩ Dân chủ, số ghế tối thiểu kể từ thập niên 1920 .Sau vụ tiến công 11 tháng 9 năm 2001, cả nước chuyển sự chăm sóc sang những yếu tố bảo mật an ninh vương quốc. Tất cả nghị sĩ Dân chủ, ngoại trừ Dân biểu Barbara Lee, đồng thuận với những đồng sự Cộng hòa trao quyền cho Tổng thống Bush cho tiến quân vào Afghanistan. Lãnh tụ Hạ viện, Richard Gephardt, và lãnh tụ Thượng viện, Thomas Daschle, thôi thúc những đảng viên Dân chủ bỏ phiếu cho luật đạo PATRIOT và cuộc xâm lăng Iraq. Có sự phân hóa trong Đảng Dân chủ khi quân đội Hoa Kỳ tiến vào Iraq năm 2003, ngày càng có nhiều người bày tỏ sự lo lắng về cả chính nghĩa lẫn sự tiến triển của Cuộc chiến chống Khủng bố cùng những tác động ảnh hưởng trong nước, kể cả mối đe dọa so với dân quyền và quyền tự do dân sự đến từ luật đạo PATRIOT. Thượng nghị sĩ Russ Feingold là người duy nhất bỏ phiếu chống lại luật đạo ; luật đạo này gặp phải sự chống đối đáng kể khi gia hạn .

Bầu cử tổng thống năm 2004

Chiến dịch tranh cử năm 2004 khởi sự vào đầu tháng 12 năm 2002, khi Gore công bố ra tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2004. Howard Dean, cựu Thống đống tiểu bang Vermont, một người chủ trương chống cuộc chiến tranh và thường chỉ trích chính sách hiện hành của Đảng Dân chủ, đứng vị trí số 1 trong những cuộc bầu cử sơ bộ. Dean có hậu thuẫn vững chãi, đặc biệt quan trọng là từ cánh tả trong đảng. Thượng nghị sĩ đại diện thay mặt tiểu bang Massachusetts John Kerry, một nhân vật chủ trương trung dung tìm được sự ủng hộ của Hội đồng Lãnh đạo Dân chủ, ở đầu cuối được đề cử chính do nhiều người xem ông là có nhiều triển vọng hơn Dean .Số lượng công nhân Mỹ bị sa thải trong những ngành công nghiệp ngày càng tăng cao do những hãng xưởng được chuyển ra quốc tế khiến 1 số ít đảng viên Dân chủ ( trong đó có Dean và ứng viên vào thượng viện của tiểu bang North Carolina Erskine Bowles ) khởi đầu xét lại quan điểm của họ về tự do mậu dịch. Trong năm 2004, sự thất bại của chính phủ nước nhà Bush trong việc tìm kiếm vũ khí huỷ diệt hàng loạt ở Iraq, số thương vong tăng cao, và không thấy điểm dừng cho đại chiến chống Iraq trở nên những điểm trung tâm tại những cuộc tranh luận trong cuộc bầu cử. Chiến lược hoạt động của Đảng Dân chủ nhắm vào sự phục sinh kinh tế tài chính mà không ngày càng tăng việc làm, xử lý cuộc khủng hoảng cục bộ Iraq, và xử lý nạn khủng bố cách hiệu suất cao hơn .Kết quả là Kerry thua cuộc cả trong số phiếu đại trà phổ thông lẫn phiếu của cử tri đoàn. Đảng Cộng hòa dành thêm bốn ghế trong thượng viện và thêm ba ghế ở Viện Dân biểu ( Hạ viện ). Tệ hại hơn, lần tiên phong kể từ năm 1952, lãnh tụ Đảng Dân chủ tại Thượng viện bị thất cử. Tổng cộng có 3.660 đảng viên Dân chủ đắc cử vào những viện lập pháp tiểu bang trên toàn nước, số lượng này của Đảng Cộng hòa là 3.557. Các đảng viên Dân chủ nắm giữ chức thống đốc tại những bang Louisiana, New Hampshire và Montana, nhưng lại mất chức thống đốc tiểu bang Missouri và thế đa phần ở viện lập pháp tiểu bang Georgia – hai nơi này lâu nay vẫn là thành trì của Đảng Dân chủ .Có nhiều nguyên do lý giải sự thất bại này. Sau cuộc bầu cử, hầu hết những nhà nghiên cứu và phân tích cho rằng Kerry thiếu năng lực trong hoạt động tranh cử. Một nhóm cựu chiến binh Chiến tranh Nước Ta làm hỏng kế hoạch sử dụng thành tích chiến đấu của Kerry như thể một thế mạnh trong hoạt động tranh cử, và sự xích míc trong lập trường của Kerry về đại chiến Iraq. Đảng Cộng hòa cho chiếu hàng ngàn quảng cáo trên truyền hình nhằm mục đích thuyết phục cử tri rằng Kerry không có lập trường đồng điệu về Iraq. Những sai sót trong mạng lưới hệ thống kiểm phiếu hoàn toàn có thể là một trong những tác nhân dẫn đến sự thất bại của Kerry. Thượng nghị sĩ Barbara Box đại diện thay mặt bang California và một vài Dân biểu Dân chủ đưa yếu tố về những không bình thường trong cuộc bầu cử ra kỳ họp tiên phong của Quốc hội khoá 109 nhưng bị vượt mặt ở Hạ viện với số phiếu 267 – 31 và 74-1 tại Thượng viện. Các tác nhân khác nên được kể đến là thực trạng lành mạnh của thị trường việc làm, đầu tư và chứng khoán có khunh hướng tốt, số nhà bán ngày càng tăng và tỷ suất thất nghiệp thấp .

Ngày nay

Sau hai thất bại liên tục trong năm 2000 và 2004, nhiều đảng viên Dân chủ thể hiện sự quan ngại về tương lai của đảng. Giới chỉ huy mở màn xét lại hướng đi của đảng và nhiều sách lược được đưa ra. Nhiều người muốn đảng ngả về phía hữu với hy vọng dành thêm ghế ở lưỡng viện và có cơ may thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008 ; những người khác cho rằng đảng cần hướng về phía tả để trở thành một đảng trái chiều có tiềm năng .Những tranh luận này được bộc lộ trong chiến dịch năm 2005 tranh chức quản trị Ủy ban Dân chủ Quốc gia, ở đầu cuối Howard Dean là người thắng thế. Dean tìm cách đem đảng tách khỏi chính sách hiện hành và ủng hộ những đảng bộ tiểu bang và những chi bộ địa phương .Khi Quốc hội khoá 109 được triệu tập, những thượng nghị sĩ Dân chủ chọn Harry Reid ( bang Nevada ) làm lãnh tụ phe thiểu số và Richard Durbin làm phụ tá cho Reid. Năm 2005, Đảng Dân chủ giành lại chức thống đốc tại những bang Virginia và New Jersey nhưng lại thua trong cuộc đua tranh chức thị trưởng Thành phố Thành Phố New York, một thành trì của Đảng Dân chủ, trong bốn lần liên tục .Những cuộc thăm dò trong năm 2006 cho thấy triển vọng lại bừng sáng cho Đảng Dân chủ, hầu hết là do những sai lầm đáng tiếc và tăm tiếng của đảng Cộng hòa. Những vụ tăm tiếng tương quan đến nhà hoạt động hiên chạy dọc Jack Abramoff, cựu lãnh tụ phe hầu hết Hạ viện Tom DeLay, và thống đốc tiểu bang Ohio, Bob Taft, cho Đảng Dân chủ thời cơ khai thác yếu tố thực trạng thối nát trong chính trường. Phản ứng chậm trễ của Bush khi xảy ra thảm họa Bão Katrina xem ra sẽ là một yếu tố được đưa ra trong chiến dịch hoạt động nhằm mục đích nhấn mạnh vấn đề tính thiếu hiệu năng của chính phủ nước nhà. Dư luận quần chúng về chiến sự ở Iraq ngày càng trở nên xấu đi và cảm xúc đang lan tỏa trong vòng những người bảo thủ, cho rằng cơ quan chính phủ Cộng hòa không có năng lực trấn áp tiêu tốn của cơ quan chính phủ đang kéo sự ủng hộ dành cho Tổng thống Bush xuống mức thấp nhất kể từ khi ông đặt chân vào Tòa Bạch Ốc. Với hàng loạt vụ bê bối trong đảng Cộng hòa được phanh ra trước cuộc tổng tuyển cử như vụ Mark Foley, quyền trấn áp Quốc hội có vẻ như nằm trong tầm tay của Đảng Dân chủ .Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2006, Đảng Dân chủ giành lại quyền trấn áp Quốc hội và chiếm hầu hết ghế thống đốc tiểu bang. Trong Viện Dân biểu, họ chiếm đủ số ghế để giành hầu hết, và dân biểu Nancy Pelosi là nữ chính khách tiên phong trong lịch sử vẻ vang Hoa Kỳ được chọn vào chức vụ quản trị Viện Dân biểu. Trong Thượng nghị viện, họ lật đổ 6 ghế đang được giữ bởi đảng Cộng hòa để chiếm được 51 ghế. Như vậy, kể từ đầu năm 2007, Đảng Dân chủ trở thành đảng đa phần, năm quyền trấn áp tại lưỡng viện Quốc hội .

Thời kỳ Obama : 2009 – 2017

Đảng Dân chủ chính thức đề cử Barack Obama tại Đại hội Đảng Dân chủ Toàn quốc tại Denver, Colorado vào ngày 25 đến 28 tháng 8. [ 53 ] [ 54 ] Đến ngày 3 tháng 6, Barack Obama đã nhận đủ phiếu ủng hộ để được Đảng Dân chủ đề cử. [ 55 ] Đối thủ sau cuối của ông, Hillary Clinton, rút lui sau đó vào ngày 7 tháng 6 .Lúc đó, Barack Obama là Thượng nghị sĩ trong nhiệm kỳ tiên phong từ Illinois. Ông được bầu vào chức vụ này từ năm 2004. Khi được đề cử, ông trở thành ứng viên người Mỹ gốc Phi tiên phong được một trong hai đảng lớn đề cử cho chức vụ tổng thống .Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, Barack Obama cạnh tranh đối đầu với ứng viên Cộng hòa là John McCain. Barack Obama giành 53 % phiếu đại trà phổ thông và 365 phiếu đại cử tri đoàn, trở thành tổng thống người Mỹ gốc Phi tiên phong trong lịch sử dân tộc Hoa Kỳ .
Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, Barack Obama cạnh tranh đối đầu với ứng viên Cộng hòa là Mitt Romney. Barack Obama giành 51 % phiếu đại trà phổ thông và 332 phiếu đại cử tri đoàn, tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai .

Thời kỳ Biden : 2021 – nay

Đảng Dân chủ chính thức đề cử cựu phó tổng thống Joe Biden tại Đại hội Đảng Dân chủ Toàn quốc tại Milwaukee, Wisconsin vào ngày 17 đến 20 tháng 8. Đến ngày 6 tháng 6, Joe Biden đã nhận đủ phiếu ủng hộ để được Đảng Dân chủ đề cử. Đối thủ ở đầu cuối của ông, Bernie Sanders, rút lui trước đó vào ngày 8 tháng 4 .

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Joe Biden đối đầu với ứng cử viên Cộng hòa là đương kim tổng thống Donald Trump. Joe Biden giành 51% phiếu phổ thông và 306 phiếu đại cử tri đoàn trở thành tổng thống lớn tuổi nhất. Đồng ứng cử viên của ông, bà thượng nghị sĩ Kamala Harris trở thành nữ phó tổng thống, người Mỹ gốc Phi và gốc Á đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.

Tổng thống Đảng Dân chủ

Danh sách liên danh ứng viên tổng thống

Danh sách Đảng bộ Tiểu bang và Lãnh thổ

Chú thích

Chú thích
Cước chú

Tham khảo

Liên kết ngoài

Source: https://1hanoi.com
Category : Kiến trúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN