Hướng dẫn các cách tính tuổi từ ngày sinh trong Excel

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
127 Lượt xem

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giúp bạn tính tuổi từ ngày sinh trong Excel. Bạn sẽ được học các công thức tính tuổi dựa vào ngày sinh cũng như biết được tuổi chính xác theo ngày, tháng, năm tính đến ngày hôm nay hoặc 1 ngày khác giúp bạn có thể tự học excel văn phòng tại nhà một cách hiệu quả nhất.

Tuy không có 1 hàm đặc biệt để tính tuổi, nhưng có nhiều cách khác nhau để thực thi nhu yếu. Bài viết sẽ lý giải ưu, khuyết điểm của những cách này, đồng thời đưa ra giải pháp tốt nhất và cách ứng dụng vào những việc làm đơn cử .

Mục Lục

 Tính tuổi trong Excel (theo năm tròn)

Trong đời sống hằng ngày, câu hỏi “ Bạn bao nhiêu tuổi ? ” ám chỉ số năm bạn đã sống trên đời. Nhưng với Excel, bạn hoàn toàn có thể tạo công thức để tính đúng mực số tuổi ra ngày, tháng, năm, thậm chí còn là giờ, phút. Nhưng tất cả chúng ta sẽ theo cách truyền thống lịch sử, tính tuổi ra số năm trước .

Công thức Excel đơn giản để tính số năm tuổi:

Bình thường, bạn tính số tuổi như thế nào? Đơn giản là trừ năm hiện tại cho năm sinh. Công thức này cũng dùng cho Excel.

Giả sử ngày tháng năm sinh ở ô B2, công thức tính tuổi như sau :

=(TODAY()-B2)/365

Phần đầu của công thức (TODAY()-B2) trả hiệu giữa ngày tháng năm hiện tại và ngày tháng năm sinh, rồi bạn chia con số cho 365 để có số năm tuổi.

Công thức trên rất rõ ràng và dễ nhớ, tuy nhiên, có 1 yếu tố nhỏ. Với phần nhiều trường hợp, nó sẽ trả tác dụng dạng thập phân như trong hình dưới .

Để thể hiện kết quả ra năm tròn, dùng hàm INT để làm tròn số thập phân.

=INT((TODAY()-B2)/365)

Hạn chế:

Dùng công thức này trong Excel cho ra tác dụng tương đối đúng chuẩn, nhưng không phải không sai. Chia cho số ngày trung bình trong 1 năm đúng trong hầu hết mọi trường hợp, nhưng đôi lúc cho ra tác dụng sai. Ví dụ, nếu có người sinh ngày 29/2 và ngày hôm nay là 28/2, công thức sẽ khiến người đó già hơn 1 tuổi .
Do đó, bạn hoàn toàn có thể chia cho 365,25 thay vì 365 vì cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận 366 ngày. Tuy nhiên, cách này cũng chưa phải tốt nhất. Ví dụ, nếu bạn tính tuổi 1 em bé chưa sống qua năm nhuận, chia cho 365,25 sẽ cho ra tác dụng sai .
Tóm lại, lấy ngày tháng năm sinh hiện tại trừ đi ngày tháng năm sinh đúng với đời sống thông thường, nhưng gây ra yếu tố trong Excel. Ở những phần tiếp theo, bạn sẽ học những hàm đặc biệt giúp tính tuổi đúng mực với bất kể năm nào .

TÍNH TUỔI VỚI HÀM YEARFRAC:

Một cách tính tuổi đáng an toàn và đáng tin cậy hơn trong Excel là dùng hàm YEARFRAC .
Cú pháp hàm YEARFRAC :

YEARFRAC(start_date, end_date, [basis])

Trong đó :

 • Start_date: Ngày bắt đầu
 • End_date: Ngày kết thúc
 • Basis: Một con số quy định kiểu tính
 • Để tính tuổi, thêm thông tin sau vào hàm:
 • Start_date: Ngày sinh
 • End_date: Ngày hiện tại
 • Basis: 1 (yêu cầu Excel tính theo số ngày thực tế của tháng và số ngày thực tế của năm).

Từ đó, hoàn toàn có thể suy ra công thức tính tuổi như sau :

YEARFRAC(date of birth, TODAY(), 1)

Giả sử ngày sinh ở trong ô B2, hiệu quả sẽ như sau :

Như ở trong ví dụ trước, tác dụng hàm YEARFRAC là số thập phân. Để chuyển thành số nguyên, dùng hàm ROUNDDOWN, thêm số 0 vào cuối công thức trên .

TÍNH TUỔI TRONG EXCEL VỚI HÀM DATEIF:

Một cách khác để tính tuổi là dùng hàm DATEIF :
DATEDIF ( start_date, end_date, unit )
Hàm này trả tác dụng là thời hạn giữa 2 ngày tính theo ngày, tháng hoặc năm tùy theo đơn vị chức năng mà bạn chọn .

 • Y – thời gian tính theo năm tròn giữa 2 ngày.
 • M –  thời gian tính theo tháng tròn giữa 2 ngày.
 • D – thời gian tính theo ngày tròn giữa 2 ngày.
 • YM – số tháng chênh lệch, bỏ qua ngày, năm.
 • MD – Số ngày chênh lệch, bỏ qua tháng, năm.
 • YD – Số ngày chênh lệch, bỏ qua năm.

Vì tất cả chúng ta tính tuổi theo năm, dùng “ Y ” .

DATEDIF(date of birth, TODAY(), “y”)

Ví dụ, ngày sinh trong ô B2, tác dụng như sau :

Không cần làm tròn vì trong hàm DATEIF, đơn vị chức năng năm tính theo năm tròn .

CÁCH TÍNH TUỔI RA NGÀY THÁNG NĂM CHÍNH XÁC:

Như bạn vừa thấy, tính tuổi của 1 người ra năm tròn rất dễ nhưng không phải khi nào cũng đủ. Nếu bạn muốn biết đúng chuẩn số tuổi, bao nhiêu ngày, tháng, năm, hãy viết ra 3 hàm DATEIF khác nhau :

 1. Để có số năm: =DATEDIF(B2, TODAY(), “Y”)
 2. Để có số tháng: =DATEDIF(B2, TODAY(), “YM”)
 3. Để có số ngày: =DATEDIF(B2,TODAY(),”MD”)

Trong đó B2 là ô có chứa ngày tháng năm sinh .
Và nối những hàm vào trong 1 công thức, như sau :

=DATEDIF(B2,TODAY(),”Y”) & DATEDIF(B2,TODAY(),”YM”) & DATEDIF(B2,TODAY(),”MD”)

Công thức trên sẽ đưa những số lượng ngày, tháng, năm về 1 chuỗi như hình dưới .

Để tác dụng rõ ràng hơn, tách chúng bằng dấu phẩy và định nghĩa những số lượng đó là gì :

=DATEDIF(B2,TODAY(),”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF(B2,TODAY(),”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF(B2,TODAY(),”MD”) & ” Days”

Xem thêm : Tổng hợp những bộ tài liệu hướng dẫn về Excel nâng cao mới nhất
Công thức trên hoàn toàn có thể tuyệt vời hơn nếu những giá trị bằng 0 được giấu đi. Thêm 3 mệnh đề IF để kiểm tra cho mỗi công thức DATEIF :

=IF(DATEDIF(B2, TODAY(),”y”)=0,””,DATEDIF(B2, TODAY(),”y”)&” years, “)&

IF(DATEDIF(B2, TODAY(),”ym”)=0,””,DATEDIF(B2, TODAY(),”ym”)&” months, “)&

IF(DATEDIF(B2, TODAY(),”md”)=0,””,DATEDIF(B2, TODAY(),”md”)&” days”)

Hình dưới minh họa hiệu quả công thức trên – không còn những giá trị 0 .

Mẹo nhỏ. Nếu bạn chỉ cần tính tuổi theo ngày, tháng, dùng công thức trên và bỏ mệnh đề IF ( DATEDIF ( ) ) ở đầu cuối .

VÍ DỤ TÍNH TUỔI TRONG EXCEL:

Công thức tính tuổi ở ví dụ trên đúng với hầu hết những trường hợp. Nhưng nhiều lúc bạn cần thông tin rất đơn cử, tuy không phải trong mọi trường hợp. Các ví dụ sau sẽ giúp bạn dựa trên công thức tính tuổi, thực thi những bài toán tựa như .
Tính tuổi từ ngày tháng năm sinh đến một ngày đơn cử
Nếu bạn cần tính tuổi từ ngày tháng năm sinh đến một ngày đơn cử, không phải đến ngày thời điểm ngày hôm nay, dùng hàm DATEIF như trên, thay TODAY ( ) bằng ngày đơn cử .
Giả sử ngày sinh trong ô B1, cần tính tuổi đến ngày 1/1/2000 :

=DATEDIF(B1, “1/1/2020″,”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF(B1, “1/1/2020″,”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF(B1, “1/1/2020”, “MD”) & ” Days”

Để công thức tính tuổi linh động hơn, bạn hoàn toàn có thể nhập ngày vào 1 ô và thêm ô đó vào công thức :

=DATEDIF(B1, B2,”Y”) & ” Years, “& DATEDIF(B1,B2,”YM”) & ” Months, “&DATEDIF(B1,B2, “MD”) & ” Days”

Khi B1 chứa ngày sinh, B2 chứa ngày mà bạn muốn tính tuổi đến :

THỜI GIAN TÍNH TUỔI KHÔNG CỤ THỂ:

Công thức tính tuổi vẫn hoàn toàn có thể vận dụng ngay cả khi thời hạn kết thúc chỉ có năm, không rõ ngày tháng .
Giả sử bạn thao tác với cơ sở tài liệu y tế, tiềm năng của bạn là tìm ra số tuổi của bệnh nhân vào lần cuối họ khi khám bệnh .
Giả sử ngày sinh của họ ở cột B, khởi đầu từ hàng 3, và năm bệnh nhân khám lần cuối ở cột C, công thức tính tuổi như sau :

=DATEDIF(B3,DATE(C3, 1, 1),”y”)

Vì ngày khám bệnh lần cuối không rõ, bạn dùng hàm DATE với cách tính ngày tháng mặc định, ví dụ : DATE ( C3, 1, 1 ) .
Hàm DATE trừ năm từ ô B3, mặc định thêm ngày, tháng cho năm bạn cung ứng ( ví dụ : 1/1 ) và đưa ngày tháng năm đơn cử vào hàm DATEIF. Kết quả là bạn có tuổi bệnh nhân tính đến ngày 1/1 của năm nào đó .

TÌM NGÀY KHI 1 NGƯỜI ĐẠT BAO NHIÊU TUỔI:

Giả sử 1 người sinh năm 8/3/1978, làm thế nào để biết đến ngày nào anh ta 50 tuổi ? Thông thường, bạn thêm 50 năm vào ngày tháng năm sinh của người đó. Trong Excel, bạn dùng hàm DATE .

=DATE(YEAR(B2) + 50, MONTH(B2), DAY(B2))

A2 là ô chứa ngày sinh .
Thay vì phải nhập năm đúng mực vào công thức, bạn hoàn toàn có thể dẫn tới 1 ô bất kể có chứa ngày tháng năm đó .

TÍNH TUỔI VỚI NGÀY, THÁNG, NĂM SINH Ở CÁC Ô KHÁC NHAU:

Khi ngày tháng năm sinh ở 3 ô khác nhau ( ví dụ năm ở ô B3, tháng ở ô C3 và ngày ở D3 ), bạn hoàn toàn có thể tính tuổi theo cách này :
Lấy ngày tháng năm sinh bằng cách dùng hàm DATE và DATEVALUE

DATE(B3,MONTH(DATEVALUE(C3&”1″)),D3)

Thêm công thức trên vào hàm DATEIF để tính tuổi :

TẠO MÁY TÍNH TUỔI TRONG EXCEL

Khi bạn đã biết công thức tính tuổi, bạn hoàn toàn có thể tạo máy tính tuổi của riêng mình như sau .

Với máy tính này, tất cả chúng ta dùng những công thức sau để tính tuổi dựa trên ngày sinh ở ô A3 và ngày lúc bấy giờ .
Công thức ở ô B5 tính tuổi theo ngày, tháng, năm :

=DATEDIF(B2,TODAY(),”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF(B2,TODAY(),”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF(B2,TODAY(),”MD”) & ” Days”

Công thức ở ô B6 tính tháng :

=DATEDIF($B$3,TODAY(),”m”)

Công thức ở ô B7 tính ngày :

=DATEDIF($B$3,TODAY(),”d”)

Nếu bạn đã làm Excel Form, bạn hoàn toàn có thể cải tổ máy tính tuổi đơn thuần này bằng cách được cho phép người sử dụng tính tuổi đến 1 ngày đơn cử, như hình dưới :

Để có máy tính tuổi thông minh ở Excel, bạn vào Developer tab> Insert> Form controls> Option Button và liên kết tới ô. Sau đó, viết công thức IF/DATEIF để tính tuổi đến ngày hiện tại hoặc 1 ngày khác. Công thức hoạt động như sau:

Nếu hộp Today’s date được chọn, giá trị 1 Open ở ô được link ( ví dụ I5 ), và công thức tính tuổi như sau :

IF($I$5=1, DATEDIF($B$3,TODAY(),”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF($B$3,TODAY(),”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF($B$3,TODAY(),”MD”) & ” Days”)

Nếu hộp Specific date được chọn, và 1 ngày đơn cử được nhập vào ô B7, tuổi được tính đến ngày đó :

IF(ISNUMBER($B$7), DATEDIF($B$3, $B$7,”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF($B$3, $B$7,”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF($B$3, $B$7,”MD”) & ” Days”, “”))

Cuối cùng, bạn lồng những hàm vào nhau, và công thức tính tuổi được triển khai xong ( trong ô B9 ) :

=IF($I$5=1,DATEDIF($B$3,TODAY(),”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF($B$3,TODAY(),”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF($B$3,TODAY(),”MD”) & ” Days”, IF(ISNUMBER($B$7), DATEDIF($B$3, $B$7,”Y”) & ” Years, ” & DATEDIF($B$3, $B$7,”YM”) & ” Months, ” & DATEDIF($B$3, $B$7,”MD”) & ” Days”, “”))

Công thức ở ô B10 và B11 cũng hoạt động giải trí tựa như. Dĩ nhiên sẽ đơn thuần hơn vì hàm DATEIF chỉ cần trả giá trị là tháng tròn, ngày tròn .

ĐÁNH DẤU TUỔI :

Trong một số ít trường hợp, bạn không chỉ cần tính tuổi mà cần ghi lại ô chứa số tuổi trên hoặc dưới 1 mức nào đó .
Nếu công thức tính tuổi cho ra số năm tuổi tròn, bạn hoàn toàn có thể thêm công thức điều kiện kèm theo như thế này :

Để đánh dấu số tuổi lớn hơn hoặc bằng 18: =$C2>=18

Đánh dấu số tuổi nhỏ hơn 18: =$C2<18

C2 là ô trên cùng trong cột Age

Nhưng khi công thức cho ra tuổi ở dạng tháng, năm hoặc ngày, tháng, năm ? Trong trường hợp đó, bạn phải tạo điều kiện kèm theo dựa trên công thức DATEIF ( để tính tuổi ra số năm ) .
Giả sử ngày tháng năm sinh ở cột B từ hàng 2, công thức như sau :
Đánh dấu số tuổi nhỏ hơn 18 ( vàng )

=DATEDIF($B2, TODAY(),”Y”)<18

Đánh dấu số tuổi từ 18 đến 65 ( xanh )

=AND(DATEDIF($B2, TODAY(),”Y”)>=18, DATEDIF($B2, TODAY(),”Y”)<=65)

Đánh dấu số tuổi trên 65 ( lam )

=DATEDIF($B2, TODAY(),”Y”)>65

Để có những điều kiện dựa vào công thức như trên, chọn ô hoặc hàng bạn muốn đánh dấu, tới Home tab> Styles group> Conditional Formatting> New Rule…> Use a formula to determine which cells to format.

Để hoàn toàn có thể ứng dụng tốt Excel vào trong việc làm, tất cả chúng ta không chỉ nắm vững được những hàm mà còn phải sử dụng tốt cả những công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp vận dụng tốt vào việc làm như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …
Toàn bộ những kiến thức và kỹ năng này những bạn đều hoàn toàn có thể học được trong khóa học EX101 – Excel từ cơ bản tới chuyên viên của Học Excel Online. Hiện nay mạng lưới hệ thống đang có tặng thêm rất lớn cho bạn khi ĐK tham gia khóa học. Chi tiết xem tại : HocExcel. Online

Source: https://1hanoi.com
Category : Phong thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN