Tuổi Quý Dậu 1993 khai trương ngày nào tốt năm 2022?

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
42 Lượt xem

Tuổi Quý Dậu khai trương
ngày nào tốt
? Trong làm ăn, kinh doanh kinh doanh, việc
chọn ngày khai trương rất quan trọng. Nếu chọn được những ngày tốt
hợp có thể kéo theo việc làm ăn sẽ rất tốt, thuận lợi và
gặp nhiều may mắn. Bởi lý do, thời khắc khai trương được vượng cát
hay họa hung sẽ phụ thuộc vào giờ tốt hay xấu đối với bản mệnh của
bạn. Vì vậy, tham khảo ngay bài chia sẻ hữu ích dưới đây:

Mục Lục

1. Ngày khai trương tháng 1 hợp tuổi Quý Dậu

Tuổi Quý Dậu mở bán khai trương ngày nào tốt năm 2022 tháng 1 ? Theo dõi bảng sau để biết đơn cử hơn về ngày giờ tốt trong tháng .

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG
NGÀY
Dương lịch : 10/1/2022 ( Thứ hai )

Âm lịch: 8/12/2022

Ngày QUÝ HỢI, tháng TÂN SỬU, năm TÂN SỬU

Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

✅ Mọi người cũng xem : nốt ruồi ở ngón tay út

2. Xem ngày khai trương
tháng 2 năm 2022 đẹp

Tháng 2 tuổi Quý Dậu 1993 mở bán khai trương ngày nào tốt ?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG
NGÀY
Dương lịch : 8/2/2022 ( Thứ ba )Âm lịch : 8/1/2022Ngày NHÂM THÌN, tháng NHÂM DẦN, năm NHÂM DẦN Dần ( 3 : 00-4 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Thân ( 15 : 00-16 : 59 )Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

✅ Mọi người cũng xem : giao thừa chó vào nhà là điềm gì

3. Ngày khai trương hợp
tuổi Quý Dậu tháng 3

Người tuổi Quý Dậu mở bán khai trương ngày nào tốt trong tháng 3 ? Xem bảng điều tra và nghiên cứu sau đây .

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG
NGÀY
Dương lịch : 17/3/2022 ( Thứ năm )Âm lịch : 15/2/2022Ngày KỶ TỴ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 16/3/2022 ( Thứ 3 )Âm lịch : 4/2/2022Ngày Quý Hợi tháng Tân Mão năm Tân Sửu Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 26/3/2022 ( Thứ bảy )Âm lịch : 24/2/2022Ngày MẬU DẦN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN Tí ( 23 : 00-0 : 59 )Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )

4. Xem ngày khai trương
dành cho tuổi Quý Dậu tháng 4

Vào tháng 4, tuổi Quý Dậu khai trương mở bán ngày nào ? Ngày giờ tốt trong bảng sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm tốt hơn .

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG
NGÀY
Dương lịch : 10/4/2022 ( Chủ nhật )Âm lịch : 10/3/2022Ngày QUÝ TỴ, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 19/4/2022 ( Thứ ba )Âm lịch : 19/3/2022Ngày NHÂM DẦN, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN Tí ( 23 : 00-0 : 59 )Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : 29/4/2022 ( Thứ sáu )Âm lịch : 29/3/2022Ngày NHÂM TÝ, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN Tí ( 23 : 00-0 : 59 )Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Mão ( 5 : 00-6 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Thân ( 15 : 00-16 : 59 )Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )

Video nói đến chủ đề ngày tốt khai trương cho tuổi quý dậu 1993 năm 2022, ngày tốt khai trương cho tuổi quý dậu 1993 tháng 9 năm 2022, tuổi quý dậu khai trương ngày nào tốt 2022, 1993 khai trương ngày nào tốt 2022. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp chi tiết nhé!Video nói đến chủ đề ngày tốt khai trương mở bán cho tuổi quý dậu 1993 năm 2022, ngày tốt khai trương mở bán cho tuổi quý dậu 1993 tháng 9 năm 2022, tuổi quý dậu khai trương mở bán ngày nào tốt 2022, 1993 mở bán khai trương ngày nào tốt 2022. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp cụ thể nhé !

5. Xem ngày khai trương
tuổi Quý Dậu tháng 5

Tuổi Quý Dậu khai trương mở bán ngày nào tốt 2022 trong tháng 5 ?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch : 12/5/2022 ( Thứ năm )Âm lịch : 12/4/2022Ngày ẤT SỬU, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN Dần ( 3 : 00-4 : 59 )Mão ( 5 : 00-6 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Thân ( 15 : 00-16 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 17/5/2022 ( Thứ ba )Âm lịch : 17/4/2022Ngày CANH NGỌ, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN Tí ( 23 : 00-0 : 59 )Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Mão ( 5 : 00-6 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Thân ( 15 : 00-16 : 59 )Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : 24/5/2022 ( Thứ ba )Âm lịch : 24/4/2022Ngày ĐINH SỬU, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN Dần ( 3 : 00-4 : 59 )Mão ( 5 : 00-6 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Thân ( 15 : 00-16 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

Video nói đến chủ đề 1993 khai trương ngày nào tốt 2022, tuổi quý dậu khai trương ngày nào tốt, ngày tốt khai trương cho tuổi quý dậu 1993, quý dậu khai trương ngày nào tốt 2022, tuổi dậu khai trương ngày nào tốt, tuổi mở hàng cho 1993 năm 2022. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp chi tiết nhé!Video nói đến chủ đề 1993 mở bán khai trương ngày nào tốt 2022, tuổi quý dậu khai trương mở bán ngày nào tốt, ngày tốt khai trương mở bán cho tuổi quý dậu 1993, quý dậu mở bán khai trương ngày nào tốt 2022, tuổi dậu khai trương mở bán ngày nào tốt, tuổi mở hàng cho 1993 năm 2022. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp chi tiết cụ thể nhé !✅ Mọi người cũng xem : giỗ tổ thợ hồ ngày mấy

6. Xem ngày khai trương hợp
tuổi Quý Dậu tháng 6

Quý Dậu mở bán khai trương ngày nào tốt trong tháng 6/2022 ? Lưu ý mốt số ngày giờ sau đây .

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch : 30/6/2022 ( Thứ năm )Âm lịch : 2/6/2022Ngày GIÁP DẦN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN Tí ( 23 : 00-0 : 59 )Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )

Video nói đến chủ đề ngày tốt khai trương cho tuổi quý dậu 1993 tháng 9 năm 2022, 1993 khai trương ngày nào tốt 2022, ngày tốt khai trương cho tuổi quý dậu 1993,  tuổi dậu khai trương ngày nào tốt. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp chi tiết nhé!Video nói đến chủ đề ngày tốt khai trương mở bán cho tuổi quý dậu 1993 tháng 9 năm 2022, 1993 mở bán khai trương ngày nào tốt 2022, ngày tốt mở bán khai trương cho tuổi quý dậu 1993, tuổi dậu mở bán khai trương ngày nào tốt. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp chi tiết cụ thể nhé !✅ Mọi người cũng xem : cách sử dụng trầm hương thái lan

7. Xem ngày khai trương
tuổi Quý Dậu tháng 7

Ngày mở bán khai trương cho tuổi Quý Dậu vào tháng 7 ? Tham khảo ngay bảng sau .

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch : 6/7/2022 ( Thứ tư )Âm lịch : 8/6/2022Ngày CANH THÂN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN Tí ( 23 : 00-0 : 59 )Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : 7/7/2022 ( Thứ 4 )Âm lịch : 28/5/2022Ngày Bính Thìn tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu Dần ( 3 : 00-4 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Thân ( 15 : 00-16 : 59 )Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 15/7/2022 ( Thứ sáu )Âm lịch : 17/6/2022Ngày KỶ TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 18/7/2022 ( Thứ hai )Âm lịch : 20/6/2022Ngày NHÂM THÂN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN Tí ( 23 : 00-0 : 59 )Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : 27/7/2022 ( Thứ tư )Âm lịch : 29/6/2022Ngày TÂN TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

✅ Mọi người cũng xem : biển số xe đuôi 38 có ý nghĩa gì

8. Ngày khai trương cho
tuổi Quý Dậu vào Tháng 8

Tháng 8 tuổi Quý Dậu mở bán khai trương ngày nào ?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch : 21/8/2022 ( Chủ nhật )Âm lịch : 24/7/2022Ngày BÍNH NGỌ, tháng MẬU THÂN, năm NHÂM DẦN

Tí (23:00-0:59)

Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Mão ( 5 : 00-6 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Thân ( 15 : 00-16 : 59 )Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )

Video nói đến chủ đề ngày tốt khai trương cho tuổi quý dậu 1993 năm 2022, tuổi quý dậu khai trương ngày nào tốt 2022, tuổi quý dậu khai trương ngày nào tốt, quý dậu khai trương ngày nào tốt 2022,  tuổi mở hàng cho 1993 năm 2022. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp chi tiết nhé!Video nói đến chủ đề ngày tốt khai trương mở bán cho tuổi quý dậu 1993 năm 2022, tuổi quý dậu mở bán khai trương ngày nào tốt 2022, tuổi quý dậu khai trương mở bán ngày nào tốt, quý dậu khai trương mở bán ngày nào tốt 2022, tuổi mở hàng cho 1993 năm 2022. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp cụ thể nhé !✅ Mọi người cũng xem : sinh năm 1999 mệnh gì hợp hướng nào

9. Tháng 9/2022 – Ngày khai trương tốt dành cho tuổi Quý Dậu

Ngày khai trương mở bán tốt cho tuổi Quý Dậu trong tháng 9 ?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG NGÀY
Dương lịch : 1/9/2022 ( Thứ năm )Âm lịch : 6/8/2022Ngày ĐINH TỴ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 10/9/2022 ( Thứ bảy )Âm lịch : 15/8/2022Ngày BÍNH DẦN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN Tí ( 23 : 00-0 : 59 )Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : 14/9/2022 ( Thứ tư )Âm lịch : 19/8/2022Ngày CANH NGỌ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN Tí ( 23 : 00-0 : 59 )Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Mão ( 5 : 00-6 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Thân ( 15 : 00-16 : 59 )Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : 16/9/2022 ( Thứ sáu )Âm lịch : 21/8/2022Ngày NHÂM THÂN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN Tí ( 23 : 00-0 : 59 )Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : 25/9/2022 ( Chủ nhật )Âm lịch : 30/8/2022Ngày TÂN TỴ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

Video nói đến chủ đề tuổi quý dậu khai trương ngày nào tốt 2022, 1993 khai trương ngày nào tốt 2022, tuổi quý dậu khai trương ngày nào tốt, ngày tốt khai trương cho tuổi quý dậu 1993. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp chi tiết nhé!Video nói đến chủ đề tuổi quý dậu khai trương mở bán ngày nào tốt 2022, 1993 khai trương mở bán ngày nào tốt 2022, tuổi quý dậu khai trương mở bán ngày nào tốt, ngày tốt khai trương mở bán cho tuổi quý dậu 1993. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp chi tiết cụ thể nhé !

10. Xem ngày khai trường
tốt tháng 10 của người Quý Dậu

Tuổi Quý Dậu nên khai trương mở bán ngày nào tháng 10 ?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG
NGÀY
Dương lịch : 7/10/2022 ( Thứ sáu )Âm lịch : 12/9/2022Ngày QUÝ TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 10/10/2022 ( Thứ hai )Âm lịch : 15/9/2022Ngày BÍNH THÂN, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN Tí ( 23 : 00-0 : 59 )Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : 19/10/2022 ( Thứ tư )Âm lịch : 24/9/2022Ngày ẤT TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

✅ Mọi người cũng xem : thứ 7 đánh con gì

11. Tuổi Quý Dậu khai
trương đầu năm ngày nào tốt tháng 11

Tuổi Quý Dậu khai trương
ngày nào tốt
trong tháng 11?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG
NGÀY
Dương lịch : 2/11/2022 ( Thứ tư )Âm lịch : 9/10/2022Ngày KỶ MÙI, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦN Dần ( 3 : 00-4 : 59 )Mão ( 5 : 00-6 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Thân ( 15 : 00-16 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 14/11/2022 ( Thứ hai )Âm lịch : 21/11/2022Ngày TÂN MÙI, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦN Dần ( 3 : 00-4 : 59 )Mão ( 5 : 00-6 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Thân ( 15 : 00-16 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 23/11/2022 ( Thứ tư )Âm lịch : 30/10/2022Ngày CANH THÌN, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦN Dần ( 3 : 00-4 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Thân ( 15 : 00-16 : 59 )Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 24/11/2022 ( Thứ năm )Âm lịch : 1/11/2022Ngày TÂN TỴ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

Video nói đến chủ đề ngày tốt khai trương cho tuổi quý dậu 1993 năm 2022, ngày tốt khai trương cho tuổi quý dậu 1993 tháng 9 năm 2022, tuổi quý dậu khai trương ngày nào tốt 2022, quý dậu khai trương ngày nào tốt 2022, tuổi dậu khai trương ngày nào tốt, tuổi mở hàng cho 1993 năm 2022. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp chi tiết nhé!Video nói đến chủ đề ngày tốt khai trương mở bán cho tuổi quý dậu 1993 năm 2022, ngày tốt khai trương mở bán cho tuổi quý dậu 1993 tháng 9 năm 2022, tuổi quý dậu mở bán khai trương ngày nào tốt 2022, quý dậu khai trương mở bán ngày nào tốt 2022, tuổi dậu khai trương mở bán ngày nào tốt, tuổi mở hàng cho 1993 năm 2022. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp chi tiết cụ thể nhé !✅ Mọi người cũng xem : cây lựu tử vi & phong thủy

12. Tuổi Quý Dậu khai trương đầu năm ngày nào tốt – Tháng 12

Vào tháng 12, người tuổi Quý Dậu khai trương mở bán ngày nào tốt ?

NGÀY TỐT GIỜ TỐT TRONG
NGÀY
Dương lịch : 2/12/2022 ( Thứ sáu )Âm lịch : 9/11/2022Ngày KỶ SỬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN Dần ( 3 : 00-4 : 59 )Mão ( 5 : 00-6 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Thân ( 15 : 00-16 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 9/12/2022 ( Thứ sáu )Âm lịch : 16/11/2022NNgày BÍNH THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN Tí ( 23 : 00-0 : 59 )Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
 Dương lịch : 13/12/2022 ( Thứ ba )Âm lịch : 20/11/2022Ngày CANH TÝ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN Tí ( 23 : 00-0 : 59 )Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Mão ( 5 : 00-6 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Thân ( 15 : 00-16 : 59 )Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : 18/12/2022 ( Chủ nhật )Âm lịch : 25/11/2022Ngày ẤT TỴ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : 21/12/2022 ( Thứ tư )Âm lịch : 28/11/2022Ngày MẬU THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN Tí ( 23 : 00-0 : 59 )Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )

Video nói đến chủ đề ngày tốt khai trương cho tuổi quý dậu 1993 năm 2022, ngày tốt khai trương cho tuổi quý dậu 1993 tháng 9 năm 2022, tuổi quý dậu khai trương ngày nào tốt 2022, 1993 khai trương ngày nào tốt 2022. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp chi tiết nhé!Video nói đến chủ đề ngày tốt khai trương mở bán cho tuổi quý dậu 1993 năm 2022, ngày tốt khai trương mở bán cho tuổi quý dậu 1993 tháng 9 năm 2022, tuổi quý dậu khai trương mở bán ngày nào tốt 2022, 1993 mở bán khai trương ngày nào tốt 2022. Bạn đọc nhớ xem hết video để được giải đáp chi tiết cụ thể nhé !

13. Ngày khai trương tuổi Quý Dậu cần chú ý những gì?

Để việc chọn ngày tốt mở bán khai trương cho tuổi Quý Dậu diễn ra suôn sẻ và thuận tiện, bạn cần tuân theo 4 quy tắc dưới đây :– Tuổi Quý Dậu mở bán khai trương ngày nào tốt ? Ngày thuộc hành tương sinh hay tương hỗ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất để mở bán khai trương. Bởi nguyên do sự hòa hợp sẽ giúp việc làm mới tăng trưởng lâu bền và trôi chảy .– Khi chọn ngày mở bán khai trương quan tâm nên tránh chọn những ngày trong lục xung với tuổi Dậu .– Ngày khai trương mở bán cho tuổi Quý Dậu nhớ đừng nên chọn ngày xung Thái Tuế .tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốttuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt

Tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào tốt

– Cuối cùng, ngày lựa chọn khai trương mở bán cũng nên có nhiều sao và sinh khí tốt hỗ trợ cho nhà hàng quán ăn của bạn .mặt khác, bạn cũng nên kiêng kỵ tránh diễn đạt những lời thiếu suôn sẻ. Màu sắc chọn phải hợp với gia chủ, không tổ chức triển khai tiệc quá lớn hay quá nhỏ, hạn chế tổ chức triển khai tại những khu vực xấu .

Trên đây là các chia sẻ về tuổi Quý Dậu khai trương ngày nào
tốt
. Thế nhưng thông tin chỉ mang tính chất tham
khảo. Bởi lý do, xem ngày tốt xấu còn phải dựa vào thường xuyên yếu
tố như hành tuổi hay bát tự.

Source: https://1hanoi.com
Category : Phong thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN