Hướng dẫn xem tuổi làm nhà -Khai thông long mạch -chấn hưng gia trạch

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
39 Lượt xem
Làm một cơ sở nào đó như nhà tại, văn phòng, nhà máy sản xuất v.v… là một việc rất lớn của một người, của mỗi mái ấm gia đình .
Bởi vậy, trước khi triển khai, nhân dân ta thường phải xem liệu người chủ sự có được “ tuổi làm nhà ” phải là người không phạm vào một trong ba điều cấm kỵ sau : Kim Lâu, Hoàng Ốc và Tam Tai ( theo ý niệm thành kinh nghiệm tay nghề từ xưa ) .

 1. Mục Lục

  Hướng dẫn tính tuổi làm nhà tránh hạn tuổi

 1. Tính tuổi làm nhà tránh hạn tam tai :

Tuổi tam tai được gộp vào những tuổi “ Tam hợp ” đơn cử :

 1. Ba tuổi tam hợp : Sinh năm Dần, Ngọ, Tuất sẽ phạm tam tai vào những năm : Thân, năm Dậu và năm Tuất nên không có “ tuổi làm nhà ” vào những năm này .

 2. Ba tuổi tam hợp : Sinh năm Hợi, Mão, Mùi sẽ phạm tam tai vào những năm Tỵ, năm Ngọ, năm Mùi, nên không có “ tuổi làm nhà ” vào những năm này .

 3. Ba tuổi tam hợp : Sinh năm Tỵ, Dậu, Sửu sẽ phạm tam tai vào những năm Hợi, năm Tý, năm Sửu, nên không có “ tuổi làm nhà ” vào những năm này .

 4. Sinh năm Thân, Tý, Thìn sẽ phạm tam tai ở những năm Dần, năm Mão và năm Thìn nên không có tuổi làm nhà vào những năm này .

   

Nghĩa là ba tuổi tam hợp trên sẽ không được tự tay động thổ làm nhà ( hay mua nhà ) vào những năm : Dần, Mão và Thìn .

[✍Đầy đủ] Tử vi của 12 con giáp năm 2023 chi tiết từng tuổi

 1. Tính tuổi làm nhà tránh phạm Hoang ốc :

 • Quy tắc tính Hoang ốc theo bảng trên như sau :

Bắt đầu 10 tuổi từ cung Nhất Cát
20 tuổi khởi đầu từ cung Nhị Nghi
30 tuổi khởi đầu từ cung Tam Địa Sát ;
40 tuổi mở màn từ cung Tứ Tấn Tài
50 tuổi khởi đầu từ cung Ngũ Thọ Tử
60 tuổi mở màn từ cung Hoang ốc .
Ta cứ tính tiếp theo chiều kim đồng hồ đeo tay cho đến tuổi hiện là tuổi của ta bị rơi vào cung nào. Ta xem ý nghĩa của cung đó. Nếu tuổi ta rơi Tam Địa Sát, Tứ Tấn Tài, Nhị Nghi, Ngũ Thọ Tử, Nhất Cát, Lục Hoang ốc vào 3 cung : “ Tam Địa Sát ” ; “ Ngũ Thọ Tử ” và “ Lục Hoang ốc ” là ta bị phạm Hoang ốc. Ta không được tự động thổ .

 • Nếu tính tuổi hiện thời mà rơi vào ba cung còn lại là : Nhất Cát ; Nghị Nghi và Tứ Cấu Tài thì ta không phạm vào Hoang ốc .

Ví dụ: Một người 24 tuổi muốn làm nhà (hay mua nhà) xem có phạm Hoang ốc không, ta tính như sau: ta bắt đầu từ Nhị Nghi 20 tuổi tính tiếp theo chiều kim đồng hồ đến “Tam Địa Sát” là 21, tiếp 22 ở “Tứ Tấn Tài”; 23 ở “Ngũ Thọ Tử” và tiếp 24 tuổi của người này rơi vào “Lục Hoang ốc”. Như vậy người 24 tuổi này phạm vào Hoang ốc. Người này không được “tuổi làm nhà”.

– Lưu ý :
Tuổi được tính ở đây là theo tuổi Âm, tức tính cả tuổi Mụ. Cụ thể tuổi năm dương là 23 tuy nhiên theo tuổi mụ là 24. Từ ví dụ trên, người có tuổi 24 thì năm sau lại được “ tuổi làm nhà ” ( Nhất Cát ) lúc 25 tuổi .

 • Các tuổi phạm Hoang ốc ( gồm Đại Sát, Thọ Tử, Hoang ốc )

Cần tránh động thổ làm nhà đơn cử những tuổi tính sẵn sau : 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 71, 72, 75, 77, 78 .
Về quan điểm nhân sinh, ta nên làm nhà ở khoảng chừng tuổi 19 đến dưới 50 tuổi. Không nên quá trẻ hay quá già .

 

 1. Làm nhà theo tuổi tránh phạm Kim Lâu:

Tuổi phạm Kim Lâu là phức tạp, khi ta đi vào cụ thể. Cụ thể ta dùng “ đồ hình Lạc Thư ” để tính. Nếu tuổi ta cần xem mà rơi vào những khung : 1. Khảm ; 3. Chấn ; 6. Càn và 8. Cấn là phạm. Song tính theo “ đồ hình lạc thư ” rất rích rắc. Để biết được tuổi nào thuộc “ Kim Lâu Thân ” ( 1 ) ; “ Kim Lâu Thế ” ( 3 ) ; “ Kim Lâu Tử Tức ” ( 6 ), “ Lâu lục súc ” ( 8 ). Đó là bốn tuổi Kim Lâu xấu nhất : hại mình, hại vợ, hại con cháu. Nếu ta làm nhà phạm những tuổi này, Kim Lâu ở đầu cuối là “ Kim Lâu Lục Súc ” ( 8 ). Nếu ta là nhà mà vào tuổi này thì súc vật trong nhà sẽ bị hao tổn. Tuy nhiên đây là Kim Lâu nhẹ. Xin ra mắt “ đồ hình lạc thư ” dùng để tính tuổi Kim Lâu .
Quy tắc tính lạc đồ đi theo chiều mũi tên liền. Bắt đầu từ những mốc 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 .
Ví dụ tính xem 33 tuổi có phạm Kim Lâu không ta 40 90 20 30 50 70 80 10 60 40 31 Kim lâu 3. Vợ 30 8. Kim lâu gia súc Kim lâu 1. Mình 33 Kim lâu 6. Con cái khởi đầu ở ô 30 tuổi đi theo chiều mũi tên liền đến 31 ô ở 40 ; đi tiếp theo chiều mũi tên từ ô 40 xuống ô 50, là 32 tuổi ; đi tiếp đến ô 60 rơi vào “ khung Càn ” – Kim Lâu con cháu là 33 tuổi ( H2 ). Vậy 33 tuổi phạm Kim Lâu nặng. Nếu ở tuổi này mà động thổ thì con cháu sẽ bị hại .
Song nếu tính theo “ đồ hình Lạc Thư ” thì ta thấy sẽ có nhiều tuổi phạm vào Kim Lâu. Ví dụ 21 tuổi phạm Kim Lâu vợ, đến 25 lại phạm Kim Lâu gia súc .
Vậy với quy tắc tính theo “ đồ hình Lạc Thư ” ta có một loạt tuổi phạm Kim Lâu đơn cử : 19, 21, 23, 26, 28, 30, 33, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 60, 63, 66, 68, 71, 73, 75, 77 .

 1. Phương pháp xem tuổi làm nhà theo tuổi âm :

Của ta chia cho 9, số dư chính là 1 trong 4 Kim Lâu ( “ Tứ Kim Lâu ” ) nặng nhất mà thôi :
Kim Lâu mình ( “ Kim Lâu thân ” ). Kim Lâu vợ ( “ Kim Lâu thê ” ). Kim Lâu con cháu ( “ Kim lâu tử tức ” ) và Kim Lâu gia súc ( “ Kim Lâu lục súc ” ) .
Cách này ta luôn có số dư rơi vào 4 khung : Khảm, Chấn, Càn, Cấn tức 1, 3, 6 và 8 .
Do đó nhân dân lấy đó làm cách tính tuổi phạm Kim Lâu để kiêng động thổ ( Kim Lâu là câu truyện “ Ông Kim Lâu ” theo thần thoại cổ xưa Trung Quốc. Nếu muốn rõ thêm, về điển tích Kim Lâu, bạn đọc hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm ở Thông Thư ) .
Tuổi phạm Kim Lâu rất nặng. Tuổi này không chỉ kiêng động thổ vào những việc lớn như : làm nhà, xây phần mộ, đào giếng mà còn kiêng làm những việc lớn khác như : kiến thiết xây dựng mái ấm gia đình, mua những đại sản, vật. Bởi vậy dân gian mới có câu phú để dễ nhớ rằng : “ một, ba, sáu, tám Kim Lâu, làm nhà, cưới vợ, tậu trâu xin đừng ”. Nghĩa là những tuổi chia cho 9 mà có số dư là 1, 3, 6 và 8 là phạm Kim Lâu .

 • Trong bốn Kim Lâu ( tứ Kim Lâu ) thì ba Kim Lâu 1, 3, 6 là nặng. Tức ta cần quan tâm khi rơi vào những khung Khảm, Chấn và Càn .

 • Nếu trừ hết những tuổi vào ba điều kỵ : Tam Tai, Hoang ốc và Kim Lâu thì ta chỉ còn những “ tuổi làm nhà ” đơn cử là : 20, 22, 34, 35, 37, 40, 44, 46, 49, 52, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 73, 76 ( tuổi âm lịch ) .

 • Bắt đầu từ 19 tuổi mới có “ căn làm nhà ” tuy nhiên 19 tuổi lại phạm “ Kim Lâu Thân ” – một Kim Lâu nặng rồi .

 • Ta trừ cả ba điều kỵ thì cả đời một con người chỉ còn lại 17 năm hoàn toàn có thể động thổ hay làm những việc đại sự. Như vậy, theo ý niệm nhân sinh, tuổi làm những việc lớn chỉ nên từ 20 đến 65 tuổi là tốt, và nếu làm nhà thì đẹp nhất là từ tuổi 34 đến 44 tuổi. Đây là 10 tuổi sung sức nhất của con người .

 1. Những nhầm lẫn tai hại về quy tắc tính làm nhà theo tuổi Kim Lâu

Người ta nhầm những tuổi có hàng đơn vị chức năng là 1, là 3, là 6, là 8 thì phạm Kim Lâu. Sai !

Thực ra theo “ đồ hình Lạc Thư ” ( quy tắc Kim Lâu ) khi ta tính mà tuổi rơi vào những khung 1 – Khảm ; 3 – Chấn ; 6 – Càn và 8 – Cấn thì những tuổi ấy là phạm Kim Lâu. Với cách tính đơn thuần là đem số tuổi ( tuổi Âm lịch ) hiện có chia cho số 9 ( Chín ), số dư còn lại là những số 1, 3, 6 hay 8. Như vậy, tuổi đó mới là phạm “ Kim Lâu ” .

Ví dụGia chủ tuổi 46, có phạm Kim Lâu không? Ta đem 46 chia cho 9 được 5 dư 1. Như thế, tuổi 46 là phạm Kim Lâu. Trường hợp này là Kim Lâu nặng nhất “Kim Lâu Thân”. Nếu làm nhà, ông chủ sẽ nguy. Ta đừng nhầm 46 tuổi là phạm “Kim Lâu tử tức” (Kim Lâu con cái).

Cũng với cách chia phía trên, ta xem 61 tuổi có phạm Kim Lâu không ? Ta lấy 61 chia cho 9 được 6 lần dư 7. Như vậy, tuổi 61 là tuổi không phạm Kim Lâu. 61 tuổi vẫn là được “ tuổi làm nhà ”. Nếu ta dùng cách tính theo “ đồ hình lạc thư ” thì 61 rõ ràng không rơi vào 4 ô “ đen ”. Nghĩa là nó không phạm vào một trong “ Tứ Kim Lâu ” ( 4 loại Kim Lâu ) .
Tuổi 45 là tuổi phạm vào “ Hoang ốc ” ( có nhà mà không có người ở ). Song tuổi này lại không phạm Kim Lâu. Ta đem 45 chia cho 9 được 5 lần số dư là 0. Nó không thuộc vào một trong 4 số dư xấu : 1, 3, 6, 8 .

Như vậy, nếu ta ở tuổi 45 hay 46 thì không nên động thổ. Tuổi phạm “Kim Lâu”. Song nó lại phạm “Hoang ốc”. Tuổi không phạm Hoang ốc (46) lại phạm Kim Lâu nặng.

Xin mời nhập thông tin vào phần mềm dưới đây để nhận thông tin chính xác về tuổi làm nhà của bạn:

Lưu ý: phần mềm xem tuổi làm nhà, xây nhà, sửa nhà,… cần dựa trên rất nhiều yếu tố và phương pháp mới ra được kết quả, phàm những người không chuyên nghiên cứu về phong thủy, xem tuổi sẽ khó có thể hiểu được. Vì thế chúng tôi xin được đưa kết quả cuối cùng. Hỏi chi tiết, xin mời bình luận phía dưới để được tư vấn.

Source: https://1hanoi.com
Category : Phong thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN