Tuổi Kỷ Mùi Khai Trương Ngày Nào Tốt Năm 2022?

Bởi zhYjASHK3Hd8Yd5wNX4XdNMHKuGwp6219
32 Lượt xem
Tuổi Kỷ Mùi Khai Trương Ngày Nào Tốt Năm 2022 ?

Từ bao đời nay, xem ngày tốt để khai trương thuận lợi, may mắn chính là việc làm rất cần thiết. Bởi lý do, bất kì chủ kinh doanh nào cũng hy vọng rằng cửa hàng, công ty sẽ được phù hộ giúp “buôn may bán đắt”. Bạn sinh năm 1979? Bạn muốn biết tuổi Kỷ Mùi khai trương ngày nào tốt năm 2022? Hãy xem ngay bài viết sau của Phong Thủy Tam Nguyên về những ngày tốt khai trương và một số lưu ý cần chuẩn bị trước ngày khai trương nhé!

*Lưu ý: Bài viết chỉ có giá trị tham khảo. 

>>>> TÌM HIỂU CHI TIÊT TẠI: Xem ngày khai trương buôn bán, mở hàng tốt xấu 2022

Mục Lục

1. Ngày khai trương tháng 1/2022 cho tuổi Kỷ Mùi

Dưới đây là ngày khai trương tháng 1/2022 cho tuổi Kỷ Mùi .

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 10 tháng 1 năm 2022 (Thứ hai)
Âm lịch : Ngày 8/12/2021
Ngày QUÝ HỢI, tháng TÂN SỬU, năm TÂN SỬU
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

2. Xem ngày khai trường tốt tháng 2/2022 của người Kỷ Mùi

Tháng 2/2022, tuổi Kỷ Mùi nên chú ý quan tâm những ngày sau để chọn ngày tốt khai trương nhé !

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 8 tháng 2 năm 2022 (Thứ ba)
Âm lịch : Ngày 8/1/2022
Ngày NHÂM THÌN, tháng NHÂM DẦN, năm NHÂM DẦN

Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

>>>> XEM THÊM: Ngày đẹp để khai trương buôn bán, mở hàng tốt xấu 2022

3. Kỷ Mùi khai trương ngày nào tốt trong tháng 3/2022

Tuổi Kỷ Mùi khai trương ngày nào tốt năm 2022 tháng 3. Mời bạn đọc tham khảo bảng thống kê sau đây:

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 17 tháng 3 năm 2022 (Thứ năm)
Âm lịch : Ngày 15/2/2022
Ngày KỶ TỴ, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 26 tháng 3 năm 2022 (Thứ bảy)
Âm lịch : Ngày 24/2/2022
Ngày MẬU DẦN, tháng QUÝ MÃO, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )

>>>> XEM NGAY: Tuổi Nhâm Tuất khai trương ngày nào tốt năm 2022?

4. Tuổi kỷ Mùi khai trương ngày nào tốt tháng 4

Lựa chọn ngày tốt tuổi Kỷ Mùi nên khai trương vào tháng 4/2022 .

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 2 tháng 4 năm 2022 (Thứ bảy)
Âm lịch : Ngày 2/3/2022
Ngày ẤT DẬU, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch: Ngày 10 tháng 4 năm 2022 ( Chủ nhật)
Âm lịch : Ngày 10/3/2022
Ngày QUÝ TỴ, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 19 tháng 4 năm 2022 (Thứ ba)
Âm lịch : Ngày 19/3/2022
Ngày NHÂM DẦN, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch: Ngày 29 tháng 4 năm 2022 (Thứ sáu)
Âm lịch : Ngày 29/3/2022
Ngày NHÂM TÝ, tháng GIÁP THÌN, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )

5. Tháng 5/2022 – Ngày khai trương tốt dành cho tuổi Kỷ Mùi

Ngày giờ khai trương tốt trong tháng 5/2022 của tuổi Kỷ Mùi như sau :

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày
Dương lịch: Ngày 17 tháng 5 năm 2022 (Thứ ba)
Âm lịch : Ngày 17/4/2022
Ngày CANH NGỌ, tháng ẤT TỴ, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )

>>> XEM NGAY: Tuổi Giáp Tý khai trương ngày nào tốt năm 2022?

6. Xem ngày khai trương tháng 6

Tham khảo một số ít ngày, giờ tốt sau cho tháng 6 tuổi Kỷ Mùi khai trương :

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 30 tháng 6 năm 2022 (Thứ năm)
Âm lịch : Ngày 02/6/2022
Ngày GIÁP DẦN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )

7. Xem ngày khai trương tháng 7

Sau đây là 1 số ít ngày tốt trong tháng 7/2022 cho tuổi Kỷ Mùi khai trương .

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày
Dương lịch: Ngày 6 tháng 7 năm 2022 (Thứ tư)
Âm lịch : Ngày 08/6/2022
Ngày CANH THÂN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch: Ngày 07 tháng 7 năm 2022 (Thứ năm)
Âm lịch : Ngày 9/6/2022
Ngày TÂN DẬU, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch: Ngày 13 tháng 7 năm 2022 (Thứ tư)
Âm lịch : Ngày 15/6/2022
Ngày ĐINH MÃO, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : Ngày 15 tháng 7 năm 2022 ( Thứ sáu )
Âm lịch : Ngày 17/6/2022
Ngày KỶ TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : Ngày 18 tháng 7 năm 2022 ( Thứ hai )
Âm lịch : Ngày 20/6/2022
Ngày NHÂM THÂN, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : Ngày 19 tháng 7 năm 2022 ( Thứ ba )
Âm lịch : Ngày 21/6/2022
Ngày QUÝ DẬU, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : Ngày 27 tháng 7 năm 2022 ( Thứ tư )
Âm lịch : Ngày 29/6/2022
Ngày TÂN TỴ, tháng ĐINH MÙI, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

8. Ngày khai trương cho tuổi Kỷ Mùi – Tháng 8

Tuổi Mùi khai trương ngày nào tốt trong tháng 8 này. Bạn hãy tìm hiểu thêm 1 số ít ngày, giờ sau đây nhé !

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 21 tháng 8 năm 2022 (Chủ nhật)
Âm lịch : Ngày 24/7/2022
Ngày BÍNH NGỌ, tháng MẬU THÂN, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )

Thân (15:00-16:59)

Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )

9. Xem ngày khai trương tuổi Kỷ Mùi – Tháng 9

Tháng 9 có những ngày được xem là tương thích cho tuổi Kỷ Mùi khai trương sau :

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 1 tháng 9 năm 2022 (Thứ năm)
Âm lịch : Ngày 6/8/2022
Ngày ĐINH TỴ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 10 tháng 9 năm 2022 (Thứ bảy)
Âm lịch : Ngày 15/8/2022
Ngày BÍNH DẦN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch: Ngày 14 tháng 9 năm 2022 (Thứ sáu)
Âm lịch : Ngày 19/8/2022
Ngày CANH NGỌ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch: Ngày 16 tháng 9 năm 2022 (Thứ )
Âm lịch : Ngày 21/8/2022
Ngày NHÂM THÂN, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch: Ngày 25 tháng 9 năm 2022 (Chủ nhật)
Âm lịch : Ngày 30/8/2022
Ngày TÂN TỴ, tháng KỶ DẬU, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 29 tháng 9 năm 2022 (Thứ năm)
Âm lịch : Ngày 04/8/2022
Ngày ẤT DẬU, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )

10. Ngày khai trương hợp tuổi Kỷ Mùi Tháng 10

Những ngày, giờ tốt năm 2022 mà bạn nên tìm hiểu thêm sau đây nhé !

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 7 tháng 10 năm 2022 (Thứ sáu)
Âm lịch : Ngày 12/9/2022
Ngày QUÝ TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 10 tháng 10 năm 2022 (Thứ hai)
Âm lịch : Ngày 15/9/2022
Ngày BÍNH THÂN, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch: Ngày 11 tháng 10 năm 2022 (Thứ ba)
Âm lịch : Ngày 16/9/2022
Ngày ĐINH DẬU, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch: Ngày 19 tháng 10 năm 2022 (Thứ tư)
Âm lịch : Ngày 24/9/2022
Ngày ẤT TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN

Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

11. Tuổi Kỷ Mùi khai trương ngày nào tốt trong tháng 11

Tháng 11 tuổi Kỷ Mùi khai trương ngày nào tốt năm 2022, mời bạn xem một số ngày sau:

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 23 tháng 11 năm 2022 (Thứ tư)
Âm lịch : Ngày 30/10/2022
Ngày CANH THÌN, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦN
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 24 tháng 11 năm 2022 (Thứ năm)
Âm lịch : Ngày 1/11/2022
Ngày TÂN TỴ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

12. Tháng 12 – Chọn ngày khai trương tốt cho tuổi Kỷ Mùi

Đây là một số ít ngày tốt tháng 12 cho tuổi Kỷ Mùi khai trương nhé !

Ngày tốt  Giờ tốt trong ngày 
Dương lịch: Ngày 9 tháng 12 năm 2022 (Thứ sáu)
Âm lịch : Ngày 16/11/2022
Ngày BÍNH THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch: Ngày 10 tháng 12 năm 2022 (Thứ bảy)
Âm lịch : Ngày 17/11/2022
Ngày ĐINH DẬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch: Ngày 13 tháng 12 năm 2022 (Thứ )
Âm lịch : Ngày 20/11/2022
Ngày CANH TÝ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch: Ngày 18 tháng 12 năm 2022 (Chủ nhật)
Âm lịch : Ngày 25/11/2022
Ngày ẤT TỴ, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch: Ngày 21 tháng 12 năm 2022 (Thứ tư)
Âm lịch : Ngày 28/11/2022
Ngày MẬU THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch: Ngày 22 tháng 12 năm 2022 (Thứ năm)
Âm lịch : Ngày 29/11/2022
Ngày KỶ DẬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch: Ngày 28 tháng 12 năm 2022 (Thứ bảy)
Âm lịch : Ngày 6/11/2022
Ngày ẤT MÃO, tháng QUÝ SỬU, năm NHÂM DẦN
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )

Dậu (17:00-18:59)

13. Cần chuẩn bị những gì trước ngày khai trương?

Ngoài việc xem ngày tốt để sẵn sàng chuẩn bị cho ngày khai trương bạn cần quan tâm thêm một vài điều sau :

  • Trang trí ngày khai trương phù hợp.
  • Chuẩn bị mâm cỗ, lễ cúng trong ngày khai trương.
  • Thực hiện bán hàng trong ngày khai trương.
  • Truyền thông trước ngày khai trương như mời người tham dự…

>>>> KHÁM PHÁ:

Trên đây là nội dung mà Phong Thủy Tam Nguyên đã tổng hợp về tuổi Kỷ Mùi khai trương ngày nào tốt năm 2022 mà bạn cần tham khảo. Ngoài ra, để chọn được ngày khai trương chuẩn nhất và phù hợp với gia chủ còn cần thêm một số thông tin về hành, ngày sinh. Do đó, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.2292 hoặc truy cập website https://1hanoi.com/ để lại thông tin nếu bạn cần giúp đỡ.

Source: https://1hanoi.com
Category : Phong thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN