chọn tuổi xông đất, chọn giờ xuất hành, chọn hướng xuất hành năm canh dần 2010

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
49 Lượt xem

Tuổi hợp xông nhà, đất đầu năm Canh Dần (2010). Ngày giờ tốt xuất hành, xông đất, khai trương năm Canh Dần – 2010 .

Năm
nay 2010 là năm Canh Dần. Thiên can Canh thuộc kim, địa chi Dần thuộc
mộc. Kim khắc mộc, can khắc chi là một năm không mấy may mắn, thuận lợi
gì cho lắm.
Ngày đầu năm nay là ngày Ất Mùi cũng vậy. Thiên can Ất
thuộc mộc khắc thổ Mùi, thì cũng vậy một ngày không lắm tốt đẹp. Tuy
nhiên, trong phép coi ngày, xét giờ tốt có câu là :

Niên lợi bất như Nguyệt lợi.
Nguyệt lợi bất như Nhật lợi.
Nhật lợi bất như Thời lợi giã.
Tạm
dịch: Năm tốt không bằng tháng tốt. Tháng tốt không bằng chọn được ngày
tốt. Được ngày tốt cũng không bằng chọn đúng giờ tốt.

Năm
nay có thiên can Canh thì Tài thần ngụ tại chánh Đông, và phối theo
Lường Thiên Xích của Huyền Không phái thì sao Lục Bạch sẽ bay đến ngụ
tại phương này. Lục Bạch là một trong những sao tốt. Năm nay những
hướng tốt có thể chọn để xuất hành là: Hướng chánh Đông. Hướng chánh
Nam và chánh Bắc.

Giờ Hoàng Đạo: Xuất hành nên chọn những giờ tốt sau.
– Dần là từ 3:15 đến 5 giờ sáng.
– Mão là từ 5 đến 7 giờ sáng
– Tỵ là từ 9:15 đến 11 giờ sáng
– Thân là từ 3:15 đến 5 giờ chiều.

Chọn tuổi hợp để xông nhà đầu năm !

Năm
nay Canh Dần ai tuổi Tuất nên chọn kiếm người tuổi Ngọ để được thành
tam hợp cuộc: Dần – Ngọ – Tuất mà xông đất, lấy hên đầu năm.
Còn như những tuổi khác nên theo bảng lục hợp dưới đây mà tự chọn tuổi đạp đất – xông nhà cho mình.

– TÝ – SỬU
– DẦN – HỢI
– MÃO – TUẤT
– THÌN – DẬU
– TỴ – THÂN
– NGỌ – MÙI

Ví dụ 1 : Người tuổi Tý nên chọn tuổi Sửu hay người tuổi Sửu nên tìm người tuổi Tý.
Ví dụ 2 : Người tuổi Tuất thì kiếm người tuổi Mão hay người tuổi Mão nên chọn người tuổi Tuất. V. V .

Lưu ý:

Riêng so với những người tuổi Thân. Năm nay Dần sẽ tương xung với người tuổi Thân, rất xấu ! Vì vậy, tuổi Thân cần tìm chọn người tuổi Hợi để Dần tham hợp quên xung khắc Thân ” theo phép tham hợp của Dịch ” mà xông đất cho mình .

Cụ thể hơn:

Nếu tuổi chủ nhà là Tý: Chọn Nam xông nhà thì các tuổi sau : Ất Mùi 1955-Nhâm Dần 1962-Ất Tỵ 1965-Nhâm tuất 1982-Ất Sửu 1985- Nhâm thân 1992- Ất hợi.

Chọn nữ xông nhà thì các tuổi sau: Bính tuất 1946- Bính thân 1956-mậu tuất 1958-tân sửu 1961-tân hợi 1971
-Bính thìn 1976-Mậu Thân 1968-Bính dần 1986 – Mậu thìn 1988-tân mùi
1991.

Chủ Nhà là Sửu: Chọn Nam tuổi: kỷ sửu 1949 -Nhâm dần 1962-Ất Tỵ 1965-Tân Hợi 1971-Nhâm tý 1972-Ất Mão 1975-Nhâm thân 1992.

Chọn Nữ tuổi: Tân sửu 1961-Ất tỵ 1965-Tân hợi 1971-Ất Mão 1975-Tân dậu 1981-Ất Sửu 1985-Ất hợi 1995.

Chủ nhà là Dần: Chọn Nam: tuổi
Mậu Tý 1948-Nhâm thìn 1952-Bính ngọ 1966-Mậu tuất 1958-Tân hợi
1971-Bính Thìn 1976-Mậu Ngọ 1978-Nhâm tuất 1982-Mậu Thìn 1988.

Chọn nữ: tuổi Mậu Tý 1948- Nhâm thìn 1952- mậu tuất 1958-Bính ngọ 1966-Nhâm tý
1972-Bính thìn 1976-Mậu Ngọ 1978-Nhâm tuất 1982-Mậu thìn 1988.

Chủ nhà là Mão: Chọn Nam tuổi: Nhâm thìn 1952- Ất Mùi 1955-Nhâm dần 1962-Ất Tỵ 1965-Ất mão 1975-Nhâm tuất 1982-Nhâm thân 1992-Ất hợi 1995.

Chọn Nữ tuổi: Nhâm thìn 1952- Ất Mùi 1955-Nhâm dần 1962-Ất Tỵ – 1965Ất Mão 1975-Nhâm Tuất 1982-Nhâm thân 1992-Bính Tý 1996.

Chủ nhà là Thìn. Chọn Tuổi Nam: xông
nhà là: Kỷ sửu 1949-Nhâm Dần 1962-Nhâm Tuất 1982-Tân Hợi 1971 -Nhâm Tý
1972-Ất mão 1975-Tân dậu 1981-Nhâm thân 1992- Ất Hợi 1995.

Chọn Nữ là: Kỷ Sửu 1949-Ất tỵ 1965-Tân Hợi 1971-Ất Mão 1975-Ất sửu 1985.

Chủ nhà là Tỵ. Chọn tuổi Nam: xông nhà là: Bính tuất 1946- Nhâm thìn 1955- Bính ngọ 1966- Nhâm Tý 1972- Bính Thìn 1976- Mậu Ngọ 1978- Nhâm Tuât1982

Chọn nữ xông nhà: Bính tuất-Nhâm Thìn-Mậu tuất-Bính ngọ-Nhâm Tý-bính Thìn-Mậu Ngọ-Nhâm tuất.

Chủ nhà là Ngọ. chọn tuổi Nam xông nhà: Nhâm thìn 1952-Ất Mùi 1955-Nhâm dần 1962-Nhâm tuất 1982-Ất sửu-1985 -Ất hợi 1995.

Chọn tuổi nữ xông nhà: Bính tuất 1946-Bính thân 1956-Mậu tuất 1958-Tân sửu 1961-Mậu thân 1968-Bính thìn 1976 -Bính dần 1986-Tân Mùi 1991.

Chủ nhà là Mùi: Chọn tuổi Nam xông nhà: Tân mão 1951-Ất Mùi 1955-Nhâm Dần 1962-Ất tỵ 1965-Tân Hợi 1971-Nhâm tý 1972-Ất mão 1975-Tân dậu 1981.

Chọn nữ xông nhà: Tân Mão 1951-Ất Mùi 1955-Nhâm dần-Ất Tỵ-Tân Hợi-Nhâm tý-Ất mão-Tân dậu-Nhâm thân.

Chủ nhà là Thân. Chọn tuổi Nam xông nhà:Nhâm
thìn 1952-Bính thân 1956-mậu tuất 1958-Bính ngọ 1966-Nhâm Tý 1972-Bính
thìn 1976–Mậu Ngọ 1978-Nhâm tuất 1982- Mậu Thìn 1988.

Chọn nữ xông nhà: Nhâm thìn 1952- Bính thân 1956-mậu tuất 1958-Bính ngọ 1966-Bính thìn 1976-Nhâm tuất 1982-Mậu thìn 1988

Chủ nhà là Dậu. Chọn Tuổi Nam xông nhà là: Ất Dậu 1945-Nhâm thìn 1952-Ất Mùi 1955-Nhâm Dần 1962-Ất Tỵ 1965-Nhâm tuất 1982-Ất Sửu 1985-Ất hợi 1995.

Kính Chúc Quý bạn Năm Mới An Khang-Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý .

chọn tuổi nữ xông nhà: Nhâm thìn 1952-Ất Mùi 1955-Nhâm dần 1962-Ất Tỵ 1965-Nhâm tý 1972-Nhâm tuất 1982-Ất Sửu 1985- Nhâm thân 1992–Ất hợi 1995.

Chủ nhà là Tuất. chọn tuổi Nam xông nhà: Nhâm Dần 1962-Ất Tỵ 1965-Tân Hợi 1971-Nhâm tý 1972-Ất Mão 1975-Nhâm thân 1992-Ất hợi 1995.
Chọn nữ xông nhà: Tân mão 1951-Ất tỵ 1965- Tân hợi 1971- Ất mão 1975- Tân dậu 1981-Ất hợi 1995.

Chủ nhà là Hợi: chọn tuổi Nam xông nhà: Mậu Tý 1948-Nhâm thìn 1952-Mậu tuất 1958-Canh Tý 1960-Mậu Ngọ 1978-Nhâm tuất 1982-Mậu Thìn 1988.

Chọn nữ xông nhà: Mậu Tý 1948-Nhâm thìn 1952-Mậu tuất 1958-Canh Tý 1960-Nhâm tý 1972-Mậu Ngọ 1978-Nhâm tuất 1982-Mậu Thìn 1988.

Thông tin được tham khảo: www.noithathoaphat.com

Source: https://1hanoi.com
Category : Phong thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN