Nội các Philippines – Wikipedia tiếng Việt

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
59 Lượt xem

Nội các Philippines (Filipino: Gabinete ng Pilipinas) là cơ quan đứng đầu ngành hành pháp của chính quyền Philippines. Hiện nội các bao gồm Bộ trưởng và người đứng đầu của một số cơ quan khác dưới quyền Tổng thống Philippines.

Các Bộ trưởng có trách nhiệm tham vấn cho Tổng thống về những yếu tố vương quốc khác nhau như nông nghiệp, thiết kế xây dựng, y tế, ngân sách, quốc phòng …Các thành viên đó được Tổng thống đề cử và được trình lên Ủy ban chỉ định của Quốc hội, việc đồng ý chấp thuận hay không chấp thuận đồng ý được Quốc hội biểu quyết. Nếu được đồng ý chấp thuận thành viên tuyên thệ nhận chức theo Tổng thống đề cử, đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng và khởi đầu hoạt động giải trí theo trách nhiệm .

Ngày thành lập các Bộ khác nhau, tùy thuộc vào thời gian nguồn gốc thành lập trong thời kỳ Đệ nhất Cộng hòa hay thời thuộc Mỹ. Trong thời gian thế chiến II có 2 nội các cùng hoạt động, thứ nhất là khối thịnh vượng Philippines không bị chiếm đóng và sau đó lưu vong, nội các thứ hai do Nhật Bản thành lập.

Mục Lục

Đệ nhất Cộng hòa[sửa|sửa mã nguồn]

Trước khi công ước Tejeros năm 1897 được thi hành, công dụng của chính quyền sở tại đã được Katipunan ( Liên minh những người con yêu quý của nhân dân ) thực thi. Các hội nghị đã thay Katipunan xây dựng chính phủ nước nhà cách mạng lâm thời. Sau đó lần lượt bị sửa chữa thay thế bằng Cộng hòa Biak-na-Bato. Phong trào cách mạng sau bị lưu đày tới Hồng Kông. Cuộc cách mạng lại được liên tục tháng 5/1898 và xây dựng cơ quan chính phủ chính thức ( không phải lâm thời hoặc dự bị ) của nền đệ nhất Cộng hòa. Hiến pháp nền đệ nhất pháp luật những Bộ như sau :Nội các Mabini ( 21/1/1899 – 7/5/1899 )

 • Apolinario Mabini – Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ.
 • Mariano Trias – Tài chính
 • Teodoro Sandico – Nội vụ
 • Baldomero Aguinaldo – Chiến tranh
 • Gracio Gonzaga – Phúc lợi

Nội các Paterno ( 7/5/1899 – 13/11/1899 )

 • Pedro Paterno – Thủ tướng Chính phủ
 • Leon Ma. Guerrero – Nông nghiệp, Công nghiệp và Thương mại
 • Hugo Ilagan – Tài chính
 • Felipe Buencamino – Ngoại giao
 • Severino de las Alas – Nội vụ
 • Aguedo Velarde – Công Huấn
 • Maximo Paterno – Công trình công cộng và Truyền thông
 • Mariano Trias – Chiến tranh

Quần đảo Philippine[sửa|sửa mã nguồn]

Dưới Ủy ban Philippines và sau đó là lập pháp lưỡng viện được xây dựng, chính quyền sở tại thực dân Mỹ đã xây dựng văn phòng Nội các Thống đốc Philippines, liên tục cho tới Khối thinh vượng Philippines. Quyền hành pháp nằm trong tay Thống đốc Philippines. Thành viên Nội các là người Mỹ và Philippines, ngoại trừ Thư ký Công huấn do người Mỹ đặc biệt quan trọng là Phó Thống đốc .

Khối thịnh vượng Philippines[sửa|sửa mã nguồn]

Với quyền tự chủ Tổng thống Philippines có quyền chỉ định thành viên Nội các .

Ủy ban hành pháp Philippines[sửa|sửa mã nguồn]

Được thành lập theo chỉ thị của Nhật hoàng, Ủy ban chịu trách nhiệm hành chính đối với chính quyền trong khu vực quân Nhật chiếm đóng.

Nội các cuộc chiến tranh của Khối thịnh vượng Philippines[sửa|sửa mã nguồn]

Khi cuộc chiến tranh nổ ra dẫn tới việc hình thành Nội các cuộc chiến tranh, tổ chức triển khai của nội các cuộc chiến tranh được đổi khác nhiều lần .

Đệ nhị Cộng hòa[sửa|sửa mã nguồn]

Đệ nhị Cộng hòa sửa chữa thay thế Ủy ban hành pháp Philippines. Thành viên nội những xóa bỏ chức vụ ủy viên và đổi thành Bộ trưởng .

Phục hồi khối thịnh vượng[sửa|sửa mã nguồn]

Khối thịnh vương được Phục hồi tháng 10/1944 và chính thức hồi sinh quyền lực tối cao tháng 2/1945 .

Đệ tam Cộng hòa[sửa|sửa mã nguồn]

Sau khi ghi nhận Philippines độc lập năm 1946 của Mỹ, cựu vương quốc khối thinh vượng chung giờ đây trở thành vương quốc cộng hòa với Hiến pháp 1935 cho tới khi Marcos công bố thiết quân luật với năm 1972 .

Đệ tứ Cộng hòa[sửa|sửa mã nguồn]

Năm 1978 với Hiến pháp năm 1973 những Ban được đổi tên thành Bộ. Hiến pháp năm 1973 bắt đầu thiết lập Quốc hội dạng thống trị, nhưng sau đó được sửa đổi trước thi hành vừa đủ của nó vào hình thức chính quyền sở tại bán tổng thống dưới chính sách độc tài của Marcos. Năm 1981 thiết quân luật được dỡ bỏ, Quốc hội được họp tiếp tục và Cesar Virata được bầu làm Thủ tướng và kiêm Bộ trưởng Tài chính .

Đệ ngũ Cộng hòa[sửa|sửa mã nguồn]

Dưới chính quyền cách mạng của mình, Tổng thống Corazon Aquino bãi bỏ hệ thống các cơ quan chính phủ và phục hồi hệ thống Ban. Việc phê chuẩn Hiến pháp năm 1987 được coi là lần sửa đổi vĩnh viễn.

Hiến pháp và luật định[sửa|sửa mã nguồn]

Khoản 17 của Điều 7 pháp luật :

đề cử và với sự chấp thuận của Ủy ban bổ nhiệm, chỉ định người đứng đầu các ban điều hành, đại sứ, các công sứ chung và lãnh sự, hoặc sĩ quan lực lượng vũ trang từ đại tá và các chức vụ được bổ nhiệm theo quyền của Tổng thống theo Hiến định. Tổng thống bổ nhiệm các thành viên khác của chính phủ không có quy định của luật, và những người có thể ủy nhiệm theo luận định. Quốc hội có thể, theo luật định, bổ nhiệm các thành viên cấp thấp hơn Tổng thống, trong các tòa án, hoặc thủ trưởng trong các ban điều hành, cơ quan, ủy ban hoặc ban.

Nội các và thành viên[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ ( Ban quản lý ) được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên xây dựng bởi chính phủ nước nhà .

Bộ chính quyền sở tại Philippines[sửa|sửa mã nguồn]

Ban điều hành tại Philippines tương tự với cấp Bộ tại những nước. Chức vụ Thư ký đứng đầu Ban tương tự với chức vụ Bộ trưởng .

Chức vụ cấp Nội các[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://1hanoi.com
Category : Phong thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN