Chương 1: Cha Thiên Thượng của Chúng Ta

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
69 Lượt xem

Có một Thượng Đế

  • Một số điều nào làm chứng cho những anh chị em biết là có Thượng Đế ?

Xin lưu ý giảng viên: Hãy dùng những câu hỏi ở phần đầu của một đoạn để bắt đầu cuộc thảo luận và làm cho các học viên hoặc những người trong gia đình đi vào bài để tìm thêm chi tiết. Dùng những câu hỏi ở phần cuối đoạn nhằm giúp các học viên hoặc những người trong gia đình suy ngẫm và thảo luận ý nghĩa của điều họ đã đọc và áp dụng trong cuộc sống của họ.

An Ma, một vị tiên tri trong Sách Mặc Môn, đã viết: “Tất cả mọi vật đều chứng tỏ là có Thượng Đế; phải, ngay cả quả đất này cùng muôn vật trên đó, phải, luôn cả sự vận chuyển của nó, phải, và luôn tất cả những hành tinh đang chuyển động theo một phương thức đều đặn của chúng cũng đủ làm chứng rằng có một Đấng Sáng Tạo Tối Cao” (An Ma 30:44). Chúng ta có thể nhìn lên bầu trời ban đêm và có một ý niệm về những điều An Ma muốn nói. Có hằng triệu ngôi sao và hành tinh, tất cả đều nằm trong một trật tự hoàn hảo. Chúng không phải ngẫu nhiên mà hiện diện nơi đó. Chúng ta có thể thấy việc làm của Thượng Đế ở trên các tầng trời và trên thế gian. Bao nhiêu cây cỏ xinh đẹp, bao nhiêu loài động vật, núi non, sông ngòi, mây trời mang lại cho chúng ta mưa và tuyết—tất cả những điều này đều chứng thật cho chúng ta biết rằng có Thượng Đế.

Các tiên tri đã dạy chúng ta biết rằng Thượng Đế là Đấng Trị Vì Toàn Năng của vũ trụ. Thượng Đế ngự trên trời (xin xem GLGƯ 20:17). Qua Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, Ngài đã sáng tạo trời và đất cùng muôn vật trong đó (xin xem 3 Nê Phi 9:15; Môi Se 2:1). Ngài đã làm ra mặt trăng, các ngôi sao, và mặt trời. Ngài đã tổ chức thế gian này và ban cho nó hình thể, sự vận chuyển và sự sống. Ngài đã làm cho không khí và nước có đầy sinh vật. Ngài đã bao phủ đồi núi và đồng bằng với đủ loại động vật. Ngài đã ban cho chúng ta ngày và đêm, mùa hè và mùa đông, mùa gieo hạt và mùa gặt hái. Ngài đã dựng nên loài người theo như hình ảnh của Ngài để cai trị các tạo vật khác của Ngài (xin xem Sáng Thế Ký 1:26–27).

Thượng Đế là Đấng Tối Cao và Tuyệt Đối mà tất cả chúng ta tin yêu và thờ phượng. Ngài là “ Đại Phụ Thân của ngoài hành tinh, ” và Ngài “ nhìn toàn thể quả đât với một mối chăm sóc và sự chăm nom của một người cha ” ( Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội : Joseph Smith [ 2007 ], 39 ) .

Source: https://1hanoi.com
Category : Kiến trúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN