Tử vi trọn đời tuổi Đinh Hợi 1947 cho Nam mạng và Nữ mạng – 1947 mệnh gì? – https://1hanoi.com

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
46 Lượt xem
Nam mạng – Đinh Hợi

Cung CẤN. Trực NGUY
Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò)
Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY
Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý)
Xương CON HEO. Tướng tinh CON DƠI

Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng

TỔNG QUAN:

Đinh Hợi cung Cấn số này ,
Đất ở dưới thấp bò lên nóc nhà .
Thuận sinh mùa Hạ thì sang ,
Có phần sung sướng người sang nể vì .
Thổ vượng tứ quý lo chi ,
Thu Đông Xuân mộc khắc lòng chẳng an .
Làm trai Đinh Hợi gan lì ,
Nhưng mà ngay thật ít ai bạo tàn .
Số người chết hụt chết oan ,
Nhưng nhờ trời độ qua cơn tai nạn đáng tiếc .
Vợ chồng lỡ dỡ đò ngang ,
Duyên sau mới hiệp, mới an cửa nhà .
Ra ngoài sang quý số này ,
Vận sau càng lại thêm phần giàu sang .
CUỘC SỐNG :
Tuổi Đinh Hợi cuộc sống tuổi nhỏ vừa đủ và vui mừng, sống một đời sống đầy phần sung túc. Nhưng vào thời trung vận tức là vào tuổi 20 đến 36 có lắm u buồn. Tuy nhiên đời sống vẫn ở vào phần tốt đẹp. Đường công danh sự nghiệp sẽ lên cao vào khoảng chừng từ 26 tuổi trở đi, vào thời hậu vận thì trọn vẹn tốt đẹp, sống không thiếu và càng tăng thêm sự vui tươi của cuộc sống. Bao giờ cũng lấy cơ bản năng lực tạo lấy được phần danh vọng tương lai. Tuổi Đinh Hợi rất nhiều rất nhiều tốt đẹp đủ mọi góc nhìn cuộc sống. Đời sống trọn vẹn ở trên trung từng của đời sống và hoàn toàn có thể nếu không thiếu sự sáng suốt sẽ lên đến thượng từng của xã hội .
Tóm lại : Cuộc đời của tuổi Đinh Hợi sẽ trọn vẹn tốt đẹp, triển vọng của tương lai đầy vui vẻ và sung sướng của cuộc sống, hoàn toàn có thể mạng số sẽ lên đến đời sống thượng từng của xã hội .
Số không được hay đẹp về yếu tố tình duyên, từ 30 tuổi trở đi mới có hiệu quả hay về đường danh vọng. Hưởng thọ từ 56 đến 68 tuổi là mức tối đa, nếu có phúc đức thì sẽ được ngày càng tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ .

TÌNH DUYÊN:
Về vấn đề tình duyên của tuổi Đinh Hợi không được hoàn toàn tốt đẹp vào buổi đầu, có vài lần thay đổi và đổ vỡ, vấn đề tình yêu khó đi đến con đường hạnh phúc. Theo khoa tướng số, số tử vi nhận xét rằng tuổi Đinh Hợi sẽ có nhiều đau khổ về vấn đề tình duyên, tuy nhiên căn cứ vào tháng sinh mà xác định, thì tuổi Đinh Hợi chia ra làm ba giai đoạn như sau: Nếu bạn sinh vào những tháng nầy, thì trong cuộc đời bạn có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sinh vào những tháng 4, 8, 9 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng nầy, thì cuộc đời bạn có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 Âm lịch. Và nếu bạn sinh vào những tháng nầy, thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc và chỉ có một vợ một chồng mà thôi, đó là bạn sinh vào những tháng 6, 7 và 11 Âm lịch.

Trên đây là những diễn tiến về yếu tố tình duyên của bạn theo sự sinh đẻ từng tháng của bạn với cuộc sống .

GIA ĐẠO, CÔNG DANH:
Về công danh có phần lên cao vào tuổi 26 trở đi, nếu có nhiều sáng suốt và kiên nhẫn bạn sẽ lên đến tuyệt đỉnh của phần danh vọng. Gia đạo đầy đủ và sống trong sự vui vẻ của cuộc đời, phần gia đạo không có gì quan trọng chỉ có quan trọng về phần công danh.

Sự nghiệp hoàn toàn có thể lên cao vào khoảng chừng tuổi 36 trở lên. Tiền bạc được trọn vẹn tốt đẹp, có triển vọng về tiền tài. Số sống sang cả, yếu tố tiền tài chỉ là yếu tố phụ thuộc vào sự nghiệp, khi công danh sự nghiệp đã lên cao thì sự nghiệp và tiền tài thêm phần vững chãi và sung túc. Nhưng phần sự nghiệp như đã nói trên thì yếu tố sự nghiệp và tiền tài sẻ không còn vướng mắc nữa vậy .

NHỮNG TUỔI HỢP LÀM ĂN:
Trong việc phát triển công danh, cộng tác hay hợp tác làm ăn, hay trong tình bè bạn cũng nên chọn lựa những tuổi hợp với tuổi mình, mới có thể nương vào đó mà sáng tạo công danh sự nghiệp. Tuổi Đinh Hợi hợp làm ăn, kết bạn hay mọi vấn đề khác trong cuộc đời đều hợp với các tuổi: Canh Dần, Nhâm Thìn. Hai tuổi này có thể hợp tác hay làm ăn có cơ hội phát triển công danh, sự nghiệp lẫn tiền tài. Bạn nên kết bạn hay giao dịch với những tuổi này rất tốt để tạo ra tiền bạc.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG:
Sau đây là những tuổi hợp cho sự kết duyên hay tạo lấy hạnh phúc. Những tuổi này làm cho cuộc đời bạn được tạo lấy cơ hội và dễ dàng làm ăn hay trong mọi khía cạnh khác của cuộc đời, đó là những tuổi: Canh Dần, Nhâm Thìn, Bính Tuất.

Bạn kết hôn với tuổi Bính Tuất : Cuộc sống bạn được tăng cường lên đời sống trọn vẹn tốt đẹp. Với tuổi Canh Dần : Bạn dễ tạo ra tiền tài và hoàn toàn có thể hưởng được rất đầy đủ sự sung sướng. Với tuổi Nhâm Thìn, đời sống trọn vẹn tăng trưởng về danh vọng .
Trên đây là những tuổi mà nếu bạn kết hôn đời sống sẽ được khá đầy đủ và hoàn toàn có thể đẩy cuộc sống đến chỗ sang giàu .
Kết hôn với những tuổi này đời bạn chỉ có một đời sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết hôn với những tuổi : Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Quý Tỵ, Ất Mùi. Những tuổi này chỉ hợp về đường tình duyên mà không hợp về góc nhìn nào khác .
Bạn kết hôn hay thiết kế xây dựng niềm hạnh phúc với những tuổi này đời sống sẽ không tạo được khá đầy đủ mà hoàn toàn có thể phải sống trong sự bần hàn và khó khăn vất vả trong mọi lãnh vực cuộc sống mà thôi, đó là bạn kết hôn với những tuổi : Tân Mão, Ất Dậu, Kỷ Mão, Quý Mão. Những tuổi này không tạo được gì khả dĩ bảo vệ cho cuộc sống nếu tích hợp với tuổi bạn .
Có những năm rất xung khắc tuổi bạn, không nên cưới vợ hay kết hôn trong những năm này, vì tính chuyện hôn nhơn sẽ không thành, hay thành thì phải chịu cảnh xa vắng, triền miên, những năm mà bạn ở vào số tuổi : 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi. Những năm mà bạn ở vào số tuổi này rất kỵ việc cưới xin .
Bạn nếu sinh vào những tháng này sẽ có số đ ào hoa. Có nhiều thê thiếp trong cuộc sống hay nhiều tình yêu, đó là bạn sinh vào những tháng : 1, 2, 3, 4, 8 và 9 Âm lịch. Đó là bạn sinh vào những tháng tốt đẹp và có nhiều người khác phải chú ý quan tâm về chuyện tình duyên, cũng như là bạn có số đ ào hoa vậy .

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ:
Với những tuổi này, bạn không nên hợp tác làm ăn hay kết duyên, bất cứ những sự gì trong cuộc đời đều đại xung kỵ, nếu không bạn sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly, không tốt đẹp cho cuộc sống, đó là các tuổi: Kỷ Sửu, Ất Mùi, Tân Sửu, Quý Mùi. Những tuổi này chẳng những không giúp bạn, mà còn làm hại cho cuộc đời bạn thêm.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT:
Tuổi Đinh Hợi có những năm khó khăn nhứt trong cuộc đời, làm ăn không được kết quả, tính việc hôn nhơn sẽ có nhiều rắc rối, hay bất cứ mọi vấn đề, đều khó khăn và ít được thành tựu, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 28, 30 và 36 tuổi. Những năm này bạn nên đề phòng tai nạn, bệnh tật hay những sự đổ vỡ về tình duyên hay sự nghiệp.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HỢP NHẤT:
Tuổi Đinh Hợi có những ngày giờ xuất hành hợp nhứt trong đời là những ngày chẵn, giờ lẻ và tháng lẻ, xuất hành vào những ngày, giờ kể trên, cuộc đời sẽ không bao giờ gặp sự thất bại và luôn luôn có kết quả tốt.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM :
Từ 20 đến 25 tuổi : 20 tuổi có nhiều buồn rầu, năm này không có nhiều suôn sẻ cho lắm, vào tháng 8 trở đi thì có kỳ vọng nhiều về đường sự nghiệp. Tuổi 21 có triển vọng về đường tình duyên và có nhiều kỳ vọng nắm lấy thắng lợi cho cuộc sống, năm này tiền tài tuy không có tạo được nhiều nhưng đời sống có phần sung sướng và sung túc. 22 tuổi, năm này hơi kỵ tuổi, nên cẩn trọng trong việc xuất hành, đi xa vào những tháng 6 và 8, ngoài những những tháng khác thông thường. 23 tuổi, năm này đề phòng tai nạn đáng tiếc, rất xung khắc vào tháng Giêng và 10, không nên tăng trưởng nghề nghiệp, hay làm ăn thất bại, trừ những tháng 4 và 6 thì tốt. 24 tuổi, năm này có tác dụng về đường sự nghiệp lẫn tình duyên và sự nghiệp, đời sống có phần phát đạt mạnh, 25 tuổi, năm thông thường chỉ có sôi động và yếu tố tình duyên, nhà đạo mà thôi. Riêng tháng 5 thì có tài lộc hay của hoạch tài .
Từ 26 đến 30 tuổi : 26 tuổi, nhiều tốt đẹp cho đời sống, công danh sự nghiệp đã mở màn lên cao, đời sống có phần biến hóa và tình duyên lẫn sự nghiệp đều có phương diện can đảm và mạnh mẽ. 27 tuổi, năm này có tác dụng về tài lộc vào những tháng Giêng và 3, ngoài những, những tháng khác được tốt về đường công danh sự nghiệp lẫn tình duyên. 28 và 29 tuổi, hai năm không có yếu tố gì sôi động, chỉ thông thường trong mọi việc làm làm ăn cũng như yếu tố tài lộc mà thôi. Trừ năm 25 tuổi, có xung kỵ vào tháng 6 và 11, hai tháng này có hao tài đôi chút và bệnh hoạn. Năm 30 tuổi có tiến triển về nghề nghiệp .
Từ 31 đến 35 tuổi : Vào số tuổi 31, không được hay đẹp lắm, bạn nên cẩn trọng đề phòng vào năm này, năm mang nhiều tăm tiếng và đời sống có nhiều đổi khác, có sự lo ngại thông thường. Năm 32 tuổi, không nên phó thác cho ai tiền tài cũng như mọi sự mọi sự cộng tác hay hợp tác làm ăn. năm 33 tuổi, nhiều sự lo buồn, yếu tố tài lộc trở nên khó khăn vất vả, khó tạo được những chuyện hay đẹp trong cuộc sống. Năm 34 tuổi, tăng trưởng mạnh trong mọi yếu tố, vào tháng 3 thì tốt, kỵ tháng 12 không nên đi xa hay tính chuyện làm ăn, kinh doanh. 35 tuổi có trắc trở về mọi yếu tố tình duyên, bạn nên coi chừng công danh sự nghiệp và sự nghiệp bị sụp đổ vào năm này, nhứt là những tháng 5 và 7 .
Từ 36 đến 40 tuổi : Năm 36 tuổi, năm này bạn có nhiều kỳ vọng thành công xuất sắc trong đời sống, hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng được sự nghiệp tương lai và tiền tài trong năm này, nếu sáng suốt tên tuổi lẫy lừng. 37 và 38 tuổi, hai năm này tạo được đời sống khá tốt đẹp, hoàn toàn có thể tạo lấy sự giàu sang và phong phú vào những năm kể trên. 39 tuổi, yên tĩnh mọi việc đều an bài theo số phận, hoàn toàn có thể tạo được nhiều tiền của và danh vọng. 40 tuổi, sự sống trọn vẹn ấm cúng và không thiếu hoàn toàn có thể tạo được nhiều hiệu quả cho nghề nghiệp và sự sống của bạn, năm này nhà đạo yên vui, phần con cháu có tạo thêm càng tốt .

Từ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi, có đau bệnh hay hoạn nạn nên tránh vào những tháng 4 và 7, nên cẩn thận vào 2 tháng này, ngoài ra những tháng khác trung bình. 42 và 43 tuổi, cuộc sống được đầy đủ, gia đình hạnh phúc, tiền bạc dư dã. Năm 44 và 45 tuổi, năm này bạn có thể có triển vọng tốt đẹp, nếu sinh con thì có phúc đức, nên làm phúc thì được tiền của và có thể có nhiều tốt đẹp và tiền bạc.

Từ 46 đến 50 tuổi : Năm 46 tuổi, sẽ hoàn toàn có thể làm được những việc tốt đẹp, tiền tài vừa đủ và phần con cháu có triển vọng hay đẹp. Năm 47 và 48 thảnh thơi, có sôi động về đường danh vọng và tài lộc. Năm 49 và 50 tuổi. Vào năm 49 tuổi không được mấy hay đẹp, tiền tài có phần hao hụt, việc sống có biến hóa, phần nhà đạo không được trọn vẹn êm đẹp .
Từ 51 đến 55 tuổi : Năm ở vào tuổi 51 không nên thanh toán giao dịch làm ăn hay đi xa không tốt, những tháng 8 và 10 có triển vọng về đường tài lộc và tình cảm. Năm 52 tuổi, có phúc lắm mới thoát khỏi nạn tai. Năm 53 tuổi, sẽ có hiệu quả về phần mái ấm gia đình và sự nghiệp, cẩn trọng về con cháu, đề phòng có đại nạn vào tháng 6 và 7, không nên đi xa vào những năm này. Năm 54 và 55 tuổi, hai năm này sự nghiệp và sự nghiệp tài lộc chỉ ở vào mức độ thông thường, không có gì quan trọng đáng nói .
Từ 56 đến 60 tuổi : 56 tuổi hay đẹp, có phước lộc và tạo thêm cho mái ấm gia đình, sự nghiệp nhiều tốt đẹp. Năm 57 tuổi, năm trung bình, không có hao tài và cũng không có thâu tài, nghĩa là năm này bình bình. Năm 58 tuổi, năm này có khá về đường tình cảm, đường tài lộc được khá tốt, trừ tuổi cá thể thì hơi xấu mà thôi. 59 và 60 tuổi, hai năm này, bạn có hiệu quả về sự nghiệp, về mọi việc khác đều ở trong sự thông thường, mọi yếu tố trong đời sống diễn tiến từ từ theo đời sống của bạn không biến hóa về việc gì quan trọng .

Source: https://1hanoi.com
Category : Phong thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN