Chọn tuổi xông nhà, xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 chuẩn phong thuỷ

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
50 Lượt xem

Trong ý niệm dân gian của người Việt, việc chọn người xông đất hay xông nhà trong dịp Tết Nguyên đán, những gia chủ thường chọn những người có Thiên Can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với gia chủ để đón một năm nhiều tài lộc và suôn sẻ.

Mục Lục

Tuổi nào xông đất, xông nhà tốt với gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 trong năm Nhâm Dần 2023?

Các tuổi xông đất TỐT với tuổi Nhâm Thân 1992 trong năm Nhâm Dần 2023 gồm:

Canh Tý 1960 ( Tốt ), Nhâm Thìn 1952 ( Tốt ), Đinh Mùi 1967 ( Tốt ), Nhâm Tuất 1982 ( Tốt ), Canh Ngọ 1990 ( Tốt ), Đinh Sửu 1997 ( Tốt ), Bính Ngọ 1966 ( Khá ), Tân Sửu 1961 ( Khá ), Đinh Hợi 1947 ( Khá ), Bính Tuất 1946 ( Khá ).

Các tuổi xông đất XẤU với tuổi Nhâm Thân 1992 trong năm Nhâm Dần 2023 gồm:

Nhâm Dần 1962 (Xấu), Đinh Dậu 1957 (Xấu), Nhâm Ngọ 1942 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Giáp Thìn 1964 (Xấu), Mậu Thân 1968 (Xấu), Tân Hợi 1971 (Xấu), Nhâm Tý 1972 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu), Qúy Dậu 1993 (Xấu).

Phân tích quan hệ xung khắc dưới góc nhìn phong thuỷ

1. Người xông đất sinh năm 1960 (Canh Tý) – mệnh Thổ

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt. – Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt. – Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc cũng không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ => Tạm được. – Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc cũng không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dân => Tạm được. – Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Tam Hợp ( Thân – Tý – Thìn ) với địa chi Thân của gia chủ => Rất tốt. – Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp với địa chi Dần của năm Nhâm Dần => Tạm được.

Tổng điểm tương hợp 16/20 (Tốt).

Chọn tuổi xông nhà, xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 chuẩn phong thuỷ 1 Chọn tuổi xông nhà, xông đất năm 2023 cho gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 chuẩn phong thuỷ mang đến nhiều tài lộc trong năm mới. Ảnh: Internet

2. Người xông đất sinh năm 1952 (Nhâm Thìn) – mệnh Thuỷ

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt. – Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thủy sinh Kim => Rất tốt. – Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc cũng không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ => Tạm được. – Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần => Tạm được. – Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp ( Thân – Tý – Thìn ) với địa chi Thân của gia chủ => Rất tốt. – Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần => Tạm được.

Tổng điểm tương hợp 16/20 (Tốt).

3. Người xông đất sinh năm 1967 (Đinh Mùi) – mệnh Thuỷ

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt. – Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thủy sinh Kim => Rất tốt. – Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ => Rất tốt. – Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần => Rất tốt. – Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi không xung cũng không hợp nhau với địa chi Thân của gia chủ => Tạm được. – Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung cũng không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần => Tạm được.

Tổng điểm tương hợp 16/20 (Tốt).

4. Người xông đất sinh năm 1982 (Nhâm Tuất) – mệnh Thuỷ

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt. – Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thủy sinh Kim => Rất tốt. – Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc cũng không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ => Tạm được. – Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc cũng không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần => Tạm được. – Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung cũng không hợp với địa chi Thân của gia chủ => Tạm được. – Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp ( Dần – Ngọ – Tuất ) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần => Rất tốt.

Tổng điểm tương hợp 16/20 (Tốt)

5. Người xông đất sinh năm 1990 (Canh Ngọ) – mệnh Thổ

Chọn tuổi xông nhà, xông đất năm 2022 cho gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 chuẩn phong thuỷ 2 Lựa chọn người xông đất phù hợp sẽ giúp gia chủ đại phú đại cát. Ảnh: Internet – Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt. – Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt. – Thiên can của tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ => Tạm được. – Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần => Tạm được. – Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung cũng không hợp với địa chi Thân của gia chủ => Tạm được. – Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp ( Dần – Ngọ – Tuất ) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần => Rất tốt.

Tổng điểm tương hợp 16/20 (Tốt).

6. Người xông đất sinh năm 1997 (Đinh Sửu) – mệnh Thuỷ

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt. – Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thủy sinh Kim => Rất tốt.

– Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ => Rất tốt. – Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần => Rất tốt. – Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung cũng không hợp với địa chi Thân của gia chủ => Tạm được. – Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung cũng không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần => Tạm được.

Tổng điểm tương hợp 16/20 (Tốt).

7. Người xông đất sinh năm 1966 (Bính Ngọ) – mệnh Thuỷ

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim – Rất tốt. – Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thủy sinh Kim => Rất tốt. – Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Nhâm của gia chủ => Không tốt. – Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần => Không tốt. – Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung cũng không hợp với địa chi Thân của gia chủ => Tạm được. – Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp ( Dần – Ngọ – Tuất ) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần => Rất tốt.

Tổng điểm tương hợp 14/20 (Khá).

8. Người xông đất sinh năm 1961 (Tân Sửu) – mệnh Thổ

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt. – Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt. – Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc cũng không tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ => Tạm được. – Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc cũng không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dân => Tạm được. – Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung cũng không hợp nhau với địa chi Thân của gia chủ => Tạm được. – Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung cũng không hợp với địa chi Dần của năm Nhâm Dần => Tạm được.

Tổng điểm tương hợp 14/20 (Khá).

9. Người xông đất, xông nhà sinh năm 1947 (Đinh Hợi) – mệnh Thổ

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt. – Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt. – Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của gia chủ => Rất tốt. – Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần => Rất tốt. – Địa chi tuổi xông nhà là Hợi phạm Lục Hại ( Thân hại Hợi ) và phạm Tứ Hành Xung ( Dần – Thân – Tỵ – Hợi ) với địa chi Thân của gia chủ => Không tốt. – Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Lục Hợp ( Dần hợp Hợi ), cát nhưng phạm Tứ Hành Xung ( Dân – Thân – Tỵ – Hợi ) hung nên Cát và Hung trung hòa với địa chi Dần của năm Nhâm Dần => Tạm được.

Tổng điểm tương hợp 14/20 (Khá).

10. Người xông đất sinh năm 1946 (Bính Tuất) – mệnh Thổ

– Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt. – Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt. – Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Nhâm của gia chủ => Không tốt. – Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần => Không tốt. – Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung cũng không hợp nhau với địa chi Thân của gia chủ => Tạm được. – Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp ( Dần – Ngọ – Tuất ) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần => Rất tốt.

Tổng điểm tương hợp 14/20 (Khá).

Lưu ý khi đến xông đất, xông nhà cho gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992

– Khi đến xông nhà, khách thường mang theo chút quà mừng Tết cho gia chủ, lì xì cho người già và trẻ nhỏ và dành cho mái ấm gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất. – Người đến xông nhà cũng không nên ngồi lâu, chúc Tết nhanh gọn, uống chén trà, ăn miếng mứt trong vòng 5-10 phút rồi rời đi để gia chủ có một năm mới hanh thông, suôn sẻ và không bị trở ngại.

– Những người nóng nảy, keo kiệt, có lối sống sa đoạ, tứ hành xung với gia chủ, có tang sự… nên tránh xông nhà.

Theo ý niệm dân gian, những người này đều mang đến rủi ro xấu cho gia chủ. * * Bài viết mang đặc thù tìm hiểu thêm.

Source: https://1hanoi.com
Category : Phong thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN